TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
120 biur podróży z zakazem działalności?

120 biur podróży zagrożonych jest wykreśleniem z rejestrów. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny skierował do marszałków województw wnioski w tej sprawie. Dotyczą one biur, które najprawdopodobniej i tak już nie prowadzą działalności. Fundusz zgromadził ponad 20 mln. zł.


Podstawą złożenia wniosków jest brak realizacji obowiązków względem TFG - a zatem zagrożenie dla bezpieczeństwa turystów. Najwięcej wniosków, w relacji do aktywnych touroperatorów, trafiło do marszałków województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego; żadne wnioski natomiast nie zostały wysłane do: łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego i podlaskiego.

Sprawa dotyczy blisko 3 procent przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) i najprawdopodobniej obejmuje te biura podróży, które nie prowadzą już działalności, a jedynie nie dopełniły formalności wykreślenia się z rejestru - uspokaja Renata Mentlewicz, dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Przypominamy też, że ważne jest aby klienci dokładnie weryfikowali przedsiębiorców, z którymi zamierzają udać się w podróż. Należy sprawdzić nie tylko czy dane biuro podróży znajduje się we wspomnianej ewidencji, ale również jaka jest wartość jego zabezpieczenia w tzw. I filarze. - dodaje.

Wraz z uruchomieniem Funduszu, w listopadzie 2016 roku, touroperatorzy zobowiązani zostali do przekazywania do TFG: comiesięcznych deklaracji o sprzedanych imprezach oraz składki przeznaczonej na dodatkowe zabezpieczenie turystów. Nie wszyscy jednak tak zrobili. Fundusz rozpoczął zatem wyjaśnianie, które biura podróży zaniechały nowych obowiązków. W efekcie wygenerowana została lista biur - zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych - które nie złożyły żadnej deklaracji do TFG, a na podstawie wcześniejszej weryfikacji uznane zostały za firmy wykonujące działalność. Do tak zweryfikowanych touroperatorów wysłanych zostało 618 wezwań do złożenia zaległych deklaracji oraz wpłacenia stosownej składki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wezwania zostały wysłane również do wiadomości właściwych marszałków województw.

W efekcie udało się wyjaśnić, że część z tych firm nie prowadzi już działalności, a ponad trzysta touroperatorów złożyło zaległe deklaracje i opłaciło składki. Pozostała część widnieje jednak w rejestrach biur podróży, odebrała nasze wezwania, a zatem - dla zapewnienia należytej ochrony klientów imprez turystycznych - musimy uporządkować ich formalny status - tłumaczy Renata Mentlewicz.

W sprawie tych biur TFG wysłał 120 wniosków do marszałków województw o wykreślenie ich z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych - z zakazem prowadzenia działalności przez trzy lata. Formalnie to marszałkowie, prowadzący nadzór nad biurami podróży, muszą teraz rozpocząć dalsze postępowania wyjaśniające.

Nawet jeżeli przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru i zostanie wydana decyzja o trzyletnim zakazie wykonywania działalności - i tak będzie musiał wywiązać się z uprzednio zawartych umów. Tym samym ewentualne wykreślenie touroperatora z ewidencji nie wiąże się z konsekwencjami dla jego klientów. Co do zasady jeżeli dane biuro podróży wpisane jest do CEOTiPT i ma zabezpieczenia w I filarze - to jest również objęte gwarancjami w ramach TFG. Warunkiem uruchomienia środków z Funduszu jest bowiem istnienie i wyczerpanie powyższego zabezpieczenia. Ważne jest zatem by przed udaniem się w podróż - klienci dokładnie weryfikowali przedsiębiorców i sprawdzali nie tylko czy dane biuro podróży znajduje się w ewidencji, ale również czy posiada odpowiednie zabezpieczenie w tzw. I filarze.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
tfg biuro podróży urząd marszałkowski niewypłacalność fundusz gwarancyjny


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję