TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Premier zapowiada Tarczę PFR 2.0

Premier zapowiedział wejście w życie Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. W jej ramach zostały uwzględnione także turystyczne kody PKD.


W ramach Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm przewidziano do 3 mld zł wsparcia. Będzie ono adresowane do firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności, które mają bbrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro. Będą one mogły liczyć na subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego, do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów i będzie dotyczyć firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19. Środki będą bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. Termin składania wniosków: styczeń - luty 2021 r. (po zgodzie KE)

W ramach Tarczy Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm przeznaczono do 7 mld zł wsparcia dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności, które miały brót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a sumę bilansową mniejsza niż 43 mln euro. Mogą Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Subwencje będą możliwe do kwoty 3,5 mln zł, a ich wysokość zależna będzie od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Na pomoc mogą liczyć firmy, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19. Środki będą bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto. Termin składania wniosków: styczeń - luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Będzie także możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0, a składać wnioski o to będzie można po roku od otrzymania subwencji z pierwszej Tarczy PFR.

Na Tarczę Finansową 2.0 dla dużych firm przeznaczono ok. 25 mld zł wsparcia dla firm zatrudniających od 250 pracowników, które mają obrót powyżej 50 mln euro. W ich przypadku zaktualizowano warunki i wydłużono istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r. Termin składania wniosków: styczeń - marzec 2021 r. (po zgodzie KE)

W przypadku dużych firm zmieniły się zasady udzielania pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Jeśli chodzi o te pierwsze to dokonano aktualizacji i wydłużenie istniejącego programu - składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r. Obniżono oprocentowanie, wydłużono spłaty pożyczek z 4 do 6 lat oraz wydłużono okres karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji.

Przy pożyczkach preferencyjnych wydłużono możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzono nową wersję pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.). Przewidują one możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r., obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat, a także wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności. W tym przypadku niezbędna będzie notyfikacja i decyzja Komisji Europejskiej.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Warunki dla mikrofirm

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Warunki dla małych i średnich firm

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.

Kwota subwencji dla MSP jest sumą predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.

Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 - kwiecień 2021 r. Strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerw na aktywa, a także uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł.

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozliczenia nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie. Rozliczenia straty netto będą przyjmowane na podstawie sprawozdań finansowych

Środki można wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników. Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.Zabronione będzie przeznaczanie otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
premier tarcza finansowa pfr 2.0 pomoc organizatorzy turystyki


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję