TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Ceny zimowych wyjazdów do Egiptu niższe niż przed rokiem

Egipt, jest jedynym z dużych kierunków turystycznych, w których średnie ceny zimowych wyjazdów spadły, w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego - wynika z analizy Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Przygotowane przez Instytut Traveldata zestawienie obejmuje siódme w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 17 grudnia 2020 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 10 grudnia, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 20 grudnia 2019 roku.

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 2 i 8 sierpnia 2021 wzrosła o 11 złotych. W dwóch Poprzednich zestawieniach średnie ceny wzrosły o 16 i 19 złotych, a wcześniej spadły o 1, 7 i 31 złotych. W ostatnim tygodniu największa zwyżka cen wycieczek wystąpiła w Maroku - o średnio 386 złotych, zaś mniejsze wzrosty cen wystąpiły na Sardynii i Malcie, na których podniosły się one o 258 i 145 złotych. Największe spadki średnich cen w ostatnim tygodniu notowano na Sycylii - o 229 złotych, a znacznie już mniejsze Krecie i Korfu, na których obniżyły się o 63 i 33 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek spadły odpowiednio o zaledwie 1 i 2 złote.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym, kolejny raz wykazały przewagę spadków (3 do 2), ale były one niewielkie i wyniosły w Egipcie 4 złote, a w Grecji i Turcji po 11 złotych. Nieco istotniejsze były wzrosty średnich cen wycieczek, które wyniosły w Bułgarii 14, a na Wyspach Kanaryjskich 21 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 9 złotych. W dwóch poprzednim zestawieniach wystąpiły roczne spadki cen o 70 i 48 złotych, a we wcześniejszych ceny przewyższały poziomy ubiegłoroczne o 23, 22, 54 i 66 złotych. Największe roczne wzrosty cen wycieczek odnotowano w Portugalii - o 291 złotych oraz na greckiej wyspie Kos i Półwyspie Chalcydyckim - o 156 i 149 złotych. Najbardziej w skali rocznej obniżyły się ceny wyjazdów na Synaj - o średnio 231 złotych oraz na Majorkę i do Maroka - o 153 i 94 złote.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 189 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz trzydziesty drugi z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, przy czym skala pozytywnych korzyści w relacji z poprzednim tygodniem była mniejsza, ale nadal znacząca.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,96 zł/litr wobec 2,62 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 25,2 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 27,3 procent, a przed dwoma o 30,4 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu już po raz dziesiąty z rzędu słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, tym razem w nieco mniejszym stopniu (o około 1,8 procent) niż przed tygodniem (o 1,9 procent) i dwoma tygodniami (o 2,1 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek kolejny raz w znacznym stopniu sprzyjał organizatorom, choć w mniejszej skali niż w poprzednim tygodniu. Zawierał się on w przybliżeniu w przedziale -55/-65 złotych, podczas gdy przed tygodniem i dwoma wynosił odpowiednio -80/-90 oraz -60/-70 złotych.

Od początku listopada mamy do czynienia z systematycznym wzrostem cen ropy wyrażonym w dolarach, która zdrożała z około 38 do ponad 51 dolarów za baryłkę. Jego wpływ jest jednak częściowo neutralizowany przez słabnącą amerykańską walutę i nieco umacniającego się w tym okresie złotego.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków jedynym, na którym wystąpiły roczne spadki cen wycieczek był w minionym tygodniu Egipt, gdzie średnie ceny były o 107 złotych niższe od cen sprzed roku. Na pozostałych wiodących kierunkach ceny przekraczały ich poziom zeszłoroczny. W nieznacznej skali wyższe były ceny na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji - o średnio o 3 i 8 złotych, a w umiarkowanym stopniu wzrosły w skali rocznej ceny wyjazdów do Bułgarii i do Grecji - o 46 i 50 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największą zwyżkę cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii - o 291 złotych, a znacznie mniejszy był ich wzrost w Albanii i na Malcie, który wyniósł 48 i 21 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny w porównaniu rocznym były niższe, przy czym najmniej spadły one na Cyprze i w Tunezji - o średnio 10 i 25 złotych, istotniej w Maroku - o 94 złote, a największe roczne zniżki cen wystąpiły na Majorce - o średnio 153 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej podniosły się średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie, do Grecji i Turcji - o 242, 233 oraz 204 złote, w mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Bułgarii - o 161 złotych, a w zdecydowanie najmniejszej do Egiptu - o 61 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek miały miejsce w Portugalii - o średnio 374 złote, mniejsze były w tym ujęciu zwyżki średnich cen wyjazdów do Maroka i na Cypr - o średnio 265 i 214 złotych, w jeszcze mniejszym stopniu podniosły się ceny imprez na Maltę i do Tunezji - o 162 i 139 złotych, a najmniejsze w tym ujęciu były wzrosty cen wycieczek na Majorkę i do Albanii - w obu przypadkach o 97 złotych.

W rocznych porównaniach wśród dużych i średnich organizatorów ceny wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się w biurze Coral Travel - o około 260 złotych. Nieco mniejsze roczne spadki cen wycieczek wystąpiły w biurach Rainbow oraz Exim Tours - o średnio około 180 i 135 złotych, a umiarkowanie obniżyły się w ujęciu rocznym ceny wycieczek w biurze Grecos - o średnio około 50 złotych. W pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 40 (biuro Best Reisen) do 240 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycję lidera jednotygodniowej nieobecności powróciło biuro TUI Poland, z liczbą 63 ofert (poprzednio 49, przed rokiem 48, a przed dwoma laty 44 oferty). Organizator ten wysunął się przed lidera poprzedniego zestawienia czyli biuro Rainbow, które odnotowało 24 takie oferty (poprzednio 60 ofert, przed rokiem 24, a przed dwoma laty 13 ofert) oraz biuro Coral Travel z taka samą liczbą 24 ofert (poprzednio 19 ofert, przed rokiem 13, a przed dwoma laty 16 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Coral Travel - 7 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowało biuro TUI Poland - 11 ofert, przed biurami Coral Travel i Grecos - 7 i 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 9 ofert oraz Rainbow i Itaka - 5 i 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel - 9 ofert i TUI Poland - 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland i Exim Tours - 6 i 4 oferty, a w Bułgarii biuro TUI Poland - 3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku, biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, w Tunezji i w Turcji, biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a biuro Coral Travel w Grecji, Turcji i Bułgarii.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W siódmym w tym sezonie letnim zestawieniu skład czołowej piątki pozostał dokładnie taki sam jak przed dwoma, czterema i sześcioma tygodniami, a korekcie uległa jedynie kolejność zajmowanych pozycji. Najistotniejsza zmiana miała miejsce na pozycji lidera tabeli, którą w wyniku znaczącego wzrostu ofertowych cen wycieczek opuściło biuro Rainbow przechodząc na pozycję piątą. W ten sposób biura, które zajmowały poprzednio pozycje od drugiej do 2-5 przesunęły się o jedną pozycję w górę, a nowym liderem został ubiegłotygodniowy wicelider, czyli biuro TUI Poland.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
egipt tui rainbow grecja biuro podróży traveldata
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję