TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Średnia cena letnich wycieczek wzrosła

Jakie biura podróży oferują najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert, oraz jak kształtują się ceny imprez turystycznych dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 - sprawdził Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Najistotniejszym wydarzeniem minionego tygodnia, które może mieć istotny wpływ na przebieg koniunktury w turystyce wyjazdowej oraz jej zorganizowanej części, było ogłoszenie w sobotę nowych gospodarczych propozycji programowych na konwencji partii rządzącej. Najbardziej ogólnie rzecz biorąc, jest to zestaw inicjatyw określanych przez ekonomistów jako stymulacja fiskalna gospodarki mająca przeciwdziałać negatywnemu wpływowi globalnego spowolnienia gospodarczego na krajową ekonomię.

Związek dynamiki sprzedaży wycieczek z nastrojami konsumenckimi

W tej części materiału Instytut Traveldata odnosi się do wykresu przedstawionego w ostatnią środę, tj. 20 lutego 2019 roku. Wykres ukazywał przebieg dynamiki sprzedaży wycieczek lotniczych w sezonie 2015/16 na tle przebiegu syntetycznego wskaźnika konsumenckiego będącego połączeniem wyników badań nastrojów konsumenckich prowadzonych przez Kantar Public oraz przez GUS.

Przebieg dynamiki wycieczek dotyczy sprzedaży całej branży, czyli również części nieuwzględnianej w raportach, a zwłaszcza części lub całości sprzedaży biur Rainbow oraz TUI Poland. Dynamika w pierwszej połowie sezonu jest dość wyraźnie wyższa od tej z raportów PZOT z takiej przyczyny, że sprzedaż m.in. tych właśnie biur była wówczas wyraźnie bardziej dynamiczna niż łączna sprzedaż pozostałych podmiotów branży. W tej kwestii przedstawiamy dane skumulowanej sprzedaży lata z giełdowych raportów biura Rainbow dla kilku sprawozdawanych dat sezonu 2015/16 oraz dane o sprzedaży skumulowanej z raportów w tych samych terminach.

Na wykresie jest widoczne, że dynamika skumulowana w przypadku biura Rainbow była dość wyraźnie wyższa (do 15 czerwca) niż w raportach i dlatego jej uwzględnienie podniosło sumaryczną dynamikę wzrostu. Dane dotyczące sprzedaży zimy 2015/16 w biurze Rainbow jeszcze zwiększają jego przewagę, bowiem zgodnie z raportem za rok 2016 jej sprzedaż wzrosła o 27,3 procent. Podobnie ma się rzecz w biurem TUI Poland, które już niemal tradycyjnie charakteryzuje się dobrą dynamiką sprzedaży first minute z powodów niskich wtedy cen, a także dużego udziału własnych kanałów sprzedaży. Z kolei w drugiej połowie sezonu często występuje sytuacja odwrotna i tak też było w rozpatrywanym sezonie.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Przedstawione zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 21 lutego 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 14 lutego 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 22 lutego 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 34 złote, (w tygodniach poprzednich ceny wzrosły o 22, 68 i spadły o 7 złotych wcześniej wzrosły o 48, 14, 3 i 7 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 9 i 2 złote i wrosły o 27). W minionym tygodniu największe zniżki odnotowano na Chalkidiki i ponownie na Majorce - o 60 i 58 złotych oraz na Fuerteventurze - o średnio 24 złote. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Lanzarote - o 124 złotych oraz na greckich wyspach Kreta i Korfu - o średnio 105 i 92 złote. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek odpowiednio wzrosły o 6 i spadły o 10 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

Ogólna skala i tempo wzrostu średnich cen w ostatnim czasie dość istotnie przyspieszyły. Od początku października 2018 średnie ceny wycieczek wzrosły już o 259 złotych, w tym w okresie ostatnich dwóch tygodni o 124 złote.

W minionym tygodniu ponownie bardziej niż średni wzrost dla wszystkich kierunków (czyli 34 złote) podniosły się średnie ceny na kierunkach greckich i kanaryjskich - o 45 i 43 złote, w zbliżonej skali do średniej wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii - o 33 złote, a w mniejszym stopniu podniosły się średnie ceny wyjazdów do Turcji i Egiptu - odpowiednio o 25 i 11 złotych.

Pomimo niższej ostatnio dynamiki zmian cen Egiptu kształtują się one na relatywnie wysokich poziomach i są nadal wyraźnie droższe od wycieczek do Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Przyczynami relatywnie drogiego Egiptu są ograniczenia w podaży spowodowane małymi możliwościami ustanawiania nowych połączeń lotniczych oraz systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju, jak też umacniający się kurs miejscowej waluty. Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii nadal jeszcze pozostają pod wpływem nisko wycenianej ofert TUI Poland oraz Exim Tours też choć w ostatnim czasie ceny Bułgarii u tego pierwszego organizatora przesuwają się coraz bardziej w górę.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 65 złotych (poprzednio ceny były wyższe o 30 oraz niższe o 13, 31 złotych, a w tygodniach wcześniejszych wyższe o 10 złotych, niższe o 3 i 7 złotych oraz wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano symboliczny spadek cen w ujęciu rocznym o 1 złoty.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek i wpływ ten w ostatnim czasie ponownie wzrósł na znaczeniu. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu już o 9,2 procent wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,62 wobec 2,40 zł/litr.

O zwyżce kosztów w jeszcze większym stopniu decyduje kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 6,5 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników działał w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek i to w stopniu wyższym niż w ostatnich zestawieniach z tego sezonu. Wpływ ten wyniósł około 140/150 złotych (poprzednio 115/125, 95/105, 55/65, 85/95 i 65/75 złotych, trzykrotnie o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od sezonu 2017, mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 340 i 195 złotych. Jest to nadal sytuacja odmienna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż Egipt notował wówczas znaczne spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 171 złotych, a Turcja wykazywała tylko nieznaczny wzrost średnich cen, który wyniósł 14 złotych.

W stosunkowo niedużym stopniu podniosły się ceny wycieczek do Bułgarii - o 27 złotych i do Grecji - o 10 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w ujęciu rocznym w pierwszym kierunku spadały o 34 złote, a w Grecji rosły o 33 złote.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 63 złote, zaś przed tygodniem i dwoma również były znacząco niższe - o 132 i 234 złote. Warto jednak zauważyć, że jest to już czwarty tydzień poprawy cen tego kierunku w ujęciu rocznym. Co także zwraca uwagę, w tym okresie zdecydowanie korzystniejsze dla organizatorów stały się też ceny Wysp Kanaryjskich sprzedawanych w ofertach last minute. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym notowały wzrost o średnio 106 złotych.

Z mniej masowych kierunków największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku i Tunezji - o 194 i 172 złote. W bardziej umiarkowanym stopniu podniosły się ceny w Portugalii - o 99 złotych, niewiele spadły na Cyprze - o 7 złotych, a największe przeceny odnotowano na Malcie i w Albanii - o średnio 133 i 176 złotych. Przed dwoma tygodniami skala obniżki cen na Cyprze uległa dużemu zmniejszeniu w wyniku znacznego podniesienia cen na tym kierunku przez biuro Exim Tours.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji i Egiptu - o 209 i 169 złotych, w znacznie mniejszym stopniu wzrosły ceny imprez na kierunkach greckich i Kanaryjskich - w obu przypadkach o 43 złote. W bardzo niewielkim stopniu spadły ceny wyjazdów do Bułgarii i Tunezji - w obu przypadkach również jednakowo (przypadek), bo po 7 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w związku nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży (ograniczona dostępność miejsc w samolotach), ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką, choć ostatnio malejącą inflacją w Egipcie (około 12,7 procent w skali rocznej) oraz ze znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 14 procent w stosunku do złotego), co nadal przekłada się na roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 28 procent.

W porównaniach ofertowych cen biur podroży największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazała tym razem oferta biura Grecos Holiday, która była mniej kosztowna o około 20 złotych. Po raz drugi w tym sezonie na pozycji wicelidera spadków średnich cen w ujęciu rocznym znalazło się biuro TUI Poland, którego oferta była tańsza o około 10 złotych, z tym że zniżka cen w grupie hoteli, które były w sprzedaży również w poprzednim sezonie była większa i wyniosła około 65 złotych. Jest to zatem sytuacja, która może świadczyć o tendencji - sygnalizowanej już kilkakrotnie przez nas wcześniej - do uzupełnienia oferty tego biura przez hotele z nieco wyższej półki. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 15 złotych (Coral Travel Wezyr) do 350 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera utrzymało jeszcze - choć już tylko z niewielką przewagą - biuro TUI Poland z liczbą 31 ofert (poprzednio 30, przed rokiem 22, a przed dwoma 13 takich ofert), przed biurami Itaka z liczbą 27 ofert (poprzednio 28, przed rokiem 27, a przed dwoma 33 takie oferty) i Coral Travel Wezyr z liczbą 23 ofert (poprzednio 18, przed rokiem 21, a przed dwoma 22 ofert). Przewagę w zakresie hoteli 3* oraz 4* posiada oferta biura TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferty biur Coral Travel Wezyr oraz Itaki.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka - 10 ofert i Rainbow - 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka - 9 i 6 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr - 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland - po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland - 3 oraz Exim Tours - 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Itaka wzmocniło swoja pozycję w Grecji i Turcji, TUI Poland w Grecji i w Bułgarii, Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Coral Travel Wezyr w Turcji i Tunezji Kontynentalnej, a Exim Tours w Tunezji i Bułgarii.

Z kolei w pierwszym okresie sezonu lato 2018 na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Rainbow i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Trzynastego zestawienia w sezonie Lato 2019 po raz drugi w tym sezonie nie otwierało biuro TUI Poland. Po wyraźnych podwyżkach cen wycieczek, które wyniosły w pierwszej połowie lutego około 210 złotych, czyli znacznie powyżej średniej rynkowej, biuro przesunęło się na trzecią pozycję. Na pozycji lidera wyraźnie umocniło się biuro Coral Travel Wezyr w czym pomogła jedyna wśród dużych biur obniżka średnich cen (około 40 złotych) wobec poprzedniego tygodnia. Skład dalszych pięciu pozycji pozostał taki sam, jak w poprzednim zestawieniu przy czym biuro Grecos Holiday z powodu tylko minimalnej zwyżki cen zwiększyło nieco przewagę nad kolejnymi TUI Poland i Itaką, które podniosły ceny mniej więcej zgodnie ze średnią zwyżką rynkową.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Traveldata analiza imprezy turystyczne Rainbow Itaka
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję