TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Październik w hotelach słabszy niż rok temu

Wyniki hoteli w październiku były na satysfakcjonującym poziomie, ale wyraźnie słabsze od wrześniowych, a także od tych uzyskanych w październiku 2022 roku - to główny wniosek z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Zarysowała się również wyraźniejsza różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych.


Spośród wszystkich ankietowanych hoteli, obiektów z frekwencją poniżej 30 proc. było 9 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 65 proc. (17 pp. mniej niż we wrześniu), w tym 30 proc. obiektów - powyżej 70 proc. (także 17 pp. mniej niż miesiąc temu).
W grupie hoteli biznesowych 71 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 29 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. słabsze niż we wrześniu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 4 proc. hoteli. Również wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 58 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 18 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało 18 proc. hoteli.

W październiku goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc.

Dla 46 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 41 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do października ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane nie różniły się istotnie w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla ponad połowy (52 proc.) hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 38 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 39 proc. obiektów poprawiła obłożenie, w tym 32 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla blisko połowy (48 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 36 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Jedna trzecia obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 27 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Październik to utrzymana tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do października 2022 r. 45 proc. obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 27 proc. - w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to jednak, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na listopad są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla października, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Potwierdza to, że branża wchodzi w najsłabszy wynikowo okres roku. Aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 43 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień wypełnienia ankiety) frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada jedna czwarta. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla października sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 45 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 20 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 49 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 24 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP wśród hotelarzy w dniach 6-10 listopada 2023 roku wzięły udział 144 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (89 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 68 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 80 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 23 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 38 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).

»»»» Starsze informacje 2023-10-17 ««««


Ciepły i słoneczny wrzesień przyniósł hotelarzom dobre wyniki. 8 na 10 hoteli odnotowało obłożenie powyżej 50 proc., z czego blisko połowa obiektów powyżej 70 proc. - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Wskaźniki frekwencji były również lepsze od uzyskanych rok temu.

Wyniki września były na bardzo dobrym poziomie. Hotele biznesowe uzyskały lepsze rezultaty niż w przedwakacyjnym czerwcu, natomiast obiekty wypoczynkowe utrzymały wysoką frekwencję, niewiele odbiegającą od tej z okresu wakacji. Łącznie grupa hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. stanowiła tylko 3 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 82 proc. hoteli, w tym 47 proc. obiektów powyżej 70 proc.

W grupie hoteli biznesowych 89 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 55 proc. odnotowało frekwencję powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. lepsze niż w czerwcu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło tylko 2 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 82 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym blisko połowa (48 proc.) z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało tylko 4 proc. hoteli.
We wrześniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 24 proc.

Dla równo jednej trzeciej hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 24 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Ale 48 proc. obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do września ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla 38 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 30 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Z kolei 40 proc. obiektów poprawiła obłożenie, z podobnie licznymi grupami hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. i w zakresie 11-20 pp. (odpowiednio 19 i 17 proc.). Natomiast wśród obiektów wypoczynkowych, dla 30 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. 59 proc. obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Wrzesień przyniósł dalszy wzrost średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do września 2022 roku. 30 proc. obiektów odnotowało wzrost do 10 proc., a 38 proc. - w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały z uwagi na utrzymujący się wskaźnik średniej inflacji na poziomie 8-9 proc.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na październik są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla września, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Jednocześnie, aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 24 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada jedna trzecia. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla września sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 26 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 32 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 22 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 30 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Z uzyskanych danych wynika, że hotelarze szacują braki w zatrudnieniu średnio na 11 proc. Nieco wyższy wskaźnik jest w hotelach biznesowych - 14 proc., natomiast w obiektach wypoczynkowych - 9 proc. Dla całej grupy ankietowanych, 18 proc. wskazało, że nie ma braków w zatrudnieniu, blisko połowa (48 proc.) określiła je w zakresie 1-10%, a powyżej 10 proc. - 34 proc. hoteli.

W ankiecie online przeprowadzonej w dniach 2-6 października wzięły udział 123 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 64 proc. położonych jest w miastach. 29 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (83 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 63 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 88 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 38 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 40 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (91 proc.).

Starsze informacje 2023-08-17


Frekwencja w hotelach w lipcu okazała się niższa niż w 2022 roku dla blisko połowy obiektów - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Spadek frekwencji hotele starają się nadrabiać średnimi cenami, jednak dla co najmniej połowy hoteli wzrost cen jest poniżej wskaźnika średniej inflacji.

Według ankietowanych, wyniki lipca były bardzo zbliżone do czerwcowych. I choć zwiększyła się grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. (11 proc.), to obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 3/4 hoteli (tak samo jak w czerwcu), w tym 47 proc. obiektów powyżej 70 proc.

Dobry poziom obłożenia, zważywszy na rozpoczęte wakacje, zanotowały hotele biznesowe, natomiast obiekty wypoczynkowe osiągnęły najlepsze rezultaty od początku roku w efekcie rozpoczętego sezonu urlopowego. W grupie hoteli biznesowych 62 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 38 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. niższe niż w czerwcu, ale nadal satysfakcjonujące, zważywszy na okres wakacyjny. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 16 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 94 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 58 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. i zaledwie 3 proc., poniżej 30 proc.

Niższy poziom obłożenia niż w 2022 rokuPoziom obłożenia hoteli odbiegał jednak od wyników uzyskanych rok temu. Dla blisko połowy hoteli (47 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a 14 proc. w zakresie 11-20 pp. Z kolei 34 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, z wyraźnie najliczniejszą grupą 21 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 17 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane te były bardzo zbliżone w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe.
Spadek frekwencji hotele starają się nadrabiać średnimi cenami. Odpowiedzi wskazują, że zdecydowana większość hoteli (78 proc.) odnotowała zwiększenie w stosunku do lipca 2022 r. Dokładnie połowa obiektów zanotowała wzrost do 10 proc., w przedziale 11-20 proc. - 17 proc. hoteli, a powyżej 20 proc. - 11 proc. Oznacza to jednak, że dla co najmniej połowy hoteli wzrost cen jest poniżej wskaźnika średniej inflacji, a więc realnie oznacza spadek.

W lipcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 29 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 18 proc.

Rezerwacje na sierpień - tradycyjnie słabiej w hotelach biznesowych, lepiej w wypoczynkowychDane dotyczące przyjętych rezerwacji na sierpień, podobnie jak w lipcu, potwierdzają, że jest to tradycyjnie słabszy okres dla hoteli biznesowych i jednocześnie bardzo dobry dla obiektów wypoczynkowych. Prognozy, dla całej grupy ankietowanych hoteli, są nieco lepsze niż dla lipca miesiąc temu. 28 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc., ale obłożenie powyżej 50 proc. posiada połowa ankietowanych. W hotelach biznesowych 42 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 27 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 84 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 32 proc. powyżej 70 proc.

Hotelarze dobrze oceniają półmetek wakacji, choć liczyli na więcejHotelarze w większości (63 proc. wszystkich ankietowanych) dobrze oceniają pierwszą połowę sezonu wakacyjnego, choć z tej grupy 24 proc. poniżej oczekiwań. Odpowiedzi "źle" udzieliło 14 proc., a "poniżej oczekiwań" 24 proc. respondentów. Nieco lepszą ocenę dają hotele biznesowe niż wypoczynkowe. Odpowiedzi "dobrze" udzieliło 69 proc. (24 proc. poniżej oczekiwań), "źle" 16 proc., a "poniżej oczekiwań" też 16 proc. respondentów. Dla obiektów wypoczynkowych odpowiedzi były następujące: "dobrze" 61 proc. (16 proc. poniżej oczekiwań), "źle" 16 proc., a "poniżej oczekiwań" 23 proc.

Starsze informacje 2023-07-18


Dobrą frekwencją cieszyły się hotele w Polsce w czerwcu, 3/4 odnotowało obłożenie powyżej 50 proc. - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Z uwagi na tzw. krótkie okienko rezerwacyjne, czyli podejmowanie decyzji o urlopie na ostatnią chwilę, wciąż w hotelach jest sporo wolnych miejsc na sezon letni.

Zmalała grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. (3 proc.) i jednocześnie zwiększyła się z obłożeniem powyżej 50 proc. (3/4 hoteli, w tym 43 proc. obiektów powyżej 70 proc.). Wysoki poziomi obłożenia utrzymały (po maju) hotele biznesowe, ale obiekty wypoczynkowe, osiągnęły jeszcze lepsze rezultaty, w efekcie dobrego tzw. weekendu czerwcowego.

W hotelach biznesowych również dokładnie 3/4 uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 46 proc. powyżej 70 proc. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło zaledwie 2 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 80 proc. przekroczyło 50 proc. frekwencję, w tym 41 proc. powyżej 70 proc. i 5 proc., które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.

Dla 31 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 19 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji w przedziale do 10 pp. Z kolei dokładnie połowa obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do czerwca ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 26 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. O połowę mniej liczną grupę, stanowiącą 13 proc., tworzą obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale 11-20 pp. Co piąty hotel uzyskał obłożenie na tych samym poziomie co w roku ubiegłym. W czerwcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 27 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 28 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 22 proc.

Średnia cena nadal z tendencją wzrostową

Odpowiedzi ankietowanych hotelarzy wskazują, że wzrost cen w stosunku do czerwca 2022 roku odnotowuje większość hoteli, co jest zrozumiałe w kontekście wciąż wysokiej inflacji i w ślad za tym - kosztów zaopatrzenia. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 34 proc. i 31 proc. hoteli.

Są jeszcze wolne miejsca w sezonie wakacyjnym

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na lipiec potwierdzają, że jest to tradycyjnie słabszy okres dla hoteli biznesowych i jednocześnie bardzo dobry dla obiektów wypoczynkowych. W efekcie, dla całej grupy ankietowanych hoteli, prognozy są jednak na niższym poziomie niż były dla czerwca miesiąc temu. 1/4 hoteli wskazuje aktualną (na dzień wypełnienia ankiety) frekwencję poniżej 30 proc. Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 44 proc. W hotelach biznesowych 45 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 20 proc. Natomiast wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko 5 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i już 80 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 41 proc. powyżej 70 proc.

Na podobnym poziomie kształtują się aktualne prognozy dla całego okresu wakacji. 1/3 hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 36 proc. W hotelach biznesowych ponad połowa - 53 proc. - nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 16 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 11 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 55 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Powrót popytu sprzed pandemii nie wcześniej niż w przyszłym roku

Na powrót popytu na usługi hotelowe do poziomu z lat 2018-19 nie wcześniej niż w roku 2024 wskazało 64 proc. ankietowanych, w tym, po 2024 r. - 38 proc. Jednocześnie 31 proc. hoteli uważa, że popyt już jest na poziomie lat referencyjnych sprzed pandemii. Wśród hotelarzy przeważa nastrój optymistyczny dotyczący sytuacji rynkowej ich obiektów - taką odpowiedź zaznaczyło 64 proc. hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 4-7 lipca 2023 roku wzięły udział 152 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 25 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 66 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 87 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 36 proc., 29 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 35 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (85 proc.).

Starsze informacje 2023-07-14


Na stanowisko dyrektora regionalnego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w województwie małopolskim został powołany Krzysztof Jędrocha, dyrektor hotelu Wyspiański w Krakowie.

Krzysztof Jędrocha jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji, specjalizacja Ekonomika i Organizacja Badań Naukowych Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Karierę zawodową rozpoczął w BPiT Almatur oddział w Krakowie, w latach 1983-1985 na stanowiskach głównego księgowego i zastępcy dyrektora ds. administracyjnych. W latach 1985-1991 pracował w BPiT Logostour w krakowskim oddziale na stanowiskach zastępcy i dyrektora oddziału biura. Od 1991 roku do chwili obecnej zajmuje stanowiska wiceprezesa Zarządu Spółki JANPOL SA oraz dyrektora ds. handlowych hotelu Wyspiański w Krakowie. W latach 2005-2006 był prezesem Zarządu spółki JANPOL Incoming Touroperator. Od 2006 roku do chwili obecnej zasiada w jej Radzie Nadzorczej. Od 1995 roku do chwili obecnej zajmuje stanowisko wiceprezesa Zarządu spółki Symposium Cracoviense (organizacja konferencjii kongresów).

W latach 1993-2000 członek władz naczelnych organów Polskiej Izby Turystyki. W latach 1992-1996 współzałożyciel i członek władz Krakowskiej Izby Turystyki, tym w latach 1993-1996 wiceprezes. W latach 1999-2012 współzałożyciel i członek naczelnych organów Forum Turystyki Przyjazdowej działającego przy Polskiej Organizacji Turystyki. W latach 2005-2019 pracował na rzecz Fundacji Polish Prestige Hotels, w tym od 2008 roku jako członek Zarządu, od IV 2016 r. wiceprezes, a od X 2016 do XI 2019 r. jej prezes. Od IX 2021 roku członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia branżowe, w tym Brązowy Krzyż Zasługi, odznaczenie "Honoris Gratia" przyznawane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla miasta, Odznakę honorową "Za Zasługi dla Turystyki" przyznawaną przez ministra właściwego ds. turystyki.

Nowa funkcja oznacza dla mnie przede wszystkim odpowiedzialność za budowanie silnej pozycji IGHP oraz branży hotelowej w regionie i mieście Krakowie. Jako dyrektor regionalny będę dążyć do jeszcze większej integracji branży wokół realizacji celów IGHP mówi Krzysztof Jędrocha, dyrektor regionalny IGHP w woj. małopolskim.

Krzysztof Jędrocha zastąpił Annę Gasińską, która tę funkcję pełniła od 2019 roku. Do zadań dyrektorów regionalnych IGHP należą m.in. usprawnienie komunikacji oraz integracja środowiska hotelarzy w regionie, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionie, współpraca z władzami, samorządami i innymi lokalnymi instytucjami, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Starsze informacje 2023-06-23


Hotele zakończyły kolejny miesiąc dobrymi wynikami. W maju mniej obiektów odnotowało frekwencję mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zwiększyła się grupa hoteli z obłożeniem powyżej 50 proc. - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczącej sytuacji branży. Według hotelarzy, długi weekend czerwcowy cieszył się dużo większym zainteresowaniem gości niż majowy, szczególnie w obiektach wypoczynkowych.

Maj z kolejną poprawą wyników w hotelach

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 8 proc. nie przekroczyło w maju frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 68 proc. hoteli (o 8 pp. lepiej niż w kwietniu), w tym 27 proc. obiektów powyżej 70 proc.
W hotelach miejskich 71 proc. uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei tylko 4 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W hotelach pozamiejskich 58 proc. (aż o 31 pp. więcej niż w kwietniu) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a 16 proc. stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Podobne relacje miały miejsce w obiektach w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych dokładnie 70 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 6 proc. hoteli. W obiektach wypoczynkowych było 62 proc. (o 14 pp. więcej niż w kwietniu) z frekwencją powyżej 50 proc. i 12 proc., które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.
Dla 35 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 19 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei dokładnie połowa obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do maja ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 21 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Również liczną grupę, stanowiącą 16 proc., tworzą obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale 11-20 pp. Natomiast 14 proc. hoteli uzyskało obłożenie na tych samych poziomach. W maju goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 proc. Taki sam wskaźnik zanotowały hotele biznesowe, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 24 proc. Dane dotyczące średniej ceny nadal świadczą o tendencji wzrostowej

Według ankietowanych, wzrost cen w stosunku do maja 2022 roku odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 85 proc. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 36 proc. i 31 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 10 proc. i 9 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z rosnących cen towarów i usług, w tym przede wszystkim kosztów żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

Poprawa stanu rezerwacji na kolejne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na czerwiec także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, zarówno jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc., jak i tych z frekwencją powyżej 50 proc. Obiekty wypoczynkowe mają ponownie (po maju) lepsze prognozy niż segment biznesowy.

W czerwcu tylko 10 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień udziału w ankiecie) frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla maja było to 16 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 57 proc. - tu poprawa o 7 pp. w stosunku do maja. W hotelach biznesowych 13 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 12 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje blisko połowa (49 proc., o 8 pp. lepiej niż miesiąc temu dla maja). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 62 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (poprawa o 7 pp. w stosunku do danych sprzed miesiąca dla maja).

Czerwcówka lepsza niż majówka

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 7 proc. (poprawa o 17 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w trakcie wydłużonego weekendu czerwcowego (8-11 czerwca) obłożenia 30 proc. Do tego należy dodać 19 proc. obiektów (o 5 pp. więcej niż w prognozach sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten okres. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., było 64 proc - a więc o 28 pp. lepiej niż przed miesiącem, w tym ponad połowa, bo 52 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc.
Hotele biznesowe, jak przewidywały wcześniejsze prognozy, w okresie weekendu czerwcowego wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 34 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 12 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych więcej niż w połowie było 34 proc. Były to jednak i tak wyniki lepsze o kilkanaście pp. w stosunku do prognoz sprzed miesiąca.

Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wskaźniki niż wskazywały na to dane jeszcze miesiąc temu. 5 proc. nie sprzedawało oferty i podobnie 5 proc. nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było 90 proc., w tym z frekwencją powyżej 80 proc. 2/3, a powyżej 90 proc. aż 36 proc.! Czerwcówka okazała się bardzo dobrym okresem sprzedaży usług hotelowych, lepszym niż weekend majowy.

W ankiecie online przeprowadzonej przez IGHP w dniach 12-15 czerwca 2023 roku wzięło udział 146 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 69 proc. położonych jest w miastach. 29 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (79 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 60 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 42 proc., 29 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 29 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 proc.).

Starsze informacje 2023-05-31


Hotele mają coraz więcej gości. Na dobrą frekwencję w kwietniu wpływ miała rozpoczynająca się pod koniec miesiąca majówka - wynika z comiesięcznej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczącej sytuacji branży. Podczas długiego majowego weekendu 65 proc. ankietowanych hoteli cieszyło się ponad 50-procentowym obłożeniem. Szczególnie dobre wyniki zanotowały hotele wypoczynkowe, gdzie zapełnionych w ponad połowie było aż 91 proc. obiektów.

Kwiecień przyniósł kolejną poprawę wyników. Systematycznie maleje liczba hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zwiększa się z obłożeniem powyżej 50 proc. Wpływ na to miały przede wszystkim hotele biznesowe / miejskie. Ale obiekty wypoczynkowe / pozamiejskie, po słabszych wynikach marca, również poprawiły wyniki w kwietniu, jeśli chodzi o wskaźniki obłożenia - miał na to wpływ tzw. weekend majowy, który w tym roku rozpoczynał się już 28 kwietnia.

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 10 proc. (o 5 pp. mniej niż w marcu) nie przekroczyło w kwietniu frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 60 proc. hoteli (o 10 pp. lepiej niż w marcu), w tym 21 proc. obiektów powyżej 70 proc.

W hotelach miejskich 75 proc. (13 pp. więcej niż w marcu) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei tylko 3 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W hotelach pozamiejskich 27 proc. (o 9 pp. więcej niż w marcu) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a 24 proc. (4 pp. więcej niż w marcu) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Mniejsza rozbieżność wyników miała miejsce w obiektach w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych dokładnie 2/3 uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. (8 pp. więcej niż w marcu). Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 6 proc. hoteli (6 pp. mniej niż w marcu). W obiektach wypoczynkowych była blisko połowa (48 proc., aż o 22 pp. więcej niż w marcu) z frekwencją powyżej 50 proc. i 17 proc. (6 pp. mniej niż w marcu), które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.

Dla 1/3 hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym 21 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 56 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 1/4 hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Również liczną grupę, stanowiącą 18 proc., były obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale 11-20 pp. 11 proc. hoteli uzyskało frekwencję na tych samych poziomach.

W kwietniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 29 proc. (7 pp. więcej niż w marcu). Taki sam wskaźnik zanotowały hotele biznesowe, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 26 proc.

Średnia cena nadal z tendencją wzrostową. Wzrost cen w stosunku do zeszłorocznego kwietnia odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 84 proc. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 32 proc. i 33 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 13 proc. i 7 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wysokich kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejny miesiąc także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, zarówno jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc. jak i tych z frekwencją powyżej 50 proc. Obiekty wypoczynkowe mają lepsze prognozy niż segment biznesowy.

W maju tylko 16 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla kwietnia było to 30 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada prawie połowa hoteli (49 proc, tu poprawa aż o 22 pp. w stosunku do kwietnia). W hotelach biznesowych  nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 8 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje 41 proc. (aż o 21 pp. lepiej niż miesiąc temu dla marca). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 10 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 55 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (poprawa o ponad 20 pp. w stosunku do danych sprzed miesiąca dla marca).

Satysfakcjonująca majówka

Spośród wszystkich ankietowanych hoteli 10 proc. (poprawa o 25 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w czasie majówki obłożenia 30 proc. Do tego należy dodać 14 proc. obiektów (tyle samo, co w prognozach sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten czas. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., było 65 proc. - a więc o 33 pp. więcej niż przed miesiącem, w tym blisko połowa, bo 47 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc.

Hotele biznesowe, jak przewidywały wcześniejsze prognozy, w okresie weekendu majowego wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 35 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 20 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 31 proc.

Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wskaźniki niż wskazywały na to dane jeszcze miesiąc temu. 3 proc. nie sprzedawało oferty i nie było w ogóle hoteli, które nie przekroczyły obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było 91 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. 65 proc. Można więc podsumować, że majówka była bardzo udana w tym segmencie hoteli.

Umiarkowany stan rezerwacji na tzw. czerwcówkę

Przed nami jeszcze jeden wydłużony weekend w tym roku, tym razem tzw. czerwcówka w dniach 8-11 czerwca. Jednak, podobnie jak miało to miejsce z majówką, stan rezerwacji na razie jest na umiarkowanym poziomie. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 24 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 14 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w 50 proc. jest 36 proc. Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie majówki, wypadają wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe. 1/3 nie sprzedaje oferty, obłożenie poniżej 30 proc. notuje 28 proc. obiektów a powyżej 50 proc. jest zapełnionych 20 proc. hoteli. W hotelach wypoczynkowych wszystkie sprzedają ofertę, 21 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. jest 45 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. 24 proc. hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 11-17 kwietnia wzięły udział 132 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 69 proc. położonych jest w miastach. 28 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (83 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 61 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 92 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 39 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (94 proc.).

Starsze informacje 2023-04-27


Z miesiąca na miesiąc wyniki hoteli w Polsce są coraz lepsze - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na temat sytuacji branży w marcu. Lepszy od prognoz okazał się wydłużony weekend wielkanocny, natomiast rezerwacji na majówkę wciąż jest niewiele.

Marzec to kolejny miesiąc z poprawą wyników. Ponownie (po lutym) zmalała grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zwiększyła się z obłożeniem powyżej 50 proc. Wpływ na to miały przede wszystkim hotele biznesowe / miejskie. Z uwagi na zakończone w lutym ferie zimowe, w marcu wyniki obiektów wypoczynkowych / pozamiejskich znacznie odbiegały od hoteli biznesowych / miejskich, jeśli chodzi o wskaźniki obłożenia powyżej 50 proc. Natomiast, nie pogorszyła się ich sytuacja w dolnych przedziałach frekwencji poniżej 30 proc.
Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie, 15 proc. (o 9 pp. mniej niż w lutym) nie przekroczyło frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskała blisko połowa hoteli (na poziomie lutego), w tym 19 proc. obiektów powyżej 70 proc.
W grupie hoteli miejskich 62 proc. (5 pp. więcej niż w lutym) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei 13 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Wśród hoteli pozamiejskich 18 proc. (aż o 22 pp. mniej niż w lutym) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a 20 proc. (13 pp. mniej niż w lutym) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Zbliżone relacje zanotowały obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego i wypoczynkowego. W grupie hoteli biznesowych 59 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. (9 pp. więcej niż w lutym). Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 12 proc. hoteli (9 pp. mniej niż w lutym). Wśród obiektów wypoczynkowych 26 proc. (aż o 26 pp. mniej niż w lutym) było z frekwencją powyżej 50 proc. i 23 proc. (tyle samo co w lutym), które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.

Dla 43 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do marca ubiegłego roku, w tym 21 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a dla 10 proc. hoteli pogorszenie wyniosło 20 pp. i więcej. Z kolei 46 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do marca ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 24 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 11 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach.
W marcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 22 proc. Taki sam wskaźnik zanotowały hotele biznesowe, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 15 proc.

Utrzymuje się tendencja wzrostowa cen. Dane dotyczące średniej ceny wciąż świadczą o tendencji wzrostowej. Odpowiedzi wskazują, że wzrost cen w stosunku do marca 2022 odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 81 proc. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 31 proc. i 30 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 14 proc. i 5 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż wysokich kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

Więcej rezerwacji na kolejne miesiące - dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kwiecień także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, zarówno jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc., jak i tych z frekwencją powyżej 50 proc. Nie ma istotnych różnic pomiędzy hotelami biznesowymi i wypoczynkowymi.

Na moment wypełniania ankiet 30 proc. hoteli wskazało aktualną frekwencję w kwietniu poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla marca było to 50 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiadało 27 proc. hoteli (tu poprawa o 12 pp. w stosunku do marca). W hotelach biznesowych 33 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 17 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje 20 proc. (o 9 pp. lepiej niż miesiąc temu dla marca). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 36 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 23 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (poprawa o 4 pp. w stosunku do danych sprzed miesiąca dla lutego).

Wydłużony weekend wielkanocny lepszy od prognoz. Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 17 proc. (poprawa o 16 pp. w stosunku do  danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Do tego należy dodać 21 proc. obiektów (ale to także poprawa o 6 pp. do ankiety sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty świątecznej. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., była ponad połowa (55 proc - a więc o 23 pp. lepiej niż przed miesiącem), w tym 38 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc.

Hotele biznesowe, jak przewidywały wcześniejsze prognozy, w czasie Świąt Wielkanocnych wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 43 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 29 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 22 proc. Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wskaźniki niż wskazywały na to dane jeszcze miesiąc temu. 3 proc. nie sprzedawało oferty, a 7 proc. (poprawa o 16 pp. w stosunku do danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było 84 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. aż 68 proc. (poprawa o 51 pp.! do danych z ankiety sprzed miesiąca).

Przed nami kolejny wydłużony weekend majówka, 28 kwietnia - 3 maja. Jednak, podobnie jak miało to miejsce ze Świętami Wielkanocnymi, stan rezerwacji na razie jest na niskim poziomie. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 35 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 14 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w 50 proc. jest 32 proc. Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie Świąt Wielkanocnych, wypadają wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe. 31 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 43 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 3 proc. nie sprzedaje oferty, a 26 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Blisko połowa obiektów jest już zapełniona w ponad 50 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. jest 19 proc. hoteli.

Podsumowanie funkcjonowania Polskiego Bonu Turystycznego

W marcu zakończył funkcjonowanie program Polskiego Bonu Turystycznego, wprowadzony w sierpniu 2020 r., jako wsparcie rozwoju turystyki w okresie pandemii COVID-19. Wśród ankietowanych hoteli, udział płatności za pomocą PBT w przychodach ogółem w okresie obowiązywania programu (2,5 roku) wyniósł średnio 5,6 proc. Obiekty wypoczynkowe zanotowały nieco wyższy udział od biznesowych, odpowiednio 6,1 proc. i 4,9 proc.

43 proc. wszystkich ankietowanych uważa, że program o podobnym charakterze do PBT powinien zostać na stałe wprowadzony w Polsce, 12 proc. jest przeciwna, a 16 proc. nie ma zdania. 29 proc. hoteli uważa, że tego typu program nie ma dla nich znaczenia. Różnice są jednak widoczne w podziale na obiekty wypoczynkowe i biznesowe. W tych pierwszych hoteli za wprowadzaniem programu jest 58 proc., dwa razy więcej niż w biznesowych.

Hotelarzom wrócił optymistyczny nastrój. Na powrót popytu na usługi hotelowe do poziomu z lat 2018-19 nie wcześniej niż w roku 2024 wskazało 66 proc., w tym po 2024 roku 37 proc. Jednocześnie 25 proc. hoteli uważa, że popyt już jest na poziomie lat referencyjnych sprzed pandemii. Wśród hotelarzy wyraźnie przeważa nastrój optymistyczny dotyczący sytuacji rynkowej ich obiektów - taką odpowiedź zaznaczyło 68 proc. hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP w dniach 11-14 kwietnia 2023 roku wzięło udział 118 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 20 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (91 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 73 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 74 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 42 proc., 26 proc. specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym 32 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (94 proc.).
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
7 IGHP marzec ocena rezerwacji hotel obłożenie hoteli
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję