TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Wyjazdy tańsze niż przed rokiem

Średnia cena wyjazdów turystycznych zaplanowanych na początek sierpnia była w minionym tygodniu sporo niższa niż przed rokiem - przekonują analitycy.


Przygotowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje dwudzieste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 25 marca 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 18 marca 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 26 marca 2020 roku.

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 spadła o 2 złote. W dwóch ostatnich zestawieniach ceny spadły o 3 i 10 złotych, we wcześniejszym wzrosły o 18 złotych, a w jeszcze wcześniejszych spadły o 9, 17 i 8 złotych.

Największe spadki cen wycieczek miały miejsce na Sycylii (poprzednio był tam znaczący wzrost) - średnio o 66 złotych, a niewiele mniejsze zniżki wystąpiły na greckiej wyspie Kos i hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz - o 59 i 58 złotych. Największe wzrosty cen wyjazdów odnotowano w Maroku (odwrotnie niż w ubiegłym tygodniu) - o 202 złote oraz na Malcie i Sardynii - o 97 i 82 złote.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek wzrosły o 22 i spadły o 2 złote.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym wzrosły jedynie i to w zupełnie symbolicznej skali na Wyspach Kanaryjskich - o 1 złoty, a na pozostałych głównych kierunkach spadły. W najmniejszym stopniu w Turcji - o średnio 4 złote, nieco bardziej w Egipcie i Grecji - o średnio 12 i 23 złotych, a najbardziej w Bułgarii - 45 złotych.

Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 176 złotych. Jest to największy w tym sezonie roczny spadek średniej ceny wyjazdów, a w ostatnich dziesięciu zestawieniach ceny były niższe od cen sprzed roku o 130, 136, 128, 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych, a we wcześniejszym wyższe o 9 złotych.

Największe roczne spadki cen kolejny raz odnotowano w Maroku - o 705 złotych, a nieco mniejsze na Sycylii i w Kalabrii - o 480 i 439 złotych. Najbardziej w skali rocznej zdrożały wyjazdy do tureckiego regionu Dalaman - o 68 złotych oraz ponownie na grecką wyspę Kos i do Albanii - o średnio 45 i 42 złote.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 53 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz trzynasty z rzędu była mniej korzystna a niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,47 zł/litr wobec zaledwie 1,58 zł/litr przed rokiem, co oznacza już czwarty od prawie roku wzrost i to o aż 56,3 procent, natomiast przed tygodniem cena była wyższa o 36,4 procent, a przed dwoma była wyższa o 13,0 procent. Natomiast w relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta była w ostatnim tygodniu po raz pierwszy od dwudziestu trzech tygodni silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, co jednakże wynikało z efektu bazy, czyli bardzo słabego złotego przed rokiem. W minionym tygodniu złoty był silniejszy w skali rocznej o około 1,5 procent, podczas gdy jeszcze przed tygodniem był słabszy o około 1,5 procent, a przed dwoma o 4,9 procent).

W sytuacji równoczesnego wpływu wyższych cen paliwa i niższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek pozostał mimo wszystko bardzo znaczny i po raz trzynasty z rzędu - po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni - nie sprzyjał organizatorom. Tym razem osiągnął on czwartą najbardziej niekorzystną wielkość w sezonie i zawierał się w przybliżeniu w przedziale +90/+100 złotych, podczas gdy przed tygodniem i dwoma wynosił odpowiednio +120/+130 oraz +135/+145 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne spadki cen wycieczek, podobnie jak już wiele razy w tym sezonie, miały miejsce w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich gdzie średnie ceny były niższe o 202 i 165 złotych od cen sprzed roku. Mniejsza była skala rocznych przecen w Turcji i Grecji - o średnio 122 i 112 złotych, a jeszcze mniejsza w Bułgarii - o 72 złote, przy czym była to pierwsza sytuacja w obecnym sezonie letnim, gdy ceny na tym kierunku były niższe od cen zeszłorocznych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek miały miejsce w Maroku - o średnio 705 złotych (oferowało je biuro Rainbow). Znaczne były również roczne przeceny na Majorce, Malcie i w Tunezji, które wyniosły 232, 169 i 138 złotych. Nieco bardziej miarkowane były roczne spadki cen wyjazdów na Cypr i do Portugalii - o średnio 118 i 96 złotych, a jedyny wzrost cen miał miejsce w Albanii, w której podniosły się one o 42 złote.

Na najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) na wszystkich z nich średnie ceny wycieczek spadły. Najmniejsza 14-złotowa zniżka miała miejsce w Egipcie, w większym stopniu obniżyły się ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie, do Turcji i Bułgarii - odpowiednio o 46, 59 i 62 złotych, a zdecydowanie największa dwuletnia zniżka miała miejsce w Grecji - o średnio 190 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największy spadek cen w tym ujęciu miał miejsce w Maroku i na Malcie - o średnio 527 i 509 złotych. Znacznie mniejsza zniżka była Majorki - o średnio 146 złote, a jeszcze mniejsze na Cyprze, w Albanii i Tunezji - o odpowiednio 41, 38 i 7 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny w ujęciu dwuletnim wzrosły była Portugalia, w której podniosły się one o 23 złote.

W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się one w biurach Rainbow i Exim Tours - o około 420 i 360 złotych. Dość znaczne roczne zniżki cen odnotowano również w biurach Sun & Fun, Best Reisen i Grecos - o około 180 i po 100 złotych, a w mniejszej skali w biurach Coral Travel i TUI Poland- o około 75 i 70 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz z rzędu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 46 ofert (poprzednio 48, przed rokiem 47, a przed dwoma laty 33 oferty).

Organizator ten wyprzedzał biura Rainbow, które odnotowało 32 takie oferty (poprzednio 33, przed rokiem 12, a przed dwoma laty 30 ofert) oraz Coral Travel z odnotowaną liczbą 26 ofert (poprzednio 19 ofert, przed rokiem 24 oferty, a przed dwoma laty też 24 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Coral Travel - 7 i 6 oferty, na kierunkach greckich przodowało biuro Rainbow - 10 ofert przed biurami TUI Poland i Grecos - 7 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Rainbow i Itaka - po 5 ofert, natomiast na tureckich biura Coral Travel - 9 ofert oraz TUI Poland oraz Itaka - 5 i 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Coral Travel - 5 ofert oraz TUI Poland i Exim Tours - 4 i 3 oferty, zaś w Bułgarii biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Tunezji i Turcji, biuro Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Tunezji i w Turcji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W dwudziestym zestawieniu w tym sezonie letnim skład znów wróciliśmy do sytuacji, gdy zarówno skład pierwszej piątki organizatorów nie uległ zmianie, jak również nie zmieniła się kolejność zajmowanych przez nich pozycji. Warto jedynie zwrócić uwagę na stopniowe umacnianie się (pod względem odchylenia od ceny referencyjnej) pozycji biura Exim Tours (nieduże zniżki cen) i osłabianie się pozycji biura TUI Poland (nieduże wzrosty cen ofertowych).Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
traveldata wyjazd turystyczny grecja turcja tui itaka rainbow grecos exim
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję