TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Słońce Regionu - pierwszy klaster turystyczny

Przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Europejskich z siedzibą w Skarżysku stworzono Instytut Rozwoju Regionalnego, który zamierza stworzyć pierwszy w województwie klaster turystyczny Słońce Regionu.


Klaster jest skupiskiem firm z regionu, które współpracują ze sobą, są ze sobą powiązane, a jednocześnie ze sobą konkurują.

Klaster powstał w celu wdrożenia nowoczesnych technologii w sektorze turystycznym w województwie świętokrzyskim. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie informatyzacji przedsiębiorstw turystycznych.

Jednak aby klaster mógł prawidłowo funkcjonować oraz rozwijać się, potrzebne jest wsparcie władz samorządowych i instytucji badawczych, a także szkół wyższych. Szczególną rolę ogrywają instytucje o charakterze naukowym, które pozyskują i przekazują informacje, oceniają je i wykorzystują do wspierania innowacyjności oraz konkurencyjności rozwiązań wysokich technologii.

Twórcy klastra uważają są, że na takiej współpracy mogą skorzystać także jednostki naukowo-badawcze, które poprzez uczestnictwo w transferze wiedzy mogą też same aktywnie brać udział w działaniach oraz projektach innowacyjnych otrzymując dobry materiał do badań o charakterze naukowym, a także możliwości generowania na tej bazie wielu publikacji.

Istotny udział w klastrze mają też instytucje samorządowe, jako gospodarze danego terenu. Wspierają one klaster oraz ukierunkowują efekty jego pracy na zarządzanym terenie.

Formułę klastrów, jako współpracę firm w celu zwiększania potencjału innowacyjnego popiera i promuje Unia Europejska. Można też pozyskać środki z funduszy europejskich na budowę, funkcjonowanie oraz rozwój klastra oraz zrzeszających się w ramach niego firm.

Klastry zapewniają swoim uczestnikom dostęp do najnowszych technologii, podpowiadają, jakie rozwiązania wprowadzać, aby firma funkcjonowała jeszcze lepiej i wydajniej.

Klaster będzie miał strukturę nieformalną, jednak przystąpienie do niego będzie wymagało podpisania oraz akceptacji porozumienia wzajemnej współpracy i obowiązujących w nim regułach funkcjonowania, a także podpisania deklaracji uczestnictwa.

Przewidziano już budowę specjalnego portalu dla promocji klastra oraz biorących w nim udział firm.

Wstępnie zostały określone już cele strategiczne klastra:
1. Budowanie współpracy oraz atmosfery wzajemnego zaufania podczas realizacji wspólnych celów biznesowych
2. Wymiana informacji, wspieranie rozwoju i innowacji w branży
3. Szkolenia.
4. Współdziałanie z jednostkami naukowo - badawczymi
5. Promocja oraz marketing
6. Współdziałanie w aktywności handlowej
7. Uzyskanie efekty synergii współdziałających firm w ramach klastra
8. Wzrost produktywności poprzez wykorzystanie wspólnych zasobów, w tym też pracowników
9. Pozyskiwanie funduszy na rozwój klastra oraz działalność bieżącą.

Instytutowi do współpracy udało się pozyskać wielu partnerów z regionu. Wśród nich są między innymi jednostki samorządu terytorialnego, obiekty turystyczne - hotele, muzea i inne oraz uczelnie wyższe. Deklarację przystąpienia do klastra złożył już także Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna.

Klaster Turystyki i Rozwoju Regionalnego Słońce Regionu proponuje wszystkim firmom z branży turystycznej przystąpienie do sieci. Porozumienie o współpracy w ramach klastra oraz deklaracja przystąpienia do niego zostaną przesłane wszystkim zainteresowanym po wyrażeniu chęci uczestnictwa w projekcie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Słońce Regionu klaster turystyczny promocja Instytut Rozwoju Regionalnego Skarżysko klaster badania informacje fundusze unijne współpraca Skarżysko-Kamienna porozumienie klastry turystyczne w województwie świętokrzyskim stowarzyszenie inicjatyw europejskich


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję