TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Branża turystyczna chce zniesienia ograniczeń podróży opartych tylko na wskaźnikach zachorowalności

Europa wkracza w inny etap walki z pandemią wirusa COVID-19. 74% dorosłych mieszkańców UE jest obecnie w pełni zaszczepionych, a w całej Europie trwają działania w zakresie szczepień. Pomimo ciągłego rozprzestrzeniania się wirusa na poziomie wspólnotowym, wpływ pandemii na zdrowie publiczne został w UE opanowany- przekonują stowarzyszenia turystyczne we wspólnym komunikacie.


Pod komunikatem podpisały się m.in. ECTAA, HOTREC, ETOA, ACI Europe, Europejska Komisja Turystyki, Światowa Rada Turystyki i Podróży, czy CLIA. Sygnatariusze oświadczenia z zadowoleniem przyjmują toczące się obecnie między państwami członkowskimi dyskusje na temat zmiany zaleceń Rady dotyczących ograniczeń w podróżowaniu. Rada rozważa między innymi uaktualnienie kryteriów, na których opiera się mapa ograniczeń podróży w UE oznaczona kolorami, tak aby uwzględniała ona wskaźniki szczepień i hospitalizacji, a nie tylko wskaźnik zachorowalności.

Stowarzyszenia przekonują że Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przyznaje obecnie, że ograniczenia podróży w UE nie miały znaczącego wpływu na ograniczenie przenoszenia wirusa, hospitalizacji lub zgonów i proponuje zaprzestanie stosowania połączonych wskaźników i systemu kodowania kolorami ze względu na ograniczoną wartość dla zdrowia publicznego, aby skupić się na promowaniu szczepień wśród podróżnych. Niniejszym wzywamy do całkowitego zniesienia tego systemu kodowania barwnego i zaprzestania ograniczeń w podróżowaniu dla wszystkich posiadaczy certyfikatu cyfrowego COVID, niezależnie od ich kraju/obszaru pochodzenia. Państwa UE powinny zatem przyjąć podejście oparte na ocenie ryzyka związanego z podróżą, a nie na stosowanym obecnie podejściu opartym na podziale na poszczególne kraje. - można przeczytać w treści komunikatu.

Jego autorzy podkreślają, że nie ma uzasadnienia dla traktowania podróży długodystansowych w inny sposób niż podróży wewnątrzunijnych. Chociaż kilka państw członkowskich otworzyło już możliwość podróżowania poza UE na podobnych warunkach jak w obrębie UE, niektóre z nich nadal odradzają podróżowanie w celach innych niż służbowe do wszystkich krajów, które nie znajdują się na bardzo ograniczonej liście bezpiecznych krajów (załącznik I do zalecenia Rady, tzw. biała lista). Podróże międzynarodowe powinny być możliwe przy spełnieniu takich samych warunków, jak w przypadku podróży wewnątrz UE: na podstawie szczepienia, wyzdrowienia lub negatywnego wyniku testu COVID-19, przy czym wymogi kwarantanny i zalecenia dotyczące zakazu podróży w celach innych niż służbowe powinny być ściśle ograniczone do obszarów o bardzo wysokiej zachorowalności lub wariantów budzących obawy. Na tej podstawie wzywamy również państwa członkowskie do rezygnacji ze stosowania białej listy UE. - przekonują organizacje turystyczne.

Zdaniem przedstawicieli branży turystycznej, przywódcy UE powinni skupić się na jak najszybszym przywróceniu międzynarodowych podróży lotniczych, opierając się na sukcesie cyfrowego certyfikatu COVID, który szybko stał się de facto globalnym standardem. Wzywamy UE do wykorzystania swoich wpływów i sukcesu certyfikatu covidowego, aby przyspieszyć realizację zobowiązań podjętych podczas szczytu G7, na którym członkowie zgodzili się na "zestaw wspólnych standardów dotyczących podróży, w tym interoperacyjności i wzajemnego uznawania aplikacji cyfrowych, wymogów dotyczących testowania, uznawania statusu szczepień i porównywalnych kryteriów dotyczących tego, kiedy mogą być wymagane środki zaradcze" - apelują stowarzyszenia turystyczne.

Przedstawiciele branży przekonują, że państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu aktualizować i dostosowywać swoje przepisy i ograniczenia dotyczące podróży. W szczególności konieczna jest harmonizacja w zakresie wykazu uznanych szczepionek, okresu ważności badań i szczepień, wymogów dotyczących dzieci (które powinny mieć możliwość przestrzegania tych samych obowiązujących przepisów, co dorośli występujący w roli rodzica, niezależnie od statusu ich własnych szczepień), a także uznawania szczepień mieszanych i szczepień przypominających. Państwa członkowskie powinny wraz z Komisją Europejską pracować nad skoordynowanym planem wyjścia UE z COVID w dziedzinie podróży i turystyki, który obejmowałby zharmonizowane podejście do pełnego przywrócenia swobody przemieszczania się, wspólne kryteria dotyczące tego, kiedy należy zaprzestać stosowania formularzy identyfikacji pasażera (PLF), a także standardy higieny na późniejszym etapie (maski na twarz, dystans społeczny itp.). W całej Europie powinny panować takie same zasad, co pozwoliłoby na uniknięcie zamieszania, takiego jak miało miejsce na początku kryzysu.

Zdaniem przedstawicieli stowarzyszeń, wszystkie państwa członkowskie powinny uznać siedem szczepionek zatwierdzonych przez WHO do stosowania w podróżach międzynarodowych, tak jak właśnie uczyniły to Stany Zjednoczone. Opcja ta została już uwzględniona w samym rozporządzeniu w sprawie wspólnotowego kodeksu celnego i mogłaby stanowić podstawę bardziej zharmonizowanego podejścia. Środek ten przywróciłby spójność w ramach strefy Schengen i uprościłby zasady podróżowania dla osób spoza UE. Dodatkowo, zdaniem organizacji branżowych, testy antygenowe powinny być akceptowane jako alternatywa dla droższych testów PCR. Przedstawiciele branży popierają bieżące prace Komisji Europejskiej zmierzające do zawarcia umów z krajami trzecimi w sprawie wzajemnego uznawania certyfikatów COVID-19.

Stowarzyszenia turystyczne postulują cyfryzację procedur weryfikacyjnych, podkreślając, że ręczne sprawdzanie certyfikatów covidowych i PLF powoduje długie kolejki na lotniskach i w portach. Sytuacja ta może stać się niezwykle trudna do opanowania w miarę wzrostu natężenia ruchu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ECTAA HOTREC ETOA ACI Europe Europejska Komisja Turystyki Światowa Rada Turystyki i Podróży CLIA


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję