TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Październikowe ceny wycieczek będą korzystne dla organizatorów

Analitycy Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata sprawdzili jak kształtują się ceny wyjazdów zagranicznych na poszczególnych kierunakch w pierwszym tygodniu października b.r.


Niniejsze zestawienie obejmuje ogółem czterdzieste drugie w tym roku turystycznym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019, ale jednocześnie pierwsze dla pierwszego tygodnia października definiowanego jako okres 30.09 - 06.10 2019, zebranych 29 sierpnia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 22 sierpnia 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 30 sierpnia 2018.

Należy zaznaczyć, że w tym zestawieniu występują już ceny wczesnego okresu last minute i równocześnie końca sezonu letniego na wielu kierunkach wyjazdów turystycznych. W rezultacie ceny charakteryzują się relatywnie częstymi i nietypowymi zmianami cen, a także istotnie zmniejszoną na niektórych kierunkach liczbą hoteli. W tych warunkach przedstawiane porównania mogą być mniej adekwatne niż zwykle.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 30 września i 6 października września, średnia cena wzrosła o 13 złotych (wcześniej dla wyjazdów w pierwszym tygodniu września notowano wzrosty o 73, 54, 17 i 29 złotych). Duże zwyżki średnich cen wycieczek wystąpiły kierunkach greckich: największe na Rodos - 160 złotych, a nieco mniejsze na wyspie Kos i półwyspie Chalkidiki - o 118 i 98 złotych. Z kolei największe spadki cen w ostatnim tygodniu odnotowano na Synaju - o średnio 64 złote oraz w Maroku i w Hurghadzie - o 57 i 44 złote. W takim samym okresie przed rokiem średnie ceny ogółu wycieczek wzrosły o 12 złotych, a przed dwoma laty o 21 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

W minionym tygodniu, dla wyjazdów w pierwszym tygodniu października, najmocniej wzrosły średnie ceny wycieczek do Grecji - o 62 złote i była to podobna sytuacja jak przy wyjazdach w pierwszych tygodniach września i sierpnia. Jest to korzystny dla wiodących organizatorów skutek bardzo ostrożnego potraktowania tegorocznych programów greckich o czym informowały zwłaszcza biura Grecos i Rainbow. W rezultacie powinno się to wyraźnie korzystnie przekładać na wyniki finansowe realizowane na kierunkach greckich, w tym zwłaszcza w okresie sprzedaży last minute.

W stosunkowo niewielkim stopniu podniosły się ceny na kierunkach kanaryjskich - o średnio 15 złotych, a nieznacznie spadły średnie ceny wyjazdów do Turcji - o 4 złote. Większe spadki odnotowano na kierunkach egipskich - o średnio 31 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu października 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 152 złote. W tym samym okresie poprzedniego sezonu mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen w ujęciu rocznym o 124 złote.

Po okresie dziesięciu z rzędu tygodniach korzystnych dla organizatorów czynniki o charakterze kosztotwórczym po raz piąty działały już w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek, choć ich negatywny wpływ z powodu znacznej obniżki cen paliwa nie był znaczny. Tak jak przewidywaliśmy wyprzedzająco w naszych materiałach w połowie marca i dwukrotnie w kwietniu, cena paliwa lotniczego (ponoszona według cen z okresu przed wylotem lub nieco wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) nadal pozostaje niższa niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. W minionym tygodniu jej spadek osiągnął 6,8 procent, a cena wyniosła 2,62 wobec 2,81 zł/litr przed rokiem.

Korzystny wpływ cen paliwa został jednak z naddatkiem zniwelowany przez kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych był tym razem słabszy wobec okresu sprzed roku o około 3,4 procent.

Łączny wpływ obu tych czynników był niekorzystny dla organizatorów i wyniósł około +30/+40 złotych (poprzednio +20/+30, 0/+10 , +20/+30, +10/+20 złotych, a wcześniej minus 35/minus 25 złotych, -60/-50 i -65/-55 złotych, dwukrotnie -60/-50 złotych, -35/-25, -25/-15, -30/-20, -5/+5 złotych, a jeszcze wcześniej plus 15/25, 35/45, 55/65 i 90/100 złotych).

W najbliższych tygodniach wpływ może przesunąć się bliżej wartości neutralnych dla organizatorów turystyki do czego powinny się przyczyniać nadal niewysokie ceny paliwa lotniczego. Pewnym zagrożeniem dla tego scenariusza może być obserwowane ostatnio falujące tendencje do osłabiania się złotego (wbrew wielu wcześniejszym wypowiedziom analityków), ale wydaje się, że nie ma ono podstaw fundamentalnych, jeśli nie liczyć niepokoju wywołanego oczekiwaniem na decyzję TSUE w sprawie kredytów denominowanych w szwajcarskich frankach.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.

Wśród wiodących kierunków, podobnie jak dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia, znaczące zwyżki średnich cen wycieczek nadal występują na zyskujących na popularności już od sezonu 2017 kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli Turcji i Egiptu, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 241 i 171 złotych. Podobnie jak w sierpniu i wrześniu tak i w październiku pod względem skali wzrostów z oboma tymi kierunkami konkurowała Grecja, gdzie tym razem wzrosły one w skali roku o średnio 215 złotych.

Już wcześniej wielokrotnie zaznaczano, że może być to skutek wpływu ograniczeń programowych. Pomimo słabszej niż przed rokiem sprzedaży na tym kierunku zdołały one zapewnić równie korzystne dla organizatorów zmiany cen jak ma to miejsce w znacznie lepiej sprzedających się Egipcie i Turcji. Należy też pamiętać, że wpływ na obecną skalę wzrostu cen ma też to, że w poprzednim sezonie Grecja notowała o tej porze duży ich spadek w ujęciu rocznym o 142 złote, a dla porównania Turcja i Egipt notowały wówczas wzrost cen w ujęciu rocznym o odpowiednio 119 i 52 złote.

Wyspy Kanaryjskie były droższe w porównaniach rocznych w najmniejszej skali, gdyż średni wzrost cen wyniósł tam 75 złotych. Na obecną i tak umiarkowaną roczną skalę wzrostu cen duży wpływ ma fakt, że o tej samej porze przed rokiem ceny notowały tam znaczny spadek cen o średnio 180 złotych. Należy jednak kolejny raz zaznaczyć, że w całym okresie wiosny i lata tego sezonu ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute były dla organizatorów zdecydowanie bardziej korzystne.

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Cyprze i w Maroku - o średnio 416 i 283 złote, a znacznie mniejsze w Tunezji - o 95 złotych. Bardzo niewielkie zmiany średnich cen odnotowano na Malcie, gdzie wzrosły one o 4 złote i w Portugalii, gdzie odnotowano spadek o 9 złotych. Dość istotnie obniżyły się natomiast średnie ceny wycieczek na Majorkę - o średnio 178 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu października), zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji i Egiptu - o 360 i 223 złote. W znacznie mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Grecji - o 73 złote, tylko nieznacznie do Tunezji - o 14 złotych, a już tradycyjnie w tym sezonie niższe niż przed dwoma laty były ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - o średnio 105 złotych.

W porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów październikowe ceny były niższe niż przed rokiem w biurze Neckermann Polska - o około 35 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 50 złotych (biuro Exim Tours) do aż 700 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, na pozycji lidera ponownie znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 30 ofert (poprzednio 22 (dla wyjazdów wrześniowych), przed rokiem 25, a przed dwoma laty 21 ofert), które wyprzedziło biura Coral Travel z liczbą 27 ofert (poprzednio 18 (dla wyjazdów wrześniowych), przed rokiem 11, a przed dwoma laty 10 ofert) oraz Itaka z liczbą 18 ofert (przed tygodniem 28 (dla wyjazdów wrześniowych), przed rokiem 16, a przed dwoma laty 17 ofert). Przewagę w zakresie hoteli 3* posiadała oferta biura TUI Poland, w zakresie hoteli 4* oferty biur Coral Travel i TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferta biura TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 6 ofert oraz Rainbow - 4 oferty, na kierunkach greckich biuro Grecos - 12 ofert oraz biura Coral Travel, TUI Poland oraz Itaka - odpowiednio 8, 6 i 4 oferty, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Itaka i Rainbow - po 6 ofert, a na tureckich biura Coral Travel - 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland - po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miała biuro Coral Travel TUI Poland - po 3 oferty, zaś w Bułgarii ofert w październiku już nie było. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Egipcie i w Tunezji, a Coral Travel w Grecji, Turcji i Tunezji kontynentalnej.

W tej części materiału Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne.

Jednak tym razem również ze względu na zakończenie oferowania niektórych kierunków albo przez wszystkich organizatorów (Albania , Bułgaria), albo niektórych kierunków przez część z nich, adekwatność porównań przekrojowych uległa zmniejszeniu. W tej sytuacji Instytut Traveldata przedstawia zestawienie dla kierunków greckich, które nie tylko są najważniejszym celem wyjazdów polskich turystów, ale w październiku są jeszcze oferowane przez stosunkowo dużą liczbę organizatorów.

Innymi takimi kierunkami są Turcja i Egipt, które prawdopodobnie przedstawimy w następnych materiałach tygodniowych.

Wyraźnym liderem tego "greckiego" zestawienia jest specjalizujące się w tym kierunku biuro Grecos wyprzedzając w tym względzie biura Coral Travel oraz Itaka. Koresponduje to z liczbą najlepszych ofert przedstawioną w poprzedniej partii materiału, gdzie Grecos na kierunkach greckich miał 12 takich ofert, a Coral Travel i Itaka odpowiednio 8 i 4 oferty.

Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której pozycję lidera zajmowało oferujące wówczas niskie ceny biuro Prima Holiday (nie na wszystkich kierunkach) , a biuro Grecos plasowało się na pozycji wicelidera. Warto zauważyć, że w tym sezonie (dla wyjazdów w październiku) zarówno Grecos jak i zajmujące piątą pozycję biuro Rainbow oferują relatywnie nieco wyższe ceny (mniejsze ujemne odchylenie) niż w sezonie poprzednim.

Podobna sytuacja występowała również w innych terminach dla wyjazdów sierpniowych i wrześniowych, co może mieć związek z tym, że oba biura deklarowały istotne ograniczenie skali oferowania na tym kierunku. Można przypuszczać, że sytuacja ta przyczyni się do wyraźnej poprawy relatywnej efektywności tegorocznej sprzedaży w obu biurach na tym kierunku, co jest szczególnie istotne dla biura Grecos.

Warto też zwrócić uwagę na znaczne zwiększenie relatywnej atrakcyjności ofertowej biura Coral Travel. Taka sytuacja występuje również na wielu innych kierunkach, co predestynuje tego organizatora do (obok biura TUI Poland) do przechwytywania znacznej części przyrostu rynku wycieczek zorganizowanych jako całości.

Dla większej porównywalności obecnej tabeli z tabelą z sezonu 2018 pominięto zajmujące wówczas trzecią pozycję biuro 7islands (odchylenie minus 494 złote).

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
traveldata analiza turystyka sezon sprzedaż
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję