TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Touroperatorzy obniżali ceny

Touroperatorzy, w trzecim tygodniu maja, mieli tendencję do obniżania cen, które średnio były niższe, zarówno w porównania do tych sprzed tygodnia, jak i do tych, sprzed roku. Które kierunki zanotowały największe wahania?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie, obejmuje po raz dwudziesty szósty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 21 maja 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 14 maja 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 23 maja 2019 roku.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020 spadła o 39 złotych. W zestawieniach poprzednich miały miejsce wzrosty o 35, 10 i 21 złotych, a w trzech zestawieniach wcześniejszych występowały spadki, które wyniosły 11, 4 i 11 złotych.
Największe zniżki cen wycieczek w minionym tygodniu wystąpiły w Portugalii i na Majorce, gdzie obniżyły się o średnio 355 i 243 złote, przy czym przed tygodniem na obu tych kierunkach ceny znacząco wzrosły. W mniejszym stopniu spadły ceny wycieczek na Teneryfę - o średnio 158 złotych.
Największe wzrosty średnich cen odnotowano na wyspach Kreta i Lanzarote - o średnio 106 i 103 złote, a tylko nieco mniej podniosły się ceny na kolejnej greckiej wyspie Korfu - o 79 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem nie zmieniły się oraz spadły o 11 złotych.

Trzeci tydzień maja przyniósł dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 na najważniejszych kierunkach przewagę spadków cen wycieczek. Największe wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich - o średnio 65 złotych, w umiarkowanej skali obniżyły się ceny wyjazdów do Bułgarii - o 22 złote, a nieznacznie na kierunkach egipskich - o średnio 9 złotych. Wzrosty były nieco mniejsze i wyniosły w Grecji o średnio 18, a w Turcji o 6 złotych. Do spadków cen na trzech pierwszych kierunkach przyczyniły się obniżki cen w biurach TUI Poland i Exim Tours.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była niższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 74 złote. Był to już szósty i zarazem największy roczny spadek cen w tym sezonie. Dotychczas największy odnotowano przed dwoma tygodniami (o 70 złotych), zaś największy wzrost miał miejsce 23 tygodnie temu i wyniósł 224 złote.

W minionym tygodniu największy roczny spadek cen po raz czwarty z rzędu odnotowano na Cyprze, tym razem o 473 złotych. Mniejsze ponownie odnotowano na Malcie, na której wcześniej wystąpiła seria czternastu największych rocznych zniżek cen z rzędu oraz na Korfu - o odpowiednio 335 i 289 złotych. Największy roczny wzrost cen odnotowano na Synaju - o 361 złotych oraz na półwyspie Chalcydyckim i w Marsa Alam - o 251 i 104 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja była już po raz siódmy z rzędu znacznie korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonie.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu zaledwie 1,38 zł/litr wobec 2,80 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o 50,3 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 52,6 procent, a przed dwoma o 57,3 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty w ostatnim tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych nadal pozostawał znacznie słabszy, ale w nieco mniejszym stopniu niż wcześniej, czyli o około 5,6 procent, zaś w poprzednich dwóch zestawieniach był słabszy o około 7,0 i 7,3 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal zdecydowanie sprzyjał organizatorom i tym razem zawierał się w przybliżeniu w przedziale -80/-90 złotych, czyli w jeszcze korzystniejszym niż przed tygodniem (-55/-65 złotych) i przed dwoma tygodniami (-65/-75 złotych).

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

W minionym tygodniu mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy zdecydowanie największy roczny wzrost cen wśród głównych kierunków wystąpił w Egipcie - o 140 złotych. Kosmetyczny wzrost cen wycieczek miał natomiast miejsce w Turcji - średnio o tylko 4 złote. Na pozostałych kierunkach roczne porównania cen pokazywały zniżki. Nieduży rozmiar przybrały one w Bułgarii - o średnio 14 złotych, większy na Wyspach Kanaryjskich - o średnio 63 złote, a zdecydowanie największy w Grecji - o średnio 150 złotych.

Na mniej popularnych kierunkach w minionym tygodniu wystąpił tylko jeden roczny wzrost cen, a miał on miejsce w Tunezji, do której ceny wycieczek stały się wyższe o średnio 42 złote. Na pozostałych ceny były niższe, przy czym w najmniejszym stopniu taniały Majorka i w Portugalia - o 59 i 90 złotych, w istotnie większej skali obniżyły się roczne ceny wyjazdów do Maroka i Albanii - o średnio 158 i 212 złotych, zaś największe zniżki wystąpiły na Malcie oraz Cyprze - o 335 i 473 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 440 złotych. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Turcji i Tunezji - o średnio 147 i 100 złotych, a w zupełnie symbolicznej do Bułgarii - o średnio 3 złote.

W również nieznacznym stopniu obniżyły się w tym ujęciu średnie ceny na kierunkach greckich - o 4 złote, zaś pomimo znaczącego wzrostu cen bieżących na ostatniej pozycji kolejny raz znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat obniżyły się o średnio 173 złote, do czego w przeważającym stopniu przyczynił się ubiegłoroczny ich spadek, który wyniósł średnio 110 złotych.

Wśród mniej masowych kierunków jedyny wzrost cen w ujęciu dwuletnim wystąpił w Maroku - o 166 złotych. Ma innych kierunkach ceny spadły, w tym w relatywnie umiarkowanej skali na Cyprze, Majorce i w Portugalii - odpowiednio 82, 88 i 99 złotych, w znaczącej w Albanii - o 174 złote, a w największej na Malcie - o 426 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach ETI i Exim Tours - o około 576 i 391 złotych. W tym pierwszym biurze było to skutkiem bardzo dużych zniżek średnich cen ofertowych wycieczek na wszystkich kierunkach egipskich, które nie są skutkiem bezpośrednich redukcji cen, ale z usunięcia z oferty kosztownych hoteli i pozostawieniu w niej jedynie obiektów o bardzo atrakcyjnej wycenie. Zdecydowanie tańsze niż przed rokiem są również oferty biur a TUI Poland - o około 270 złotych oraz biur Grecos i Itaka - o około 180 i 150 złotych.

W pozostałych biurach ceny są niższe niż przed rokiem (Coral Travel - o około 35 złotych) lub najczęściej wyższe w granicach od 15 do 410 złotych.
W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu na pozycję wyraźnego lidera powróciło biuro TUI Poland z liczbą 41 ofert (poprzednio 18 ofert, przed rokiem 30, a przed dwoma laty 17 ofert). Wyprzedziło ono biura Exim Tours z liczbą 28 ofert (poprzednio 26 ofert, przed rokiem 13, a przed dwoma laty 22 oferty) oraz Itaka z liczbą 24 ofert (poprzednio 34 oferty, przed rokiem 23, a przed dwoma laty też 23 oferty).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 6 ofert i TUI Poland - 4 oferty, na kierunkach greckich biuro Itaka - 12 ofert oraz biura TUI Poland i Grecos - 8 i 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka - 9 i 7 ofert, a na tureckich biura Coral Travel - 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland - po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 5 ofert oraz Coral Travel i TUI Poland - po 3 oferty, natomiast w Bułgarii nadal przodowały biura TUI Poland i Exim Tours - po 3 oferty.
W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję ofertową w Egipcie i w Grecji, biuro Exim Tours w Egipcie, w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Bułgarii, a biuro Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W dwudziestym szóstym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 skład pierwszej szóstki organizatorów pozostał bez zmian. W minionym tygodniu odnotowano jednak dość istotne obniżenie średnich cen ofertowych w biurach TUI Poland i Exim Tours. W tym pierwszym biurze wynikało to także z powrotu bardzo konkurencyjnie wycenianych wycieczek do Albanii, a w pewnym stopniu również na Gran Canarię i Lanzarote oraz zniżek cen Bułgarii. W drugim biurze był to wynik kontynuacji systematycznej tendencji zniżkowej obserwowanej już od kilku tygodni.

Efektem tej sytuacji było umocnienie się biura Exim Tours pod względem względnej atrakcyjności cen wyjazdów mierzonej odchyleniem od średniej ceny referencyjnej oraz przesunięcie się biura TUI Poland z piątej pozycji na drugą w najnowszym zestawieniu. Z powodu dość istotnej zwyżki cen w biurze ETI przesunęło się ono z pozycji trzeciej na piątą.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
turystyka biuro podróży touroperator traveldata itaka eti exim tui poland
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję