TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rainbow podsumował ubiegły rok i wskazał podział zysku

Spółka osiągnęła dobre wyniki w ubiegłym roku, a pierwszy kwartał sugeruje, iż wyniki 2023 roku będą jeszcze lepsze.


Zysk operacyjny w 2022 roku wyniósł 32,83 mln zł, wobec 19,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 54,42 mln zł, wobec 39,33 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 13,92 mln zł wobec 19,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2393,31 mln zł w 2022 r. wobec 1279,42 mln zł w 2021 roku.

W 2022 roku Grupa Rainbow Tours osiągnęła zauważalny wzrost poziomu skonsolidowanych przychodów z działalności i osiągnęła swoje historyczne maksimum w tym zakresie. Przychody Grupy zanotowane w całym okresie sprawozdawczym 2022 roku (tu: okres wychodzenia ze skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz odbudowywania sprzedaży) wyniosły 2 393 306 tys. zł i tym samym wzrosły o około 87,1% w relacji do danych zanotowanych w okresie porównywalnym roku 2021 (tu: okres funkcjonowania spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), a także stanowiły wzrost o około 37,1% w relacji do poziomu przychodów zanotowanych w okresie 'normalnego' (tj. nieobarczonego negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, skutkami pandemii COVID-19 i skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie) roku obrotowego 2019 - napisał prezes Grzegorz Baszczyński w liście dołączonym do raportu.

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej Rainbow Tours w zakresie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok:
* kwotę w wysokości 7.276.000,00 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, tj. dywidendy w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję,
* pozostałą kwotę w wysokości 6.644.583,32 zł (sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote 32/100 groszy) pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.
Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Rainbow Tours wyniki 2022 rok zysk przychów podział zysku
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję