TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Dodatni bilans turystyczny

W dniach 1-2 marca 2006 roku w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat wpływu poszerzenia Unii Europejskiej na rozwój turystyki w Europie. Konferencję zorganizowała Światowa Organizacja Turystyki - czytamy w Wiadomościach Turystycznych.


Na zaproszenie rządu litewskiego na konferencję Światowej Organizacji Turystyki przybyło około 300 osób z 25 państw. W ceremonii otwarcia uczestniczył premier Algirdas Mykolas Brazauskas, minister Gospodarki Kęstutis Dauksys, minister rolnictwa Kazimira Prunskiene, minister kultury Vladimiras Prudnikowas (z rządu Republiki Litwy) oraz sekretarz generalny UN WTO Francesco Frangialli, szef Komisji Regionalnej Europy Luigi Cabrini i przedstawiciel Komisji Europejskiej Francesco lanniello.

Przedstawiciele rządu litewskiego dyskutowali na temat znaczenia turystyki w gospodarce Litwy. Turystyka należy do najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w tym kraju. Litwa posiada bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki wiejskiej i kulturowej.

W roku 2005 liczba turystów przyjeżdżających do Litwy zwiększyła się o 15% w porównaniu do roku 2004. Rozwojowi turystyki sprzyja głównie współpraca z państwami sąsiednimi, a w szczególności z państwami basenu Morza Bałtyckiego.

Przedstawiciele UN WTO dokonali oceny miejsca i roli Unii Europejskiej na światowym rynku turystycznym oraz zmian spowodowanych przystąpieniem do Unii 10 nowych państw. Rok 2005 uznano za dobry dla turystyki. Pomimo negatywnych zjawisk takich jak: trwający konflikt w Iraku, katastrofy, ataki terrorystyczne, ptasia grypa, wzrost cen ropy na rynkach światowych, w roku 2005 zanotowano 808 mln przyjazdów turystycznych, czyli o 5,5% więcej niż w roku 2004.

Zwiększyła się również liczba turystów odwiedzających Europę. Wpływ na ten wzrost miało między innymi poszerzenie UE, rozwój tanich linii lotniczych, odradzająca się popularność przyjazdów do Europy wśród Amerykanów, zmniejszanie się zainteresowania wyjazdami do innych regionów takich jak Azja i Pacyfik oraz wzrost przyjazdów z Chin.

Wzrostowi liczby turystów towarzyszy jednak malejący udział Europy w rynku światowym: w roku 2000 stanowił 57%, w 2005 już tylko 55%. Do czynników hamujących rozwój turystyki w UE zaliczono miedzy innymi: brak w Traktacie podstaw prawnych do prowadzenia działań w dziedzinie turystyki, brak harmonizacji podatków oraz rosnący nacjonalizm ekonomiczny.

Rozszerzenie UE pociągnęło za sobą wzrost o 11% liczby przyjazdów turystycznych do nowych państw członkowskich oraz wzrost o 7,4% uzyskiwanych z tego tytułu wpływów (Łotwa 20%, Litwa 15%, Estonia 6%, Słowacja 6%, Czechy 5%, Cypr 5%, Węgry 5%, Polska 4%, Słowenia 3%, Malta 1%).

Kraje, które przystąpiły do UE znajdowały się na różnych etapach rozwoju turystyki. Do pierwszej grupy zaliczono nowo wyłaniające się destynacje turystyczne: kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) oraz Słowacja i Słowenia. Druga grupa to destynacje tradycyjne: kraje, których walorem jest słońce i morze (Malta i Cypr) oraz państwa Europy Centralnej, których atutem są produkty kulturowe (Czechy, Węgry i Polska).

Przedstawiciele Komisji Europejskiej scharakteryzowali najważniejsze kierunki działań podejmowanych na szczeblu UE, które mają znaczenie dla turystyki. Należą do nich: trwające prace nad opracowaniem Agendy 21 dla turystyki, wspieranie działań promocyjnych, prace nad tworzeniem europejskiego portalu i Europejskiej Destynacji Turystycznej, prowadzenie badań nad wpływem imprez kulturalnych i sportowych na działalność przedsiębiorstw turystycznych, realizacja koncepcji "turystyka dla wszystkich", poprawa dostrzegalności turystyki (prace nad rachunkiem satelitarnym). Działania są realizowane we współpracy z zainteresowanymi podmiotami między innymi Europejskim Forum Turystyki i Doradczym Komitetem Turystyki.

Przedstawiciele administracji krajowych nowych państw członkowskich przedstawili ocenę pozytywnych i negatywnych skutków przystąpienia do UE. Do uzyskanych korzyści należą: poprawa dostępności, na skutek liberalizacji formalności granicznych, rozwój tanich linii lotniczych oraz lepsze połączenia drogowe, dodatkowa promocja spowodowana zainteresowaniem mediów imprezami związanymi z rozszerzeniem UE oraz poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez uzyskanie dostępu do pomocy medycznej. Natomiast do negatywnych skutków można zaliczyć: odpływ wykwalifikowanych ludzi, pociągający za sobą braki kadrowe w turystyce, wzrost konkurencji na krajowych rynkach turystycznych, zaostrzenie formalności granicznych dla obywateli z państw trzecich, pociągające za sobą spadek przyjazdów. Jednak dokonanie pełnej oceny możliwe będzie dopiero za kilka lat.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
bilans turystyczny turystyka Unia Europejska Wilno konferencja rozwój turystyki w Europie Światowa Organizacja Turystyki Litwa WTO un a i na czynniki hamujące dodatni
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję