TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Grupa Emirates zmniejsza straty

Grupa Emirates odnotowuje stratę 3,8 mld AED (1 mld USD) w skali roku ze względu na utrzymujące się skutki pandemii COVID-19. Jest to wynik znacznie lepszy niż w ubiegłym roku, odzwierciedlający powrót do rentowności spółki dnata.


Przychody grupy wzrosły o 86% do 66,2 mld AED (18,1 mld USD) przy wysokim zapotrzebowaniu klientów związanym ze znoszeniem ograniczeń w podróżowaniu na całym świecie. Stabilny stan środków pieniężnych na koniec roku - 25,8 mld AED (7 mld USD)

Linie Emirates odnotowują znacznie niższą stratę - 3,9 mld AED (1,1 mld USD) w porównaniu z zeszłoroczną w wysokości 20,3 mld AED (5,5 mld USD). Przychody przewoźnika wzrosły o 91% do 59,2 mld AED (16,1 mld USD) wraz ze wzrostem oferowania na całym świecie i wznowieniem kolejnych lotów pasażerskich Oferowanie linii wzrosło o 47% do 36,4 mld tonokilometrów (ATKM), a flotę zasiliło ostatnich pięć samolotów A380

Dnata odnotowuje zysk w wysokości 110 mln AED (30 mln USD) - to znacząca poprawa po zeszłorocznej stracie 1,8 mld AED (496 mln USD). Przychody wzrosły o 54% do 8,6 mld AED (2,3 mld USD), co świadczy o ożywieniu po pandemii we wszystkich działach spółki w ZEA i na świecie.

Grupa Emirates opublikowała w piątek sprawozdanie roczne za 2021-22 r. wskazujące na wyraźne ożywienie we wszystkich spółkach. Została przywrócona rentowność dnata, która wspólnie z Emirates odnotowała znaczący wzrost przychodów w związku ze wznowieniem lotów i usług związanych z podróżami ograniczonych lub wstrzymanych w wyniku pandemii COVID-19.

W roku finansowym zakończonym 31 marca 2022 r. grupa Emirates wykazała stratę 3,8 mld AED (1 mld USD) w porównaniu ze stratą 22,1 mld (6 mld USD) w roku poprzednim. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 66,2 mld AED (18,1 mld USD) - o 86% wyższy w stosunku do zeszłego roku. Stan środków pieniężnych grupy wyniósł 25,8 mld AED (7 mld USD), tj. o 30% więcej niż w ubiegłym roku - przede wszystkim ze względu na wysoki popyt w kluczowych działach i krajach wywołany złagodzeniem obostrzeń sanitarnych.

W tym roku skoncentrowaliśmy się na szybkim i bezpiecznym wznowieniu działalności wszędzie tam, gdzie zostały zniesione obostrzenia sanitarne. Ożywienie gospodarcze nabrało tempa szczególnie w drugiej połowie roku. Dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu wśród klientów nasze wyniki finansowe znacznie się poprawiły w porównaniu z niespotykanymi dotąd stratami, jakie odnotowaliśmy w zeszłym roku. Znacząco powiększyliśmy także stan środków pieniężnych - powiedział szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates.

W roku 2021-22 linie Emirates otrzymały zastrzyk kapitałowy w wysokości 3,5 mld AED (954 mln USD) od największego akcjonariusza, rządu Dubaju, a grupa skorzystała ze środków w łącznej wysokości 0,8 mld AED w ramach różnych programów pomocowych dla branży.

W związku z intensyfikacją działalności pracowników, którzy pozostawali na przestoju lub zostali zwolnieni, przywrócono do pracy, przeprowadzono także nowe kampanie rekrutacyjne w celu uzupełnienia puli talentów grupy i zwiększenia jej przyszłych możliwości. W rezultacie całkowita liczba zatrudnionych w Grupie wzrosła o 13% do 85 219 przedstawicieli ponad 160 narodowości.

W roku 2021-22 Grupa przeznaczyła łącznie ponad 7,9 mld AED (2,2 mld USD) na nowe samoloty, infrastrukturę i najnowsze technologie, aby przygotować firmę na odrobienie strat i przyszły rozwój. Grupa kontynuowała także realizację strategii środowiskowej z naciskiem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, odpowiedzialne zużycie zasobów oraz ochronę dzikiej przyrody i siedlisk zwierząt. W ciągu roku grupa wspierała inicjatywy na rzecz społeczności oraz akcje humanitarne i dobroczynne w różnych krajach, a także inkubatory innowacji i inne programy na rzecz rozwiązań, które pozwolą branży rozwijać się w przyszłości.

Rok 2021-22 upłynął Grupie Emirates w znacznej mierze pod znakiem odbudowy po najcięższym roku w naszej historii. Chodzi nie tylko o przywrócenie naszej zdolności przewozowej, ale także o zwiększenie naszych przyszłych możliwości. Naszym celem jest zbudowanie lepszych i mocniejszych fundamentów, dzięki którym zapewnimy naszym klientom jeszcze lepszą jakość usług i zaoferujemy większe wsparcie społecznościom, które obsługujemy. Spodziewamy się powrotu grupy do rentowności w roku 2022-23, i dokładamy wszelkich starań, żeby zrealizować nasze cele, jednocześnie uważnie obserwując problemy w postaci wysokich cen paliwa, inflacji, nowych wariantów koronawirusa czy niestabilnej sytuacji polityczno-gospodarczej - powiedział szejk Ahmed.

Całkowite oferowanie połączeń pasażerskich i cargo Emirates wzrosło w roku 2021-22 o 47% do 36,4 mld ATKM dzięki stopniowemu wznawianiu lotów pasażerskich w związku ze zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu nakładanych w czasie pandemii.

Zwiększając oferowanie i liczbę obsługiwanych kierunków ze 120 na początku roku finansowego do przeszło 140 wg stanu na 31 marca 2022 r., linie Emirates były w stanie reagować dynamicznie zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem pasażerów dzięki odporności zespołu i modelu biznesowego przewoźnika. W lipcu linie rozpoczęły loty do Miami, zwiększając liczbę obsługiwanych połączeń pasażerskich w USA do 12.

Aby poradzić sobie z wyraźnym ożywieniem popytu, w ciągu roku linie Emirates wprowadziły flagowy samolot A380 na kolejnych trasach, do 31 marca 2022 r. zwiększając liczbę kierunków obsługiwanych przez A380 do 29.

Ułatwiając dotarcie do jeszcze większej liczby kierunków, w roku 2021-22 linie Emirates zacieśniły współpracę z partnerami strategicznymi - liniami Qantas i flydubai - a także rozszerzyły porozumienia interline i code-share w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i Azji, m.in. z liniami Aeromar, airBaltic, Airlink, Azul, Cemair, Garuda Indonesia, Gulf Air, Maldivian, South African Airways i TAP Air Portugal. Ponadto linie Emirates podpisały porozumienia i rozpoczęły współpracę z partnerami w branży turystycznej w różnych kierunkach, aby pomóc w ożywieniu turystyki.

W minionym roku finansowym przewoźnik otrzymał pięć ostatnich nowych samolotów A380 wyposażonych w najnowsze wykończenie kabin, m.in. fotele klasy ekonomicznej premium. Linie wycofały także dwa starsze samoloty: Boeing 777-300ER i Boeing Freighter, wobec czego flota na koniec marca składała się z 262 maszyn. Średni wiek floty Emirates utrzymuje się na niskim poziomie 8,2 roku.

Księga zamówień przewoźnika nadal wynosi 197 samolotów. Linie nadal realizują wieloletnią strategię utrzymywania nowoczesnych i wydajnych samolotów zgodnie z obietnicą marki "Fly Better", opartą na założeniu, że młode samoloty to korzyść dla środowiska, operacji lotniczych i klientów.

Dzięki znacznemu wzrostowi oferowania na większości rynków całkowity przychód Emirates w minionym roku finansowym zwiększył się o 91% do 59,2 mld AED (16,1 mld USD). Tegoroczne wahania kursów walut zmniejszyły rentowność linii o 348 mln AED (95 mln USD).

Całkowite koszty operacyjne wzrosły o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym. Największymi składnikami kosztów przewoźnika w roku 2021-22 były koszty użytkowania (deprecjacja i amortyzacja) i paliwa, a w dalszej kolejności koszty zatrudnienia. Paliwo stanowiło 23% kosztów operacyjnych w porównaniu z 14% w roku 2020-21. Wydatki na paliwo przewoźnika w stosunku do poprzedniego roku niemal się podwoiły, wynosząc 13,9 mld AED (3,8 mld USD), na co wpływ miały większe o 66% dostawy paliwa związane ze wzrostem oferowania i wyższa średnia cena paliwa, która wzrosła o 75%.

Dzięki zniesieniu ograniczeń epidemiologicznych w podróżowaniu przewoźnikowi udało się znacząco poprawić wyniki finansowe, wykazując stratę 3,9 mld AED (1,1 mld USD) - dla porównania w poprzednim roku strata wyniosła 20,3 mld AED (5,5 mld USD) - oraz marżę straty 6,6%, znacznie niższą od 65,6% w roku poprzednim.

W roku 2021-22 linie Emirates przewiozły 19,6 mln pasażerów (wzrost o 199%) i zwiększyły oferowanie o 150%. Przewoźnik odnotował współczynnik wypełnienia miejsc na poziomie 58,6% w porównaniu z 44,3% w roku poprzednim oraz spadek zysku z przewozu pasażerów na przychód z pasażerokilometra (RPKM) o 10% do 35,1 fils (9,6 centa amerykańskiego) w związku ze zmianą podziału klas rezerwacyjnych, taryf i kursu walut. Powyższych wyników nie można porównywać z ubiegłorocznymi ze względu na sytuację nadzwyczajną w postaci trwającej pandemii.

Linie Emirates w dalszym ciągu inwestowały w produkty i usługi, aby oferować jeszcze lepsze doświadczenie klienta. W tym roku przewoźnik zapowiedział szeroko zakrojony program modernizacyjny, w ramach którego wyposaży 120 samolotów Boeing 777 i Airbus A380 w nowe fotele klasy ekonomicznej premium i najnowszy wystrój kabin.

Ponadto linie przyspieszyły działania w sferze cyfrowej mające zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo podróży - od szybkiej i bezpiecznej weryfikacji dokumentów dotyczących COVID-19 po więcej rozwiązań biometrycznych i bezdotykowych na lotnisku w Dubaju.

Podczas targów Dubai Airshow 2021 linie Emirates ogłosiły inwestycję w wysokości 1 mld USD w zakup dwóch nowych samolotów towarowych Boeing 777 i konwersję czterech samolotów pasażerskich 777-300ER na towarowe.

Ze względu na utrzymujący się przez większą część roku wysoki popyt na loty towarowe linie lotnicze cargo Emirates odnotowały rekordowy przychód w wysokości 21,7 mld AED (5,9 mld USD), co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zysk z przewozu towarów w przeliczeniu na tonokilometr (FTKM) zmalał o 3% w związku z ponownym wzrostem pojemności ładunkowej na rynku globalnym, ogólnie pozostał jednak na wysokim poziomie w porównaniu z okresem pandemii dzięki stabilnemu, wysokiemu popytowi.

Pojemność samolotów wzrosła o 14% do 2,1 mln ton w wyniku rosnącej dostępnej pojemności ładunkowej w miarę wznawiania kolejnych rejsów pasażerskich w ciągu roku. Na koniec roku 2021-22 flota towarowa Emirates SkyCargo liczyła łącznie 10 Boeingów 777F.

Hotele Emirates w ciągu ostatniego roku podwoiły przychód do 602 mln AED (164 mln USD), ponownie otwierając kolejne obiekty w związku z rosnącym ruchem turystycznym i stopniową poprawą sytuacji w branży konferencyjnej.

W ciągu roku liniom Emirates udało się zrestrukturyzować i przedłużyć różne umowy leasingu samolotów. Wsparcie leasingodawców lotniczych i partnerów finansowych w tych trudnych czasach stanowi wyraz zaufania środowiska finansowego do modelu biznesowego Emirates i perspektyw średnio- i długoterminowych przewoźnika.

Oprócz 9,7 mld AED (2,6 mld USD) pozyskanych w roku 2021-22 na samoloty i ogólne cele przedsiębiorstwa, przewoźnik otrzymał już propozycje sfinansowania dwóch dostaw samolotów w roku 2022-23.

Emirates zamknęły rok finansowy na dobrym poziomie 20,9 mld AED (5,7 mld USD) aktywów pieniężnych, o 38% wyższym w porównaniu z 31 marca 2021 r.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
wyniki finansowe emirates linie lotnicze przewoźnik lotniczy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję