TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Sierpniowe wyjazdy podrożały

W ostatnich dniach nastąpił wyraźny wzrost cen wycieczek lotniczych z wylotami w pierwszym tygodniu sierpnia. Może to być wpływ kilku czynników jednocześnie. Istotne znaczenie może mieć silna konsekwentna narracja przedstawicieli rządu i Ministerstwa Zdrowia dotycząca czwartej fali epidemii, zdominowanej przez wysoce zaraźliwą nową odmianę koronawirusa tzw. wariant Delta - wynika z analizy Instytutu Traveldata.


Cześć potencjalnych turystów mogła w tej sytuacji przesunąć swoje plany wyjazdowe na bliższe terminy, aby uniknąć niekorzystnych skutków możliwych obostrzeń (np. kwarantanny) w przypadku gdyby w krajach docelowych wystąpił bardzo duży wzrost liczby zakażeń.

Dodatkowymi czynnikami oddziałującymi na wzrost średnich cen mogą być wyczerpanie najbardziej atrakcyjnych cenowo ofert (liczba dostępnych hoteli spadła w okresie ostatniego tygodnia z 3600 do 3100 obiektów) oraz aktualny wzrost cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut.

Przygotowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 22 lipca 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 15 lipca 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 23 lipca 2020 roku.

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 wzrosła o 157 złotych. W poprzednim zestawieniu odnotowano wzrost średniej ceny o 10 złotych, wcześniej spadek średniej ceny o 11 złotych, a w jeszcze wcześniejszych ceny wzrastały o 25, 5, 16, 26, 134, 10, 8, 11, 77 i 4 złote.

W minionym tygodniu największy spadek cen wycieczek wystąpił na Sycylii, który wyniósł średnio 258 złotych (poprzednio był tam duży wzrost), a mniejsze zniżki miały miejsce na kierunkach tunezyjskich, czyli na Dżerbie i w Tunezji kontynentalnej - o 120 i 42 złote.

Największe wzrosty cen wyjazdów ponownie odnotowano we włoskiej Kalabrii, gdzie podniosły się średnio o aż 712 złotych, a mniejsze lecz i tak bardzo znaczne zwyżki miały miejsce na tureckim kierunku Dalaman i kanaryjskiej wyspie Lanzarote - o 573 i 494 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek spadły o 65 i wzrosły o 122 złote.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


W minionym tygodniu na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, miały miejsce jedynie zwyżki cen wycieczek. Najmniejsza miała miejsce w Turcji - o średnio 116 złotych, większe w Bułgarii, Grecji i na Wyspach Kanaryjskich - o odpowiednio 169, 189 i 208 złotych, a największa tym razem w Egipcie - średnio 239 złotych.

Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 603 złote. Był to w tym sezonie, od połowy listopada 2020, już szósty kolejny przypadek wyższych cen niż w sezonie ubiegłym i jak dotąd zdecydowanie najbardziej rekordowy. W pięciu poprzednich zestawieniach średnie ceny wzrosły o 335, 270, 164, 107 i 62 złote, a w okresie wcześniejszych trzech miesięcy, czyli w trzynastu kolejnych zestawieniach, były one konsekwentnie niższe od cen sprzed roku o 62, 74, 10, 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132 i 176 złotych.

Największe roczne spadki cen, siódmy raz z rzędu, odnotowano na Synaju gdzie w okresie roku obniżyły się o 301 złotych. Kolejny raz w mniejszym, ale i tak bardzo znacznym stopniu spadły ceny w Marsa Alam i na Tunezyjskiej Dżerbie - o średnio 192 i 51 złotych. Zdecydowanie bardziej znaczące były roczne wzrosty cen wycieczek, z których zdecydowanie największe wystąpiły na wyspach: Lanzarote - o średnio 1759 złotych, Sardynii - o 1351 złotych i Kos - o 1166 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano niższe ceny w ujęciu rocznym o 473 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty siódmy z rzędu była mniej korzystna aniżeli w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,74 zł/litr wobec 1,82 zł/litr przed rokiem, co oznacza dwudziesty z rzędu roczny wzrost, tym razem o 50,5 procent, podczas gdy przed tygodniem cena była wyższa o 47,0 procent, a przed dwoma o 48,9 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta kolejny raz była słabsza niż przed rokiem, podczas gdy we wcześniejszych tygodniach sytuacja w tym względzie była często odwrotna. Dla rocznych uśrednionych rozliczeń turystycznych osłabienie to wyniosło ponad 2,4 procent, podczas gdy przed tygodniem był słabszy o 1,5 procent, a przed dwoma o 0,2 procent.

W sytuacji równoczesnego i jednokierunkowego oddziaływania znacznie wyższych cen paliwa oraz nieco wyższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek po raz dwudziesty ósmy z rzędu - po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni - nadal nie sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się on w nowym rekordowym w tym sezonie przedziale +180/+190, podczas gdy poprzednio było to +150/+160, a wcześniej trzy razy z rzędu przebywał w przedziale +125/+135 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków jedyne roczne spadki cen wycieczek miały miejsce w Egipcie, gdzie średnie ceny były niższe o 110 złotych od cen sprzed roku. Na pozostałych kierunkach ceny rosły, w tym w bardzo dużym i dość podobnym stopniu w Turcji, Bułgarii i w Grecji - o odpowiednio 586, 588 i 677 złotych, a w zdecydowanie największym na Wyspach Kanaryjskich - o średnio aż 1186 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największy roczny wzrost cen wycieczek miał miejsce na Sardynii, gdzie wyniósł aż 1351 złotych. Bardzo duże zwyżki cen wystąpiły w Portugalii i na Cyprze - o średnio 885 i 837 złotych, niewiele mniejsze na Majorce, w Albanii - o średnio 732 i 622 złote, a jeszcze mniejsze na Malcie i w Hiszpanii kontynentalnej - o 438 i 151 złotych. Jedynym kierunkiem w tej grupie, na którym ceny spadły była Tunezja - o średnio 40 złotych, co może mieć związek z bardzo wysokim obecnie i systematycznie rosnącym zainfekowaniem tego kraju wariantem Delta wirusa Covid 19.

Na najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) w wyraźnie najmniejszym stopniu podniosły się ceny w Egipcie - o 21 złotych, w znacznie większym w Turcji, Bułgarii i Grecji - o średnio 154, 166 i 181 złotych, a zdecydowanie największa dwuletnia zwyżka cen wycieczek kolejny raz wystąpiła na Wyspach Kanaryjskich - o 305 złotych, głównie z powodu znacznego ich wzrostu w bieżącym sezonie turystycznym.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków jedyne spadki cen wycieczek w tym ujęciu wystąpiły w Portugalii i Tunezji - o średnio 223 i 62 złote. Na pozostałych kierunkach ceny się podniosły, przy czym w niedużym stopniu na Majorce - o 27 złotych, istotnie większym w Albanii i na Cyprze - o 111 i 221 złotych, a w zdecydowania największym na Malcie, gdzie ich dwuletni wzrost wyniósł 666 złotych.

W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów obniżyły się one jedynie w biurach Sun & Fun i Mouzenidis Travel - o około 300 i 20 złotych, przy czym duży roczny spadek w tym pierwszym biurze wynikał z wystąpienia rocznych porównań jedynie dla kierunków egipskich i Tunezji, w której wpływ na ceny ma bardzo wysoki stopień zainfekowania kraju. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 45 (Coral Travel) do nawet 1170 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz z rzędu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 32 ofert (poprzednio 31 ofert, przed rokiem 32, a przed dwoma laty też 32 oferty).

Organizator ten w już tylko niewielkim stopniu wyprzedzał biuro Itaka z liczbą 30 ofert (poprzednio 23 oferty, przed rokiem 30, a przed dwoma laty 19 ofert) oraz biuro Rainbow z liczbą 22 ofert (poprzednio 18 ofert, przed rokiem 22, a przed dwoma laty 20 ofert). Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich mały biura Itaka - 3 oferty oraz Rainbow i Sun & Fun - po 2 oferty, na kierunkach greckich przodowały biura Grecos i TUI Poland - po 6 ofert oraz biura Rainbow i Itaka - 5 i 4 oferty. Na kierunkach kanaryjskich wyróżniały się biura TUI Poland oraz Itaka - 8 i 6 ofert, a na tureckich biura TUI Poland - 5 ofert oraz Rainbow i Coral Travel - po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Coral Travel - 6 ofert oraz Rainbow - 5 ofert, a w Bułgarii biura Itaka i TUI Poland- po 2 oferty.

Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję konkurencyjną w Egipcie i Turcji, biuro Itaka w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii, a biuro Rainbow w Tunezji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W trzydziestym siódmym zestawieniu w tym sezonie letnim w składzie pierwszej piątki organizatorów nastąpiły dwie zmiany w dolnej części tabeli. Na pozycje czwartą i piątą przesunęły się biura Neckera i Itaka (w tym ostatnim biurze średnio nieduża obniżka cen ofertowych), a tabelę opuściły biura Grecos i TUI Poland, w których ceny dość istotnie wzrosły.

Poza tym na pozycję wicelidera z pozycji piątej awansowało biuro Mouzenidis Travel (znaczna zniżka cen), a opuściło ją -przesuwając się na pozycję trzecią - biuro Exim Tours.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
wyjazdy wakacje koronawirus Traveldata Turcja Egipt Tunesja sun&fun mouzenidis travel itaka
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję