TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Komisja Europejska zatwierdza pomoc dla Alitalii

Komisja Europejska stwierdziła, że wsparcie Włoch na rzecz Alitalii w wysokości 73,02 mln euro jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.


Środek ten ma na celu zrekompensowanie liniom lotniczym szkód poniesionych na 19 trasach w związku z wybuchem koronawirusa w okresie od 16 czerwca do 31 października 2020 r.

Przemysł lotniczy nadal jest jednym z sektorów szczególnie mocno dotkniętych skutkami wybuchu koronawirusa. Środek ten umożliwia Włochom wypłacenie dodatkowych odszkodowań za bezpośrednie szkody poniesione przez Alitalię w okresie od czerwca do października 2020 r. z powodu ograniczeń w podróżowaniu niezbędnych do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić możliwość wprowadzenia krajowych środków wsparcia w sposób skoordynowany i skuteczny, zgodnie z przepisami UE. Jednocześnie trwają nasze dochodzenia w sprawie wcześniejszych środków wsparcia dla Alitalii i jesteśmy w kontakcie z Włochami w sprawie ich planów i zgodności z przepisami UE - powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

Ograniczenia obowiązujące zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach docelowych, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronaawirusa, wywarły silny wpływ na działalność Alitalii, w szczególności w zakresie lotów międzynarodowych i międzykontynentalnych. W związku z tym Alitalia poniosła znaczne straty operacyjne co najmniej do dnia 31 października 2020 r.

Włoskie władze zgłosiły Komisji dodatkowy środek pomocy w celu zrekompensowania Alitalii dalszych szkód poniesionych na 19 określonych połączeniach w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. z powodu środków nadzwyczajnych niezbędnych do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Wsparcie to będzie miało formę bezpośredniej dotacji w wysokości 73,02 mln EUR, co odpowiada szacunkowym szkodom poniesionym bezpośrednio przez spółkę w tym okresie, zgodnie z analizą 19 kwalifikujących się tras. Wynika to z decyzji Komisji z dnia 4 września 2020 r. o zatwierdzeniu środka pomocy na rzecz Alitalii w postaci rekompensaty za szkody poniesione przez przewoźnika lotniczego w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r., wynikające z ograniczeń rządowych i środków ograniczających rozprzestrzenianie się koronaawirusa, podjętych przez Włochy i inne kraje przeznaczenia.

Komisja oceniła środek na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzenie środków pomocy państwa przyznanych przez państwa członkowskie w celu zrekompensowania określonym przedsiębiorstwom lub sektorom szkód spowodowanych bezpośrednio przez zdarzenia nadzwyczajne. Komisja uważa, że ognisko choroby COVID-19 kwalifikuje się jako takie zdarzenie nadzwyczajne, nieprzewidywalne i mające znaczące skutki gospodarcze. W związku z tym uzasadnione są nadzwyczajne interwencje państwa członkowskiego mające na celu zrekompensowanie szkód związanych z ogniskiem choroby.

Komisja stwierdziła, że środek zastosowany przez Włochy zrekompensuje szkody poniesione przez Alitalię, które są bezpośrednio związane z wybuchem epidemii, ponieważ utratę rentowności na 19 połączeniach, wynikającą ze środków ograniczających rozprzestrzenianie się choroby w omawianym okresie, można uznać za szkodę bezpośrednio związaną ze zdarzeniem nadzwyczajnym. Stwierdzono również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ przedstawiona przez Włochy analiza ilościowa poszczególnych tras odpowiednio określa szkody, które można przypisać środkom ograniczającym, a zatem odszkodowanie nie przekracza kwoty niezbędnej do naprawienia szkód na tych trasach.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że dodatkowy włoski środek polegający na rekompensacie szkód jest zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
komisja europejska linie lotnicze przewoźnik lotniczy alitalia
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję