TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny wyjazdów egzotycznych niższe niż przed rokiem

Średnie ceny zimowych wyjazdów turystycznych niższe niż przed rokiem. Trend spadkowy jest szczególnie zauważalny w przypadku wyjazdów egzotycznych.


Przygotowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje drugie w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2020/21 definiowanym jako trzeci pełny tydzień stycznia 2021 roku (18.01-24.01.2021), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego. Ceny zostały zebrane 14 października i porównane z cenami dla tego samego tygodnia z 8 października, a w porównaniach rok do roku z cenami z 17 października 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 18-24 stycznia 2021, średnie ceny spadły wobec poprzedniego tygodnia o 46 złotych, podczas gdy w poprzednim zestawieniu wzrosły o 44 złote. Największe zniżki cen wystąpiły na Lanzarote i na Cyprze - o średnio 137 i 135 złotych, a nieco mniejsze na Malcie - o 87 złotych. Tygodniowe wzrosty cen były natomiast nieznaczne i miały miejsce w Marsa Alam i na Dżerbie - o średnio 4 i 3 złote.

W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek spadły i wzrosły o odpowiednio 3 i 54 złote. Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2020 (okres 10-16 lutego) i 2021 (okres 18-24 stycznia) pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 292 złote, podczas gdy w poprzednim zestawieniu była ona niższa o 326 złotych. Ponownie najbardziej w skali rocznej obniżyły się ceny wycieczek na hiszpańską wyspę Lanzarote - o średnio aż 1097 złotych, a bardzo znacznie staniały również wyjazdy do Maroka i na Maltę - o średnio 681 i 636 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty notowano wzrosty cen rok do roku o odpowiednio 255 i 13 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty siódmy z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, ale skala pozytywnych korzyści znacząco się obniżyła.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,75 zł/litr wobec 2,67 zł/litr przed rokiem, co oznacza roczny spadek o 34,5 procent, zaś przed tygodniem cena była niższa o 39,1 procent, a przed dwoma o 40,8 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w ostatnim tygodniu znacząco osłabła i w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych jej kurs był tym razem o ponad 4,0 procent niższy, podczas gdy przed tygodniem był słabszy o około 0,5 procent, a przed dwoma tygodniami o około 1,9 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek tym razem jeszcze sprzyjał organizatorom, ale już w znacznie mniejszym stopniu niż przed tygodniem gdyż ich wpływ zawierał się w przedziale -65/-75 złotych, podczas gdy przed tygodniem i przed dwoma było to odpowiednio -160/-170 oraz -115/-125 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) mniejsza zniżka cen rok do roku miała miejsce w Egipcie, gdzie ceny spadły wobec cen z okresu ferii zimowych 2020 o średnio 178 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie wystąpił roczny wzrost cen o średnio 204 złote. Najwyraźniej się w skali roku obniżyły się ceny wycieczek do Hurghady - o średnio 245 złotych, a mniejsze ich roczne przeceny odnotowano na Synaju i w Marsa Alam - o średnio 173 i 115 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich spadek średnich cen rok do roku był znacząco większy i wyniósł przeciętnie 400 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie miał miejsce roczny wzrost cen w średniej wysokości 152 złotych.

Spośród wysp na tym kierunku największą roczną przecenę odnotowano na Lanzarote - o 1097 złotych, mniejsze na Gran Canarii i Teneryfie - o średnio 323 i 239 złotych, a na Fuerteventurze średnie ceny pobytu wzrosły o 61 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe spadki średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano w Maroku i na Malcie - o 681 i 636 złotych, mniejsze w Portugalii i na Tureckiej Riwierze - o średnio 326 i 296 złotych, a jeszcze mniejsze w Tunezji (Dżerba) - o 74 złote. W okresie ostatniego roku wzrost cen pobytu odnotowano jedynie na Cyprze - o średnio 342 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie na dwóch wiodących kierunkach zimowych nieduży wzrost średnich cen wycieczek wykazał Egipt - o 26 złotych, zaś na kierunkach kanaryjskich ceny wyraźnie spadły - o 248 złotych. Na mniej licznie odwiedzanych kierunkach największe dwuletnie spadki cen pobytu odnotowano na Malcie, w Maroku i w Portugalii - o odpowiednio 200, 157 i 115 złotych. Na pozostałych średnie ceny w tym ujęciu wzrosły, w tym najbardziej zdecydowanie na Cyprze - o 821 złotych, a w znacznie mniejszej skali na Tureckiej Riwierze i w Tunezji (Dżerba) - o 43 i 27 złotych.

Niskie ceny paliwa lotniczego w dużym stopniu przyczyniły się do istotnie niższych niż przed rokiem cen egzotyki, gdyż przy dalekich przelotach jego ceny odgrywają bardzo istotną rolę. W najmniejszym stopniu spadły ceny wycieczek do najmniej odległej Kenii - o średnio 569 złotych, większy był spadek cen wycieczek na Dominikanę - o 1406 złotych, a jeszcze większy do odległego Meksyku - o średnio 1993 złote.

Sytuacja epidemiczna w samych egzotycznych krajach docelowych jest zróżnicowana. Najmniej korzystna jest w Meksyku, w którym obecny tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł 241 (przed dwoma tygodniami 257, rekord 380 w dniu 3 sierpnia), ale nadal wysoki jest wskaźnik zgonów - w minionym tygodniu 17,0 (przed dwoma tygodniami 20,4, rekord 43,3 w dniu 28 czerwca). Na niekorzyść Meksyku przemawia też mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie ponad 6-krotnie mniejsza niż w Polsce.

Na Dominikanie, wskaźnik nowych zakażeń wzrósł w okresie ostatnich dwóch tygodni z 240 do 267 (rekord 970 w dniu 1 sierpnia), ale stabilny jest wskaźnik zgonów, który ponownie wyniósł 2,57 (rekord 16,1 w dniu 3 września). Wiarygodności dodaje Dominikanie dość duża liczba przeprowadzanych testów, która jest tylko nieco ponad 2 razy mniejsza niż w Polsce.

Sytuacja epidemiczna w Kenii znacznie pogorszyła się w okresie ostatnich dwóch tygodni, gdyż tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wzrósł z 22 do 56 (rekord 88 w dniu 5 sierpnia), ale mimo wszystko nadal jest na bardzo niskim poziomie. Wskaźnik zgonów również wykazał wzrost z 0,78 do 1,29 (rekord 1,81 w dniu 3 sierpnia). Na niekorzyść Kenii przemawia jednak bardzo mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie ponad 9-krotnie mniejsza niż w Polsce.

W drugim tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem najbardziej spadły średnie ceny wycieczek oferowanych przez biuro TUI Poland - o około 540 złotych, w bardziej ograniczonej skali spadły ceny w biurach Coral Travel i Rainbow - o około 370 i 340 złotych, a w jeszcze nieco mniejszej w biurach Exim Tours i ETI - o około 280 i 230 złotych. Istotnie poniżej średniej spadły ceny w biurach Prima Holiday, Best Reisen i Sun & Fun - o około 120 i 100 i 20 złotych, a u pozostałych organizatorów ceny były do 300 złotych wyższe niż przed rokiem.
W tym, co ma jednak dla turystów większe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie konkurencyjności bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to - podobnie jak przed rokiem - pozycję lidera zajmowało biuro TUI Poland - 16 ofert (poprzednio też 16 ofert, przed rokiem 16, a przed dwoma również 16 ofert), które wyprzedziło biura Rainbow - 13 ofert (poprzednio 11 ofert, przed rokiem 12, a przed dwoma 7 ofert) oraz Coral Travel - 9 ofert (poprzednio 5 ofert, przed rokiem 9, a przed dwoma jedna oferta).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i Best Reisen - 8 i 4 oferty, zaś na kierunkach kanaryjskich biura Itaka i TUI Poland - 7 i 6 ofert oraz Rainbow - 4 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland zachowało swoją pozycję bez zmian, a Coral Travel wzmocnił ją w Egipcie.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Najbardziej istotną zmianą wobec poprzedniego zestawienia są zmiany w jego pierwszej trójce. Na pozycję lidera, z trzeciej, przesunęło się biuro TUI Poland, co oznaczało zamianę pozycji z poprzednim liderem biurem Coral Travel. Na pozycji drugiej znalazło się biuro Best Reisen.

Skład pierwszej piątki opuściły biura Prima Holiday i Sun & Fun, a weszło do niej obok wymienionego już Best Reisen specjalizujące się w wyjazdach do Tunezji biuro Oasis. Warto też zauważyć, że wszystkie pięć pierwszych pozycji zajmują biura należące do grup kapitałowych lub powiązanych biznesowo z podmiotami, które dysponują istotną własną bazą hotelową. W obecnych trudnych czasach dla turystyki pozwala to na oferowanie pobytów opartych w pewnej mierze również o kalkulacje uwzględniające koszty krańcowe.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
wyjazdy egzotyczne turystyka zima Rainbow itaka tui best reisen
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję