TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

UE zmienia zasady przyznawania wiz krótkookresowych

Unia Europejska uprości procedury składania wniosków wizowych i wydawania wiz krótkoterminowych oraz wykorzysta swoją politykę wizową w celu zachęcenia państw spoza UE do współpracy w dziedzinie migracji.


W środę Parlament zatwierdził nowy kodeks wizowy UE, który został już nieformalnie uzgodniony z Radą Ministrów. Regulacja ustanawia procedury i warunki wydawania wiz obywatelom ponad stu państw spoza UE podróżującym do UE na krótkie okresy (do 90 dni). Ustawa została przyjęta 428 głosami za, 123 przeciw, przy 56 głosach wstrzymujących się i teraz musi zostać formalnie przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany wejdą w życie sześć miesięcy po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Procedury dla osób podróżujących w dobrej wierze będą prostsze, a polityka wizowa i migracyjna będą ze sobą bezpośrednio powiązane. Wnioski wizowe nbędzie można składać w okresie od sześciu miesięcy (zamiast obecnych trzech) do 15 dni przed planowaną podróżą, z wyjątkiem marynarzy, którzy będą mogli składać wnioski z dziewięciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Wśród innych zmian:

  • ogólna opłata wizowa wzrośnie z 60 do 80 euro - z możliwością zmniejszenia dla osób poniżej 18 roku życia - a dzieci poniżej szóstego roku życia, studenci i naukowcy będą nadal z niej zwolnieni.
  • nowy warunek wstępny zakupu podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego zostanie oceniony przez Komisję Europejską 15 miesięcy po jego wprowadzeniu, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów leczenia ponoszonych przez posiadaczy wiz
  • państwa członkowskie UE będą musiały współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług w celu zarządzania wnioskami wizowymi w państwach trzecich, w których nie są obecne ani reprezentowane
  • osoby często podróżujące mogą kwalifikować się do otrzymania wiz wielokrotnego wjazdu.

Niektóre przepisy, takie jak opłaty wizowe, czas potrzebny na wydanie decyzji w sprawie wniosków oraz okres ważności wiz wielokrotnego wjazdu, mogą zostać dostosowane w zależności od tego, czy dany kraj spoza UE współpracuje "dostatecznie", czy też "niewystarczająco" w zakresie readmisji nielegalnych migrantów, po przeprowadzeniu pełnej i obiektywnej oceny przeprowadzanej co roku przez Komisję Europejską.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
unia europejska parlament europejski wiza kodeks wizowy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję