TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Europejski Manifest Turystyczny przedstawia zalecenia do wznowienia ruchu turystycznego

Ponad 60 organizacji turystycznych przedstawia konkretne zalecenia, dotyczące wznowienia ruchu turystycznego w Europie. I zapowiada stworzenie grupy roboczej przy Komisji Europejskiej, która miałaby pomóc w przywracaniu swobodnego przepływ ludzi.


Sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego zrzeszający ponad 60 państwowych i prywatnych organizacji turystycznych, będący głosem tej branży w Europie, przedstawił dzisiaj szereg wspólnych zaleceń dla państw członkowskich UE w zakresie sposobów przywrócenia swobody przemieszczania się w Europie przed latem 2021 roku. Głównym punktem zaleceń jest opracowanie i wdrożenie unijnego planu działania na rzecz bezpiecznego przywrócenia ruchu turystycznego po zakończeniu lockdownu w poszczególnych krajach, w bliskiej współpracy z branżą turystyczną i jej partnerami społecznymi.

Grupa robocza Komisji Europejskiej do spraw przywrócenia swobodnego przemieszczania się osób miałaby kierować opracowaniem i wdrożeniem tego planu oraz na bieżąco analizować pod tym kątem występujące ryzyko i najnowsze dane naukowe. Celem byłoby określenie warunków i scenariuszy, w oparciu o które obostrzenia dla podróży międzynarodowych można by luzować w całej Europie i poza nią, a w końcu całkowicie znieść. W związku z tym plan musi być sprawny i regularnie aktualizowany.

Wspólne zalecenia przedstawione przez sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego przekazano rządom krajów Unii Europejskiej przed dwiema kluczowymi debatami - wideokonferencją europejskich przywódców zaplanowanej na 25-26 lutego i nadzwyczajnym posiedzeniem ministrów turystyki, które ma się odbyć 1 marca. Zalecenia wzywają grupę roboczą Komisji do śledzenia postępów i efektów szczepień i podejmowanych środków łagodzących takich, jak testy i kwarantanna, w oparciu o poziomy ryzyka, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Naszym celem jest, aby Europa z powrotem zajęła miejsce pierwszego, i co ważne bezpiecznego, celu podróży na świecie. W miarę realizacji unijnych programów szczepień i ochrony najbardziej narażonych obywateli musimy wspólnie przygotować się na wznowienie podróży. Nie ma po prostu czasu do stracenia - aby do lata przywrócić zaufanie publiczne, prace nad stworzeniem wspólnego podejścia powinny zacząć się już teraz. Nasze zalecenia szczegółowo opisują wspólne działania zmierzające do przywrócenia ruchu turystycznego i swobody przemieszczania się w imieniu europejskich obywateli. Liczymy na współpracę z przywódcami Unii Europejskiej, aby jak najszybciej wprowadzić ten plan w życie - mówią autorzy dokumentu.

Podsumowanie zaleceń dla państw członkowskich UE:

  • Utworzenie grupy roboczej Unii Europejskiej w celu przywrócenia swobodnego przemieszczania się osób. Miała by to być grupa zadaniowa kierowana przez Komisję Europejską, zajmująca się przywróceniem swobodnego przemieszczania się osób, która opracuje i wdroży plan wznowienia turystyki i plan działania na rzecz odbudowy branży.
  • Koordynowanie obostrzeń w zakresie podróży. Autorzy manifestu podkreślają, że pilnie potrzebne jest lepsze i skuteczniejsze koordynowanie obostrzeń i wymagań w zakresie turystyki na szczeblu europejskim, aby ułatwić wznowienie działalności branży (9,5% PKB UE), a podróżnym, przedsiębiorstwom turystycznym i ich pracownikom zapewnić możliwość przewidywania działalności.
  • Zharmonizowane ramy UE w zakresie testów dla turystów powinny obejmować następujące kwestie:
    • Państwa członkowskie powinny zagwarantować przystępne cenowo testy, zapewnić odpowiednią wydajność, zadbać o wzajemne uznawanie wyników testów przez państwa członkowskie i stale pracować na szczeblu międzynarodowym w tym samym celu.
    • Pilnie potrzebna jest walidacja testów antygenowych i innych szybkich testów stosowanych do celów turystycznych , wraz z regularną oceną zaaprobowanych testów w miarę poprawy wydajności (np. LAMP ).

  • Elektroniczne zaświadczenia lekarskie: zachodzi pilna potrzeba skoordynowania inicjatyw krajowych na szczeblu UE, aby uniknąć sytuacji, w której wydaje się 27 różnych zaświadczeń obejmujących testy, szczepienia i uznawania odporności. Autorzy dokumentu postulują, że Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) musi przejąć inicjatywę i podjąć współpracę z Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) i Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) nad interoperacyjnym systemem europejskim, który umożliwiłby szybką i cyfrową weryfikację szczepień i/lub wyników testów przeprowadzanych na turystach. Szczepienia czy zaświadczenia o szczepieniach nie powinny być obowiązkowe do odbycia podróży (gdy szczepionki staną się szerzej dostępne), ale turyści zaszczepieni lub posiadający udowodnioną odporność powinni być zwolnieni z zakazów wjazdu, testów i kwarantanny zgodnie z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi ograniczonej zdolności osób zaszczepionych do rozprzestrzeniania wirusa.
  • Skoordynowane wznowienie działalności turystycznej: gdy pozwoli na to sytuacja zdrowotna, kluczowe jest wznowienie działalności turystycznej i rekreacyjnej i przywrócenie swobody przemieszczania się dla obywateli Unii Europejskiej.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
europejski manifest turystyczny testy szczepienia


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję