TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Walne Zgromadzenie PIT uchwaliło priorytetowe kierunki działalności

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki, które odbyło się 19 listopada 2007 roku w Kadyksie (Hiszpania) podjęło uchwałę w sprawie priorytetowych kierunków działalności PIT w okresie do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT.


Mając na uwadze uwarunkowania, które zaistniały w Polsce po ostatnich wyborach parlamentarnych, stan spraw będących przedmiotem działalności Izby w ostatnim czasie, potrzeby Członków PIT, a także potrzeby tworzenia właściwych warunków do rozwoju turystyki w Polsce za priorytetowe działania, które powinny zostać głównym przedmiotem działalności Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki w okresie najbliższych siedmiu miesięcy uznano:
1. Intensyfikację starań, które pozwolą na znowelizowanie najpóźniej w ciągu roku Ustawy o usługach turystycznych.
2. Doprowadzenie do stworzenia w Polsce systemu zabezpieczeń finansowych, które są wymagane od organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych w związku z prowadzoną przez nich działalnością, który będzie w większym stopniu chronić interesy finansowe klientów polskich biur podróży, jednocześnie nie zwiększając z tego tytułu w odczuwalnym zakresie obciążeń finansowych polskich organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych.
3. Kontynuację działań, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Turystyki na Majorce w 2006 roku, których celem jest nowelizacja ustawy o izbach gospodarczych, tworząca podstawy prawne do uzyskania osobowości prawnej przez oddziały PIT oraz do integracji działalności izb gospodarczych zrzeszających polskie biura podróży.
4. Doprowadzenie we współpracy z właściwymi organami Rządu do utworzenia programu działań wspierającego polskich przedsiębiorców, którzy działają w obszarze turystyki, zaangażowanych w organizacje Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012.
5. Podjęcie działań, które mają na celu pełne możliwe wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przewidzianych w planach rozwojowych na lata 2007 - 2012 dla turystyki.
6. Udzielenie pełnego możliwego poparcia oraz pomocy obecnemu Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej Rafałowi Szmytke w dążeniu do odbudowy pozycji POT na krajowym oraz międzynarodowym rynku turystycznym.
7. Tworzenie warunków organizacyjnych oraz prawnych do rozwoju działalności oddziałów Polskiej Izby Turystyki.
8. Umocnienie pozycji Polskiej Izby Turystyki w światowych oraz europejskich organizacjach turystycznych, których PIT jest członkiem.
9. Niezwłoczne podjęcie kroków, które zmierzają do powierzenia w polskim rządzie obowiązków zarządzania turystyką jednemu z ministrów, który kieruje resortem gospodarczym.
10. Wystąpienie z wnioskiem do Marszałka Sejmu o powołanie stałej sejmowej podkomisji do spraw turystyki.

Komisja Uchwał i Wniosków XIX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki przedstawiła następujące wnioski wniesione podczas wystąpień oraz dyskusji plenarnej:
1. Wniosek, który dotyczy najważniejszych zadań dla turystyki:
Przeprowadzenie analizy obecnie obowiązujących regulacji prawnych, które mają wpływ na rozwój turystyki, a także opracowanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.
Opracowanie projektów działań, które pozwolą na zwiększenia udziału Polaków w turystyce krajowej, a szczególnie na wzrost dostępności usług dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodzin oraz wprowadzenie instrumentów, które będą wspierać popyt na usługi turystyczne świadczone w Polsce.
Podjęcie prac nad nowelizacją Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.
Podjęcie prac, które spowodują wzmocnienie zapisów dotyczących turystyki w Ustawie o działach administracji rządowej.
Podjęcie działań na rzecz powołania Sekretarza lub Podsekretarza Stanu, który będzie odpowiedzialny tylko za turystykę.
Skierowanie do Rady Ministrów wniosku o pilne przyjęcie "Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013".
Zaktywizowanie branży turystycznej i samorządów terytorialnych do podjęcia działań na rzecz przygotowania atrakcyjnych produktów turystycznych, różnych atrakcyjnych imprez oraz innych przedsięwzięć, które będą wykorzystywane podczas Roku Chopinowskiego 2010, Prezydencji Polski w Unii Europejskiej w 2011 roku i podczas EURO 2012.
Działania, które pozwolą na utrzymania dotychczasowej stawki VAT na usługi gastronomiczne.
2. Podjęcie działań, które zmierzają do opracowania procedur postępowania podmiotów branży turystycznej z danymi osobowymi klientów w sposób zgodny z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. POT powinien być instytucją, która wdraża fundusze przeznaczone na turystykę z działania 6.3 i 6.4 z Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka.
4. Członkowie PIT powinni być inicjatorami tworzenie Lokalnych Organizacji Turystycznych, a także wzmacniać ich działalność w zakresie tworzenia produktu turystycznego.
5. Walne Zgromadzenie uznało potrzebę pilnej prywatyzacji uzdrowisk polskich w celu ich ratowania oraz podniesienia ich konkurencyjności.
6. Wywieranie presji na Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu dostosowania programów uczelni, które kształcą kadry dla turystyki do potrzeb naszej branży.
7. Komisja do spraw turystyki przyjazdowej wniosła o podjęcie interwencji w sprawie usprawnienia oraz przyspieszenia trybu przyznawania wiz wjazdowych dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji.
8. Sprawdzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę stawki podatku VAT dla usług rehabilitacyjnych.
9. Analiza możliwości zwolnienia organizatorów turystyki przyjazdowej, którzy świadczą usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej na rzecz konsumenta z konieczności uzyskiwania zabezpieczeń finansowych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Walne Zgromadzenie Polska Izba Turystyki PIT kierunek działania nowelizacja ustawa zabezpieczenie finansowe współpraca środki unijne fundusze Rafał Szmytke turystyka krajowa strategia rozwoju podatek VAT Lokalna Organizacja Turystyczna produkt turystyczny wiza analiza kierunkow dzialalnosci biura podrozy działalność walnego jak na kadyks prawne usługi w kierunki zgromadzenia a


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję