TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jakie zmiany zachodzą w zakresie cen wyjazdów turystycznych?

Które kierunki odnotowują największy wzrost cen? Jak kształtują się ceny wycieczek u poszczególnych organizatorów turystyki?


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2017. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia września, czyli 4-10 września 2017 roku.

W niniejszym materiale zestawienia bazują już na cenach nie dla wylotów w okresie 07-13 sierpnia, ale dla okresu 04-10 września 2017 roku, czyli w pierwszym pełnym tygodniu września, zebranych w dniu 11 sierpnia tego roku i porównanych z cenami z 4 sierpnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 12 sierpnia 2016 roku.
Ponieważ imprezy z wylotami w tygodniu 4-10 września są już imprezami last minute, to dość wysoki stopień wyprzedania wycieczek spowodował zmniejszenie liczby dostępnych ofert i dlatego bieżące porównania, zwłaszcza na niektórych bardzo popularnych obecnie kierunkach mogą nie być tak adekwatne jak miało miejsce w okresach, gdy dostępna była pełna liczba ofert, a liczba porównywanych hoteli w porównaniu z obecnym zestawienie była przeważnie o około 20 procent większa.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek na pierwszy pełny tydzień września odnotowała nieduży spadek, a mianowicie o 13 złotych. Największe zniżki średnich cen zanotowano tym razem na Cyprze, w Portugalii i na Majorce - o odpowiednio 179, 147 i 105 złotych, a największe zwyżki wystąpiły na Teneryfie - o 131 złotych oraz na Chalkidiki i Lanzarote - o 88 i 76 złotych. Przed miesiącem (14 lipca), przy takim samym wyprzedzeniu wobec dat wylotów dla pierwszego tygodnia sierpnia, średnie ceny wzrastały o 39 złotych, a z kolei przed rokiem o tej samej porze wzrost wyniósł 52 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia września 2017 wskazuje, że obecna różnica średnich cen wobec tego samego okresu wyniosła 170 złotych, a zatem była mniejsza niż przy takim samym wyprzedzeniu wobec dat wylotów dla pierwszego tygodnia sierpnia, gdy wyniosła 294 złote. W tym samym okresie w ubiegłym sezonie różnica ta była dodatnia, ale mniej znacząca i wyniosła + 85 złotych.
Jak wynika z zestawienia, wyższe najczęściej ceny wycieczek wobec sezonu poprzedniego mają miejsce również dla wylotów w pierwszym tygodniu września, choć ich skala nie jest tak duża jak przed miesiącem. Generalnie wyższe niż przed rokiem ceny mogą być jeszcze w znacznej części skutkiem większego popytu, któremu nie towarzyszy adekwatnie zwiększona w tym roku podaż wycieczek oraz związany z tym znaczny stopnień wyprzedania najbardziej poszukiwanych ofert na części kierunków w wiodących biurach podróży.

Inna przyczyną może być oddziaływanie czynników o charakterze kosztowym wpływające na ceny wycieczek. Działają one teraz wprawdzie w rozbieżnych kierunkach, ale wpływ zmian cen paliwa lotniczego na wzrost ich cen jest większy niż zmian kursów głównych walut na ich spadek. Te pierwsze stały się istotnie wyższe i wynosiły 2,24 zł/litr wobec 1,95 zł/litr przed rokiem, czyli wzrosły o aż prawie 15 procent, a jednocześnie złoty w relacji rok do roku umocnił się wobec amerykańskiego dolara i euro o średnio tylko nieco ponad 1 procent. Oba te czynniki traktowane łącznie generują teraz wspólny wpływ na wzrost kosztów w kierunku zwyżek średnich cen imprez turystycznych w przybliżeniu w granicach o około 70-80 złotych.

Spośród najważniejszych kierunków - podobnie jak miało to miejsce w sierpniu - pozycję lidera wzrostu cen rok do roku, zajmuje Turcja, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 262 złote. W adekwatnej sytuacji przed miesiącem różnica ta była większa i wynosiła 380 złotych. Ceny wycieczek na tym kierunku od połowy czerwca wykazywały wyraźną tendencję wzrostową, a od lipca kierunek ten był już liderem wzrostu cen wobec poprzedniego sezonu -wcześniej była nim przeważnie Grecja. Z jednej strony naszym turystom nie przeszkadza specyficzna polityka wewnętrzna prowadzona przez tureckiego prezydenta, a z drugiej doceniają wysoką jakość hoteli oraz serwisu w tym kraju, zwłaszcza w odniesieniu do wyjazdów rodzinnych.

Czynnikiem hamującym sprzedaż wycieczek do Turcji jest niedobór ofert na tym kierunku, co między innymi powoduje, że ceny wycieczek do Turcji są już na tle kierunków konkurencyjnych dość wygórowane. W ostatnich miesiącach marże na imprezach do Turcji stały się bardzo wysokie, a organizatorzy, którzy postawili w tym sezonie na istotny wzrost oferty do tego kraju (np. Itaka) mogą cieszyć się z trafnego posunięcia biznesowego.

Na pozycji wicelidera w kategorii wzrostów cen wycieczek rok do roku znalazły się Wyspy Kanaryjskie, na których są one teraz wyższe o średnio 255 złotych niż przed rokiem, ale w adekwatnej sytuacji przed miesiącem były wyższe o 349 złotych. Znaczny dodatni wpływ na tę zwyżkę wywierały ceny na Gran Canarii, Teneryfie i Fuerteventurze, które wzrastały o 340, 278, 265 złotych, zaś kierunkiem tonującym średni wzrost cen była wyspa Lanzarote, gdzie wzrosły one - o 136 złotych.
Trzecią pozycję zajmowała Grecja, w której ceny były wyższe wobec cen sprzed roku o średnio o 222 złote, podczas gdy w adekwatnej sytuacji przed miesiącem były one wyższe o 378 złotych. Największy wzrost średnich cen imprez zanotowano na Krecie - o 321 złotych, zbliżony do greckiej średniej na Korfu, Kos, Rodos i Zakintos - o odpowiednio 258, 246, 208 i 205 złotych, a już tradycyjnie w tym sezonie niższe były ceny na relatywnie drogim przed rokiem Chalkidiki.

Na czwartej pozycji w kategorii wzrostów cen rok do roku wśród najważniejszych kierunków znalazła się Bułgaria, w której ceny na skutek bardzo dobrego popytu w ostatnich 2 miesiącach, zwłaszcza ze strony słabiej sytuowanych klientów z tzw. Polski B, systematycznie wspinają się na poziomy coraz wyraźniej wyższe niż przed rokiem. Tym razem różnica ta wyniosła 178 złotych, a w adekwatnej sytuacji przed miesiącem była na dużo niższym poziomie 55 złotych. Warto zauważyć, że jest to jedyny kierunek na którym różnica cen rok do roku we wrześniu jest wyższa niż w sierpniu. Tej dodatniej dynamice zmian cen sprzyja również większa niż zwykle różnica średnich cen wycieczek pomiędzy Bułgarią oraz głównym konkurentem do względów turystów z tego obszaru, czyli Turcją.

Na ostatniej (piątej) pozycji na liście zmian cen rok do roku - podobnie jak miało to miejsce w sierpniu - nadal pozostaje Egipt, gdzie poziom średnich cen był o 158 złotych niższy niż przed rokiem. W adekwatnej sytuacji przed miesiącem był on również niższy, ale o 99 złotych. Sytuacja taka nadal jest skutkiem konsekwentnie niższych rok do roku średnich cen na największym kierunku egipskim, czyli w Hurghadzie - o 272 złote, podczas gdy spadki na Synaju i w Marsa Alam są znacznie bardziej umiarkowane - o 109 i 68 złotych. Perspektywom popytu na wyjazdy do Egiptu powinny pomagać relatywnie wysokie ceny w Turcji i stopniowo zbliżający się koniec sezonu w Bułgarii. Z kolei nieduży negatywny wpływ może wywierać sprawa niedawnego ataku nożownika na plaży w Hurghadzie, która spowodowała śmierć trzech osób i rany u kilku dalszych. Marże w Egipcie są już zdecydowanie mniej korzystne niż w okresie zimy i first minute, ale pozwalają jeszcze biurom na realizowanie pewnych dostosowań cen w zależności od kształtowania się relacji popytu do podaży, aczkolwiek możliwości w tym zakresie są już na wyczerpaniu.

Z mniejszych kierunków największe wyraźnie największe dodatnie różnice cen rok do roku zanotowały dla wrześniowych wyjazdów dość tanie o tej porze w ubiegłym sezonie Cypr, Tunezja i Majorka - o 362, 343, 310 złotych, znacznie mniejszy wzrost cen wycieczek dotyczył Malty i Maroka - o 50 i 25 złotych, a spadły ceny wycieczek do Portugalii - o średnio 72 złote.

Z powyższych i historycznych zestawień wynika, że ceny wycieczek z wylotami w pierwszym tygodniu września wobec adekwatnych cen z pierwszego tygodnia sierpnia (czyli z 3-tygodniowym wyprzedzeniem) bardzo znacząco spadły. Poniżej przedstawiamy zestawienie wymienionych wyżej różnic na najważniejszych kierunkach w ujęciu zarówno złotowym, jak też procentowym. Jak można zauważyć największe spadki procentowe (w istotnych kierunków) po zakończeniu wakacji dotyczą Bułgarii oraz Turcji, co ma zapewne związek z rodzinnym charakterem wyjazdów do tych krajów. Spadek w rodzinnym Egipcie jest znacznie mniejszy ponieważ należy on do kierunków całorocznych, a poza tym w tym sezonie jest już tak tani, że na dalsze zniżki cen nie ma już właściwie miejsca. Relatywnie nieduże spadki notują też całoroczne Wyspy Kanaryjskie i modna w tym roku sezonowa Albania.

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że jedyna oferta o niższych cenach była w ostatnim tygodniu proponowana przez biuro Coral Travel Wezyr, w którym ceny były średnio o około 15 złotych niższe niż przed rokiem, ale jego oferta była w zeszłym sezonie o tej porze dość droga. Ta sama uwaga dotyczy biura Exim Tours, które było średnio o 70 złotych droższe niż przed rokiem. Wzrost cen w granicach średniej (teraz jest to 170 złotych) prezentuje oferta biura Itaka, przy czym trzeba zaznaczyć, że wzrost cen u tego organizatora był przed rokiem najmniejszy, a także, że wzrosły one zdecydowanie najmniej, jeżeli weźmiemy pod uwagę okres ostatnich dwóch sezonów łącznie. W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 253-336 złotych.
W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (w tym sezonie dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera w tym sezonie nadal pozostaje biuro Itaka z liczbą 26 najbardziej atrakcyjnych ofert wyprzedzając biura Coral Travel Wezyr i Exim Tours (22 i 16 takich ofert). Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday z liczbą 10 ofert oraz Sun & Fun i 7islands - 9 i 7 takich ofert.Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Sun&Fun i Net Holiday z liczbą 9 i 8 takich ofert.

Kolejny raz przedstawiono czołówkę biur podróży, które w ostatnim tygodniu po najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to było zaznaczane już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność, a zatem dla przykładu biuro Grecos Holiday, które sprzedaje jedynie Grecję, Majorkę i Cypr jest ofertowo porównywane tylko i wyłącznie z tymi właśnie destynacjami w innych biurach. Nie są więc uwzględniane nie występujące w jego ofercie ponadprzeciętnie tanie wyjazdy do Egiptu, Tunezji lub Bułgarii, które wpływają na obniżenie średniej ceny imprez w ofertach innych organizatorów.

Przez wiele tygodni na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały biura Itaka i Grecos Holiday. W ostatnim tygodniu zestawienie obrazujące sytuację odnośnie wyjazdów w pierwszym pełnym tygodniu września było zasadniczo podobnie z tą różnicą, że wymienionych organizatorów nieznacznie wyprzedziły zwykle niedrogie w końcowej fazie sezonu biura Coral Travel Wezyr oraz Net Holiday.

Średnie ceny przelotów na kierunkach turystycznych liniach Ryanair z wylotami w badanym okresie (4-10 września) nieco spadły w wobec cen z poprzedniego adekwatnego zestawienia sprzed miesiąca, a mianowicie z 1100 do 1064 złotych, czyli o 36 złotych lub o 3,3 procent.Spadek na kierunkach kanaryjskich był znacząco większy - z 1488 do 1312 złotych, czyli o 176 złotych lub o 11,8 procent, a na pozostałych kierunkach średnie ceny spadły stosunkowo niewiele - z 1022 do 1014 złotych, a zatem o 8 złotych lub 0,8 procent. Największe zniżki cen przelotów miały miejsce na trasach z Warszawy do Alicante i z Krakowa na Cypr - o 620 i 518 złotych, a zwyżki na trasach z Warszawy na Sycylię i z Wrocławia do Lizbony - o 575 i 545 złotych.Średnie ceny przelotów w liniach Wizzair wobec cen z poprzedniego adekwatnego zestawienia sprzed miesiąca również spadły, ale w większym niż u konkurenta stopniu - z 893 do 772 złotych, czyli o 121 złotych lub 13,5 procent. Najbardziej staniały przeloty z Warszawy na Maltę ido Alicante - o 384 i 340 złotych, a zdrożały z Warszawy na Sardynię i z Katowic na Lanzarote - o 135 i 60 złotych.

Relatywnie niski spadek cen biletów z wylotami w pierwszym tygodniu września wobec adekwatnego okresu w sierpniu w tanich liniach (LCC), a zwłaszcza w Ryanair powoduje, że wraz z przybliżonym spadkiem cen pokoi hotelowych średnia obniżka cen wyjazdów organizowanych samodzielnie na kierunkach turystycznych niewiele przekracza 300 złotych, a zatem jest dość istotnie mniejsza od średniego spadku cen wycieczek w biurach podróży, który wyniósł prawie 530 złotych. Oznacza to, że przy wylotach we wrześniu, w porównaniu ze szczytem sezonu, biura podróży dodatkowo zyskały na konkurencyjności wobec wycieczek aranżowanych przez turystów samodzielnie. Dotyczy to zwłaszcza późniejszego okresu sprzedaży, gdy ceny w LCC bywały szczególnie wysokie, a wybór hotelowych pokoi był już znacząco ograniczony.

W porównaniach rok do roku średnie ceny w liniach Ryanair na kierunkach turystycznych wzrosły z 923 do 1065 złotych, a zatem stały się wyższe o 142 złote lub o 15,4 procent, podczas gdy w adekwatnym okresie w sierpniu ceny rok do roku zwyżkowały o 79 złotych.Średnie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich wzrosły z 1158 do 1312 złotych, czyli o 154 złote lub 13,3 procent, a na pozostałych kierunkach wzrosły z 872 do 1011 złotych, czyli były wyższe o 139 złotych lub o 15,9 procent. Najwięcej rok do roku zwyżkowały rok do roku ceny rejsów z Krakowa na Sycylię i Majorkę - o 395 i 365 złotych, a spadły na połączeniach z Krakowa do Barcelony i na Cypr - o 220 i 123 złote.

W liniach Wizzair średnia cen przelotów na kierunkach turystycznych ukształtowały się na poziomie nieznacznie wyższym niż przed rokiem, czyli zwyżkowały o 2 złote - z 770 do 772 złotych, czyli o 0,3 procent, podczas gdy w adekwatnym okresie w sierpniu wzrastały o średnio 53 złote. Najbardziej rok do roku wzrosły ceny rejsów z Warszawy na Sardynie i do Burgas - o 160 i 137 złotych, a spadły z Warszawy na Maltę i na Cypr - o 277 i 95 złotych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ceny kierunki oferty zmiany cen organizatorzy turystyki raport
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję