TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Luksemburg: podpisano umowę o Wspólnym Europejskim Obszarze Lotniczym

Podczas posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Luksemburgu została przyjęta decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Rumunią, Serbią i Czarnogórą i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL).


Umowa o WEOL jest jednym z głównych mechanizmów do ekonomiczno-politycznej integracji pomiędzy regionem Bałkanów Zachodnich, a Unią Europejską. Jest również umową ramową, która umożliwia stworzenie jednolitego rynku lotniczego w tej części Europy składającego się w sumie z 35 państw i ponad 500 milionów ludzi, w tym 52 milionów potencjalnych pasażerów z państw Bałkanów Zachodnich.

Umowa o WEOL oparta jest głównie na równych warunkach i wolnym dostępie do rynku usług lotniczych, swobodzie przedsiębiorczości, równych oraz wspólnych warunkach z zakresu konkurencji, bezpieczeństwa oraz ochrony lotnictwa cywilnego, a także wysokich standardach ochrony środowiska naturalnego i ochrony socjalnej.

Zawarte porozumienie przyczyni się do rozwoju dobrych stosunków pomiędzy zainteresowanymi państwami miedzy innymi w dziedzinie gospodarki, turystyki, kultury oraz przyczyni się do przyspieszenia procesu stabilizacji politycznej w regionie Europy południowo-wschodniej oraz przyszłego stowarzyszenia Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Rady Ministrów uzgodniła też stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego utworzenia Wspólnego Przedsięwzięcia w celu realizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR). Rozporządzenie to umożliwi rozwój technologii i metod działania zapewniających bezpieczeństwo i płynność transportu lotniczego w Europie na co najmniej 20 najbliższych lat.

Podczas posiedzenia Rada wysłuchała też informacji Komisji Europejskiej na temat przeprowadzonych dotychczas rund negocjacyjnych pomiędzy delegacją Rządu USA oraz Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich w sprawie zawarcia nowej wielostronnej umowy o komunikacji lotniczej.

Rada potwierdziła zadowolenie z tekstu umowy wynegocjowanego w listopadzie 2005 roku, jednocześnie podkreślając, że oczekuje przejrzystych, konkretnych i trwałych zmian w prawie amerykańskim dotyczących własności i kontroli przewoźników lotniczych. Rada liczy, że zgoda na zawarcie umowy będzie mogła być udzielona w drugiej połowie 2006 roku.

Podsumowano też dotychczasowy przebieg negocjacji pomiędzy Wspólnotą Europejską, a Federacją Rosyjską w sprawie opłat za przeloty trasami transsyberyjskimi. Prezydencja oceniła je jako satysfakcjonujące, przypominając jednocześnie wnioski z marca 2006 roku, w których wskazano, że umowa z Rosją powinna zostać zawarta jak najszybciej i jeszcze przed uzyskaniem przez Rosję członkostwa w WTO.

Podczas posiedzenia przyjęto również raport z postępu prac nad projektem rozporządzenia rozszerzającym kompetencje EASA.

Przekazano informacje na temat przebiegu Europejskiego Szczytu Lotniczego, który odbył się w Salzburgu w dniach 4 i 5 maja 2006 roku.

Rada wysłuchała informacji Komisji Europejskiej na temat utworzenia wspólnotowej czarnej listy przewoźników lotniczych. Według KE lista ta sprawiła, że władze lotnicze krajów trzecich zaczęły bardziej troszczyć się o spełnianie międzynarodowych wymogów z zakresu bezpieczeństwa lotniczego poprzez nadzorowanych przez nie przewoźników.

Rada podkreśliła też, że niedawne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o niezgodności z prawem wspólnotowym umowy o przekazywaniu Amerykanom danych o pasażerach lecących do USA (PNR) może stanowić utrudnienie w zawarciu unijno-amerykańskiej umowy o otwartym obszarze lotniczym. KE wyznała, że dąży do jak najszybszego zawarcia nowej umowy w ramach III filaru. Ministrowie potwierdzili wolę szybkiego zawarcia takiej umowy.

Natomiast obradujący w Luksemburgu ministrowie transportu krajów UE jednomyślnie przyjęli projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Według rozporządzenia osoby niepełnosprawne nie będą ponosiły żadnych opłat za udzieloną im pomoc. Zakazana będzie również jakakolwiek dyskryminacja osób niepełnosprawnych. Natomiast odmowa przyjęcia na pokład będzie mogła nastąpić tylko ze względów bezpieczeństwa, albo z powodu rozmiarów samolotu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Luksemburg umowa WEOL Wspólny Europejski Obszar Lotniczy Rada Ministrów Europejska Wspólnota Europejska Bałkany Zachodnie ruch Europejska EASA Europejski Lotniczy dyskryminacja osób niepełnosprawnych ministrowie transportu w Luksemburgu WEOL obszar lotniczy otwarte niebo do o europejskim obszarze lotniczym ue
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję