TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

PTTK wybrało prezesa

W dniach 14-15 września 2013 roku w gościnnych progach SGGW w Warszawie odbył się XVIII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, na którym podsumowano minione cztery lata działalności Towarzystwa. PTTK według stanu na 31 grudnia 2012 roku zrzesza prawie 70 000 członków, w 303 oddziałach.


XVIII Walny Zjazd PTTK wybrał nowe władze naczelne na kolejną kadencję. Prezesem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego został Roman Bargieł.

W każdej organizacji pozarządowej, w tym i w PTTK, Zjazd to czas podsumowań, ale i czas wytyczania kierunków działania organizacji na następne lata. Delegaci zebrani na XVIII Walnym Zjeździe PTTK podjęli decyzję o przyjęciu następujących uchwał:
1. O strategii i kierunkach działań Towarzystwa Z dumą o naszym dorobku w kierunku przyszłości
2. O istocie i celach PTTK
3. O znaczeniu krajoznawstwa w działalności PTTK

Uczestnicy XVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego skierowali list o do władz państwowych. W liście tym możemy przeczytać m.in.;. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oczekuje od władz Rzeczpospolitej Polskiej podjęcia kroków legislacyjnych prowadzących do zmiany przepisów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym ochrony i stabilności szlaków turystycznych, sytuacji prawnej schronisk turystycznych, które powinny być traktowane inaczej niż inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, edukacją i nauczaniem oraz działalnością stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Uważamy za konieczne zwolnienie organizacji społecznych nieprowadzących działalności gospodarczej z opłat administracyjnych (np. w Krajowym Rejestrze Sądowym). Postulujemy dokonanie zmian w ustawie o organizacjach pożytku publicznego prowadzących do ustanowienia w praktyce instytucji partnerstwa publiczno-społecznego.
Deklarujemy gotowość do współtworzenia konkretnych rozwiązań i liczymy na współpracę
.

XVIII Walny Zjazd PTTK skierował pod adresem Zarządu Głównego, jednostek regionalnych, oddziałów PTTK oraz członków Towarzystwa przesłania i zalecenia :
I. O potrzebie myślenia strategicznego,
II. O zwiększenie spoistości Towarzystwa,
III. O znaczeniu kadry PTTK,
IV. O młodzieży i z młodzieżą,
V. O koncepcji działalności międzynarodowej,
VI. O przestrzeni do wędrowania i szlakach turystycznych,
VII. O działalności gospodarczej Towarzystwa.

W Uchwale podjętej przez XVIII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "O istocie i celach PTTK" napisano;, My, członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jesteśmy i będziemy zawsze wierni Polsce.(..) Wiemy, że wszystko się zmienia. Wiemy też, że jakość tych zmian zależy od nas samych. Byliśmy i jesteśmy w otwarci na różne rozwiązania autorskie. Ową otwartość i odpowiedzialność wnosimy przede wszystkim do naszego wędrowania i  odnosimy do tego, co z tych wędrówek wynika dla życia, pracy i aktywności twórczej. Mamy świadomość, że Towarzystwo wypełniając od dziesięcioleci swoje funkcje, daleko wykraczające poza formułę stowarzyszenia hobbystycznego, zyskało pozycję ważnego twórcy i realizatora zadań publicznych w sferze kultury fizycznej, kultury, edukacji, ekologii, organizacji życia społecznego również jako partner samorządów. Wierzymy, że silne Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze potrzebne jest Polsce, nam samym i tym, którzy będą do nas dołączać."

Gośćmi Zjazdu byli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, a także organizacji współpracujących z PTTK. Wśród gości zagranicznych w obradach XVIII Walnego Zjazdu wzięli udział wzięły naczelne władze Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody (NFI), Europejskiego Związku Wędrownictwa (EWV), Kluby Czeskich Turystów oraz Klubu Słowackich Turystów.

Uczestnicy Zjazdu, a także gości zaproszeni mogli obejrzeć trzy wystawy: 140.lat od powstania Towarzystwa Tatrzańskiego - przygotowana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie; Odziały ,koła i kluby PTTK w Wojsku Polskim przygotowana przez Komisję ZZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim oraz wystawa poplenerowa fotografii krajoznawczej przygotowana przez centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest spadkobiercą i kontynuatorem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.). Zrzesza blisko 70 tysięcy członków, których pasją jest poznawanie kraju ojczystego. Od ponad 60 lat działa na rzecz tworzenia warunków do uprawiania turystyki i krajoznawstwa, szkoli i rozwija kadry turystyczne oraz współtworzy lokalne, regionalne i ogólnopolskie programy adresowane nie tylko do turystów, ale także do ludzi zainteresowanych historią, geografią i edukacją, w tym młodzieży. Przede wszystkim jednak PTTK łączy ludzi nieobojętnych na los Kraju, który poznają podczas swoich wędrówek.

PTTK jest głównym ośrodkiem kształtowania polskiej turystyki aktywnej. Konkretnym wymiarem tej aktywności w XVII kadencji było zorganizowanie 88.290 imprez turystyki kwalifikowanej, w których wzięło udział 2.498.108 osób wędrując w większości po ponad 68 tysiącach kilometrów szlaków turystycznych wytyczonych, wyznakowanych i monitorowanych przez Towarzystwo. W imprezach turystyki powszechnej w latach 2009-2012 w 98.978 wzięło udział 3.340.707 uczestników.

Popularyzowaniu turystycznej aktywności społeczeństwa służyły kolejne lata z wiodącymi tematami: Rok Dzieci i Młodzieży (2009), Rok Turystyki Wodnej (2010), Rok Turystyki Rodzinnej (2011), Rok Turystyki Rowerowej (2012) i prowadzone w ich ramach działania. Trosce o odnajdywanie właściwych drogowskazów w krajoznawczych wędrówkach i towarzyszącej im refleksji służył VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego obradujący w Olsztynie 10-12 września 2010 roku. Czerpaniu inspiracji z tradycji, przypominaniu patriotycznej treści naszych działań służyły obchody 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego oraz jubileusze Oddziałów.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20130917_w_adze.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
PTTK Władze Naczelne Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawczego jubileusz Rok Dzieci i Młodzieży Roman Bargieł
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję