TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Unia przedłuży okres tymczasowych ram pomocy państwa i rozszerzy jej zakres

Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu do 31 grudnia 2021 r. okresu obowiązywania tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., aby wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa.


Komisja postanowiła również rozszerzyć zakres tymczasowych ram poprzez podwyższenie określonych w nich pułapów oraz dopuszczenie przekształcenia niektórych instrumentów zwrotnych w dotacje bezpośrednie do końca przyszłego roku.

Ponieważ wbrew naszym oczekiwaniom pandemia koronawirusa nie ustępuje, musimy nadal dbać o to, by państwa członkowskie mogły zapewnić przedsiębiorstwom niezbędne wsparcie. Dziś przedłużyliśmy okres stosowania tymczasowych ram do końca roku. Podwyższyliśmy również pułapy określone w tymczasowych ramach dla niektórych środków oraz wprowadziliśmy zapisy zachęcające do korzystania z instrumentów zwrotnych, umożliwiając później przekształcenie niektórych pożyczek i innych instrumentów zwrotnych w dotacje bezpośrednie. W ten sposób umożliwiamy państwom członkowskim wspieranie ich gospodarek z wykorzystaniem z pełnej elastyczności, jaką przewidują zasady pomocy państwa, a jednocześnie ograniczamy zakłócenia konkurencji - powiedziała, odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

Tymczasowe ramy pomocy państwa miały wygasnąć 30 czerwca 2021 r., z wyjątkiem środków służących dokapitalizowaniu, które mogły być przyznawane do 30 września 2021 r. W związku z utrzymywaniem się i ewolucją pandemii koronawirusa dzisiejsza zmiana ma na celu przedłużenie do 31 grudnia 2021 r. okresu obowiązywania wszystkich środków określonych w tymczasowych ramach, w tym środków służących dokapitalizowaniu.

Biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność gospodarczą i przedłużające się okresy obowiązywania środków ograniczających działalność gospodarczą, które rządy wprowadzają, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, dzisiejsza zmiana obejmuje również podwyższenie pułapów określonych w tymczasowych ramach w odniesieniu do niektórych środków wsparcia:

  • Jeżeli chodzi o ograniczone kwoty pomocy przyznanej na podstawie tymczasowych ram, w praktyce następuje podwojenie dotychczasowych pułapów na przedsiębiorstwo (z uwzględnieniem dostępności wsparcia de minimis). Nowe pułapy wynoszą:
    • 225 tys. euro na przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych (wcześniej 100 tys. euro),
    • 270 tys. euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury (poprzednio 120 tys. euro)
    • 1,8 mln euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność we wszystkich innych sektorach (wcześniej 800 tys. euro).

    Podobnie jak wcześniej, tego rodzaju pomoc można łączyć z pomocą de minimis w wysokości do 200 tys. euro na przedsiębiorstwo (do 30 tys. euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz do 25 tys. euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rolnym) w okresie trzech lat obrotowych, z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich wymogów dotyczących pomocy de minimis.
  • W przypadku przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z koronawirusem, które w okresie kwalifikowalności odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w porównaniu z tym samym okresem 2019 r., państwo może pokryć część kosztów stałych, których przedsiębiorstwa nie są w stanie pokryć ze swoich dochodów, w kwocie do 10 mln euro na przedsiębiorstwo (wcześniej 3 mln euro).


Komisja umożliwi także państwom członkowskim do 31 grudnia 2022 r. przekształcenia instrumentów zwrotnych (np. gwarancji, pożyczek, zaliczek zwrotnych) przyznanych na podstawie tymczasowych ram w inne formy pomocy, takie jak dotacje bezpośrednie, o ile zostaną spełnione warunki określone w tymczasowych ramach. Przekształcenie nie może przekroczyć nowych pułapów w odniesieniu do ograniczonych kwot pomocy. Celem tego jest zachęcenie państw członkowskich, aby w pierwszej kolejności jako formę pomocy wybierały instrumenty zwrotne.

Ponadto, biorąc pod uwagę dalszy ogólny brak wystarczającej zdolności sektora prywatnego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wszelkiego ekonomicznie uzasadnionego ryzyka związanego z eksportem do państw znajdujących się na liście państw o ryzyku zbywalnym, w ramach przyjętych zmian przedłużono do 31 grudnia 2021 r. okres obowiązywania tymczasowego usunięcia wszystkich państw z listy państw o ryzyku zbywalnym zawartej w komunikacie w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (przed zmianą okres ten miał upłynąć 30 czerwca 2021 r.).

Ponadto, w miarę jak Europa odchodzi od zarządzania kryzysowego i zmierza w kierunku odbudowy gospodarczej, kontrola pomocy państwa będzie także towarzyszyć wdrażaniu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz je wspierać. W związku z tym 21 grudnia 2020 r. Komisja opublikowała szereg modeli zawierających wskazówki dotyczące pomocy państwa. Obejmują one kilka rodzajów projektów inwestycyjnych zgodnie z "europejskimi inicjatywami przewodnimi" przestawionymi w ogłoszonej przez Komisję rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r. Modele te mają wspomóc państwa członkowskie w opracowywaniu krajowych planów odbudowy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa: Komisja będzie traktować oceny zgłoszeń środków pomocy państwa, jakie otrzymuje od państw członkowskich w związku z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w sposób priorytetowy.

Państwa członkowskie, które zamierzają zmodyfikować istniejące środki pomocy, aby przedłużyć ich okres obowiązywania do 31 grudnia 2021 r., zwiększyć ich budżet lub dostosować je do tymczasowych ram w wersji ze zmianami wprowadzonymi w dniu dzisiejszym (obejmującej wyższe pułapy pomocy na przedsiębiorstwo), mogą zgłosić takie zmiany w zgłoszeniu grupowym. Zmniejszy to obciążenie administracyjne państw członkowskich.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
pomoc państwa komisja europejska tymczasowe ramy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję