TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Lato 2019 - kto jest liderem atrakcyjnych cen?

Wakacyjny sezon turystyczny rozpocznie się za kilka miesięcy. Jak będą kształtować się ceny imprez turystycznych w sezonie 2019 sprawdził Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Ogólna sytuacja w zakresie cen i sprzedaży w branży

Ostatni tydzień grudnia i dwa pierwsze stycznia nie nastrajają optymistycznie dużej części środowiska związanego ze zorganizowaną turystyką wyjazdową. Pomijając sprzedaż TUI Poland i część sprzedaży niektórych innych organizatorów, obserwowane spadki sprzedaży za ten okres przekraczają 25 procent, a sprzedaż skumulowana, która przez długi okres niewiele przekraczała ubiegłoroczną, stała się już od niej mniejsza.

Duży niepokój panuje wśród części agentów, zwłaszcza w kwestii bardzo słabej sprzedaży lata, która dotyczy zwłaszcza tych, którzy nie współpracują z obecnym liderem niskich cen, czyli biurem TUI Poland.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 17 stycznia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 10 stycznia 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 18 stycznia 2018 roku.

Dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 14 złotych, (w tygodniach poprzednich ceny wzrosły o 3 i 7 złotych i spadły o 9 i 2 złote, wcześniej wrosły o 27 i spadły o 20 złotych, a jeszcze wcześniej rosły o 8, 18, 5, 20 i 23 złote). Największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano na wyspie Chalkidiki - o 52 złote oraz w Marsa Alam i na Synaju - o 27 i 25 złotych. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Fuerteventurze - o 83 złote oraz na Malcie i w Portugalii - o średnio po 69 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również rosły o odpowiednio 27 i 35 złotych.

Powyższy wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.
Wzrosty cen wycieczek na kierunkach kanaryjskich, greckich i tureckich, wynosiły średnio 24, 21 i 13 złotych. Spadły natomiast ceny Egiptu I Bułgarii - o średnio 18 i 16 złotych.

W tym roku ceny Egiptu nadal znacząco, przewyższają ceny Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Jedną z przyczyn drogiego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju oraz dość silny kurs miejscowej waluty. Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii pozostają pod dużym wpływem bardzo nisko wycenianej oferty biura TUI Poland, chociaż ostatnio ceny tego kierunku zaczęły w tym biurze dość wyraźnie rosnąć.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 3 złote (w poprzednim tygodniu ceny były niższe o 7 złotych, w tygodniach wcześniejszych wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych, a jeszcze wcześniej były niższe o 19 złotych oraz wyższe o 47, 47,34, 33, 31, 31 i 57 złotych). Obecny spadek cen rok do roku jest łagodniejszy niż miało to miejsce w trzecim tygodniu stycznia 2018, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rocznym była niższa o 34 złote.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek, aczkolwiek wpływ ten jest nadal wyraźnie mniejszy niż zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego sezonu. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących - z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu po raz trzeci (dla zestawień letnich) niższa niż przed rokiem (2,51 wobec 2,56 zł/litr, czyli o 2 procent).

W tej sytuacji o zwyżce kosztów decydował kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 4,7 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa oraz kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, aczkolwiek w stopniu wyraźnie łagodniejszym niż w ostatnich tygodniach sezonu letniego 2018 i wcześniejszych zestawieniach z sezonu obecnego, czyli o około 65/75 złotych (poprzednio trzykrotnie o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych). Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Spośród dużych kierunków nadal utrzymuje się sytuacja najistotniejszych wzrostów średnich cen wycieczek na coraz popularniejszych i mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 283 i 168 złotych. Jest to nadal sytuacja odwrotna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż oba te kierunki, a zwłaszcza Egipt, notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 212 i 12 złotych.
W stopniu bardzo bliskim przeciętnej (czyli minus 3 złote) spadły ceny wycieczek do Bułgarii (- 13 złotych) i wzrosły do Grecji (+ 5 złotych). W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w obu tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio wzrosły o 38 i spadły o 13 złotych.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 188 złotych, zaś przed tygodniem i dwoma również były znacząco niższe - o 179 i 154 złote. W poprzednim sezonie o tej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym były wzrosły o średnio 61 złotych.

Z mniej masowych kierunków jedynym kierunkiem, na którym odnotowano istotny wzrost cen była Tunezja, a wyniósł on 95 złotych. W niewielkim stopniu zwyżkowały ceny w Portugalii - o średnio 15 złotych, a na pozostałych kierunkach odnotowano spadki cen w ujęciu rocznym. Najmniejszy były one w Albanii - o 58 złotych, większe zniżki cen wykazało Maroko - o 106 złotych, a najbardziej spadły ceny w ujęciu rocznym na Malcie, Majorce i Cyprze - o odpowiednio 195, 218 i 236 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najwyraźniej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji, Egiptu i Grecji - o 156, 71 i 43 złote. Niewielki spadek cen w tym ujęciu odnotowała Bułgaria - o 26 złotych, a wyraźnie większe kierunki kanaryjskie i tunezyjskie - o średnio 127 i 151 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży, ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką, choć ostatnio malejącą inflacją w Egipcie (około 12 procent) oraz znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (już o ponad 9 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 22 procent.

Z kolei znaczący wpływ na spadki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć obniżki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również zimy), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych około 6-7 procent. Wprawdzie dotyczą one cen ofertowych na hotelowych platformach rezerwacyjnych, ale korekty ich poziomów w indywidualnych kontraktach z organizatorami turystyki mogą być nawet istotnie większe.

Najwyższy spadek hotelowych pokoi obserwuje się na Fuerteveturze (o prawie 11 procent), co może być pośrednią przyczyną zajmowania przez tę wyspę czołowych pozycji na listach zniżek cen wycieczek. Ze słabiej rozwiniętą strukturą rozrywkowo-rekreacyjną niż np. na Gran Canarii i Teneryfie, wyspa ta może teraz podlegać silnej konkurencji innych plażowych kierunków, jak Egipt, Turcja i Tunezja.

W porównaniach ofertowych cen biur podróży, w obecnym zestawieniu największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która była tańsza o około 160 złotych. Należy jednak zauważyć, że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie jest znacznie mniejsza i wynosi 41 złotych. Oznaczać to może, że organizator wprowadza do oferty nowe starannie dobierane obiekty po relatywnie niskich cenach w ramach poszczególnych kategorii i kierunków i/lub stosuje dla nich początkowe ceny promocyjne. Zależność ta, ale w mniejszym stopniu widoczna jest również u innych organizatorów. Spadki średnich cen w ujęciu rocznym wykazują również oferty dwóch innych biur, a mianowicie Exim Tours i Rainbow, które są mniej kosztowne po około 65 złotych. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 23 do 400 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal jeszcze utrzymuje biuro TUI Poland z wysoką liczbą 42 ofert (przed tygodniem 48, przed rokiem 27, a przed dwoma 19 takich ofert), przed biurami Rainbow z liczbą 22 ofert (przed rokiem 14, a przed dwoma takich 17 ofert) i Exim Tours z liczbą 20 ofert (przed rokiem 13, a przed dwoma 12 ofert) oraz biurem Itaka - 19 ofert (przed rokiem 23, a przed dwoma 27 ofert). Warto zaznaczyć, że w tym ujęciu przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest tym większa, im niższa jest kategoria oferowanych hoteli. Świadczyć to może o kontynuacji przesunięcia akcentu biznesowego tego organizatora w kierunku słabiej sytuowanego klienta masowego, choć jest już widoczna pewnej modyfikacja tego nastawienia, być może wyprzedzająca trendy, jakie mogą się ujawnić w kolejnych miesiącach przedsprzedaży lata 2019.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr - 7 ofert i TUI Poland -5 ofert, na kierunkach greckich biura Rainbow i TUI Poland - po 9 ofert oraz Itaka - 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Itaka - 7 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr - 6 ofert oraz TUI Poland - 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 4 oferty, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland - 3 oraz Exim Tours - 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji, w Turcji i na Wyspach Kanaryjskich, Itaka wzmocniła na Wyspach Kanaryjskich, a Exim Tours w Tunezji.

Powyższa tebela przestawia czołówkę biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018 na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Rainbow i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach jedynie w zestawieniach pierwszej fazy first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę. Obecnie sytuacja zmieniła się o tyle, że TUI nadal pozostaje na pozycji lidera i to z bardzo wyraźną przewagą nad resztą czołówki, czyli nie tak jak w ubiegłym sezonie liczoną w pojedynczych złotych, co miało miejsce w ostatnich zestawieniach sprzed dwóch i czterech tygodni.

Ósme zestawienie w sezonie Lato 2019 - podobnie jak wszystkie poprzednie - otwiera z bardzo wyraźną przewagą biuro TUI Poland, ale uległa ona jednak znacznemu zmniejszeniu z powodu wyraźnych zwyżek cen (w ostatnim tygodniu o 80 złotych) na niektórych kierunkach tego organizatora, w tym w Bułgarii, gdzie jego ceny były (i są) wyjątkowo konkurencyjne.
Skład w zestawieniu pozostał identyczny jak poprzednio, a jedyną zmianą była zamiana na pozycjach 5 i 6 pomiędzy biurami Sun & Fun i Exim Tours, który w rezultacie dość wyraźnej obniżki średnich cen wyprzedził konkurenta (brak istotnych zmian cen w ofercie). Na pozycji wicelidera twardo pozostaje biuro Coral Travel Wezyr, które w okresie od ostatniego zestawienia dokonało nawet kosmetycznej zniżki cen o 6 złotych (saldo spadku o 28 i wzrostu o 22 złote w kolejnych 2 tygodniach).

Cały raport z analizy cen imprez turystycznych na sezon 2019 jest dostępny:

Możesz także pobrać plik: turinfo_20190121_informacja_prasowa.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Traveldata TUI Itaka biuro podroży wakacje
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję