TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Niższe, niż przed tygodniem, ceny na najpopularniejszych zimowych kierunkach

Ceny wyjazdów z biurami podróży na ferie zimowe nieco spadły, choć nie dotyczy to wszystkich kierunków. Zmieniają się także ceny przelotów u przewoźników niskokosztowych, na kierunkach turystycznych.


Zestawienie, przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, obejmuje piąte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2019/20 definiowanym jako drugi pełny tydzień lutego 2020 roku (10.02-16.02.2020), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego zebranych 28 listopada z cenami dla tego samego tygodnia z 21 listopada, a w porównaniach rok do roku z cenami z 29 listopada 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 10-16 lutego 2020, średnie ceny wobec poprzedniego tygodnia spadły o 29 złotych (w poprzednich zestawieniach spadły o 12 złotych, rosły o 10, spadły o 3 i rosły o 121 złotych). Największe zniżki cen wystąpiły na Malcie - o 275 złotych (poprzednio był tam duży wzrost) oraz na Gran Canarii (ponownie) i Teneryfie - o 190 i 110 złotych. Największe zwyżki odnotowano na tunezyjskiej Dżerbie i w Portugalii - o 217 i 182 złote (poprzednio na obu tych kierunkach były duże spadki) oraz trzeci raz z rzędu raz na Fuerteventurze - o 76 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek spadały o odpowiednio 38 i 37 złotych.

W minionym tygodniu wyraźnie spadły ceny na dwóch najbardziej popularnych kierunkach zimowego wypoczynku, czyli na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie - o średnio 52 i 51 złotych, a w okresie ostatni dwóch tygodni na tych kierunkach zniżki wyniosły 16 i 54 złote. Na pozostałych kierunkach zmiany cen w tym okresie były wyraźnie większe. W ostatnim tygodniu najbardziej wzrosły ceny na Dżerbie i w Portugalii - o 217 i 182 złote, a w okresie dwutygodniowym na tych samych kierunkach - o odpowiednio 178 i 145 złotych. Najsilniejszy spadek cen wycieczek w ostatnim tygodniu i dwóch tygodniach odnotowano na Malcie - o 275 i 208 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2019 (okres 28 stycznia-3 lutego) i 2020 (okres 10-16 lutego) pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 228 złotych (w poprzednich zestawieniach ceny były wyższe o 259, 96, 266 i 255 złotych). W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty zanotowano spadki cen wycieczek rok do roku o 19 i 78 złotych.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut zabezpieczanych przez organizatorów turystyki, to sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku tym razem już nie sprzyjała organizatorom.

Wprawdzie ceny paliwa lotniczego utrzymały się jeszcze na nieco niższym poziomie niż przed rokiem, gdyż w minionym tygodniu wyniosły 2,61 zł/litr wobec 2,70 zł/litr przed rokiem, a zatem spadły o 3,3 procent (w poprzednich dwóch zestawieniach spadki wyniosły 8,7 i 12,0 procent), jednakże w relacji wobec euro i amerykańskiego dolara złoty tym razem słał się dość istotnie słabszy rok do roku, czyli o około 1,2 procent (w poprzednich dwóch zestawieniach był słabszy o 0,4 oraz silniejszy o 0,2 procent). W łącznym rezultacie wspólny wpływ obu tych czynników na przeciętną zmianę kosztów cen wycieczek pozostawał nadal korzystny dla organizatorów i wyniósł w przybliżeniu + 5/+15 złotych (w poprzednich zestawieniach było to -25/-35, -70/-80, -45/-55 oraz plus 10/plus 20 złotych w pierwszym tygodniu października). Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek są w zależności od touroperatora mniej lub więcej osłabione i opóźnione (m. in. poprzez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych.

Na dwóch najważniejszych kierunkach zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) skala rocznego wzrostu cen wobec poprzedniego uległa dość wyraźnemu zmniejszeniu. Łagodniejszy spadek wykazał Egipt, gdzie ceny przewyższały poziom z sezonu 2019/2020 o średnio 139 złotych (poprzednio o 177 złotych), przed rokiem były wyższe o 226 złotych, a przed dwoma laty niższe o 288 złote - głównie z powodu wpływu bezprecedensowo głębokiej wówczas (około 50 procent) dewaluacji egipskiej waluty. W skali roku najbardziej podniosły się ceny wycieczek w Hurghadzie - o średnio 225 złotych, a w najmniejszym stopniu na Synaju - o zaledwie średnio 15 złotych.
Na Wyspach Kanaryjskich średni roczny wzrost średnich cen wycieczek wyniósł 71 złotych (przed dwoma tygodniami 152 złote), natomiast w dwóch sezonach poprzednich ceny na tym kierunku spadały o 36 i 4 złote.

Spośród wysp na tym kierunku znaczny roczny wzrost cen notowano na Teneryfie - o średnio 274 złote, a jedyny spadek cen w tym ujęciu odnotowano na Gran Canarii - o średnio 131 złotych.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największy wzrost średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano w Maroku - o 975 złotych, a mniejsze, chociaż i tak bardzo znaczące, na Cyprze i Tureckiej Riwierze - o przeciętnie 421 i 368 złotych. Bardziej umiarkowane były tym razem roczne zwyżki średnich cen na Malcie, tunezyjskiej Dżerbie i w Portugalii - o średnio 276, 155 i 64 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek do Egiptu podniosły się o 365 złotych, a na Wyspach Kanaryjskich już tylko o 35 złotych. Na mniej masowych kierunkach największe dwuletnie zwyżki odnotowano w Maroku - o 1052 złote, znacząco mniejsze Tureckiej Riwierze i na Malcie - o średnio 370 i 209 złotych, zaś na Cyprze i w Portugalii w tym ujęciu miały miejsce spadki - o średnio 61 i 230 złotych.

W piątym tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem jedyną, ale za to bardzo znaczącą zniżkę średnich cen wśród dużych i średnich organizatorów odnotowano w ofercie biura TUI Poland - o około 180 złotych (ma to wyraźne odzwierciedlenie w wyraźnej zmianie cen ofertowych tego biura wobec średnich cen referencyjnych), zaś relatywnie nieduże wzrosty rocznych cen odnotowano w ofertach biur Prima Holiday i Best Reisen - o po 50 złotych. Średnie ceny w ofertach innych biur wzrosły w granicach od 130 (biuro ETI) do prawie 400 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych destynacjach (wobec poprzedniego sezonu przybyło porównanie dotyczące tunezyjskiej Dżerby) oraz w trzech kategoriach hoteli, to kolejny raz pozycję lidera nadal zajmowało biuro TUI Poland - 15 ofert (poprzednio 15, przed rokiem też 14, a przed dwoma 10 ofert) przed biurami Rainbow - 12 ofert (poprzednio 13, przed rokiem 7, a przed dwoma 8 ofert) oraz Exim Tours - 9 ofert (poprzednio też 9, przed rokiem 13, a przed dwoma 10 ofert).

Należy zaznaczyć, że wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu w dużej mierze wynika z tego, że posiadało ono jako jedyne oferty na niektórych kierunkach (np. Dżerba, Portugalia, Fuerteventura i Lanzarote 5*), co daje mu aż 10 wskazań (na ogólną liczbę 15) podczas gdy na pozostałych kierunkach zajmuje pozycję 2-3 (zwykle za biurami Exim Tours i Rainbow).

Najwięcej korzystnych propozycji wśród hoteli trzygwiazdkowych miało biuro Rainbow, dla hoteli czterogwiazdkowych biura Exim Tours i TUI Poland, zaś w ofercie hoteli pięciogwiazdkowych wyraźnie przodowało biuro TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Rainbow i Sun & Fun (po 4 oferty) oraz biuro Best Reisen (3 oferty), na kierunkach kanaryjskich biura Rainbow i TUI Poland (po 6 ofert) oraz Itaka (5 ofert), zaś na Tureckiej Riwierze TUI Poland i Prima Holiday - po 2 oferty.

Po raz piąty w tym sezonie zimowym Instytut Wczasopedia przedstawia również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W tym zestawieniu w pierwszej siódemce biur podróży odnotowano tylko dwie zmiany wobec zestawienia sprzed dwóch tygodni. Pierwszą jest zamiana pomiędzy biurami Rainbow i Coral Travel na pozycjach czwartej i piątej. Wynika ona z tego, że w tym okresie ceny w tym pierwszym biurze w umiarkowanym stopniu wzrosły, a w drugim w podobnej skali spadły i w konsekwencji Coral Travel przeskoczył w tym zestawieniu konkurenta. Drugą jest przesunięcie poza obręb zestawienia biura Ecco Holiday (dość istotna zwyżka cen), co pozwoliło na przesunięcie się w górę biura Itaka i biura Prima Holiday. Na czele całego zestawienia nadal widnieją biura Best Reisen, Sun & Fun i Exim Tours, czyli ta sama trójka biur, jak przed dwoma tygodniami. Większe zmiany w zestawieniach powinny mieć miejsce w miarę zbliżania się do badanego okresu wylotów, którym jest - tak jak to zaznaczano na początku materiału 10-16 lutego 2020 roku.

LCC - ceny przelotów na kierunkach turystycznych w Ryanair (Buzz) i w Wizzair przeważnie w górę

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair (Buzz) przedstawiają poniższe wykresy.

Przewoźnik zmniejszył liczbę połączeń rejsowych na kierunkach kanaryjskich. Obecnie w miejsce sześciu połączeń przed rokiem (Teneryfa z Warszawy, Krakowa i Wrocławia) funkcjonują jedynie dwa pierwsze (z Krakowa jedynie raz w miesiącu), a zlikwidowane zostały połączenia na Gran Canarię z Warszawy i Krakowa oraz z Warszawy na Fuerteventurę. Łączna częstotliwość lotów na tym kierunku uległa zmniejszeniu z dziewięciu do trzech tygodniowo.

W okresie wakacji ceny przelotów na wyspy Kanaryjskie przebywały na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego, ale po tym okresie widoczny był wyraźny wzrost cen podczas gdy przed rokiem trend był odwrotny. Przed sześcioma tygodniami ceny spadły, a roczna różnica cen bardzo się zmniejszyła z powodu równoległego ich wzrostu przed rokiem. Później nastąpiła czterotygodniowa względna stabilizacja, po czym ceny przelotów mocno wzrosły i to w skali znacznie większej niż przed rokiem. Może to oznaczać, że podaż miejsc na tym kierunku okazuje się jednak zbyt mała (spore cięcia, o których mowa wyżej), co może sprzyjać wysokim cenom również w kolejnych tygodniach.

Na pozostałych kierunkach turystycznych w tym sezonie zimowym przewoźnik również zmniejszył liczbę połączeń. Wypadło ich osiem - Majorka, Lizbona, Porto, Cagliari i Saloniki z Warszawy oraz Ateny z Poznania, Marrakesz z Krakowa i Lizbona z Wrocławia. Na razie dodano pięć nowych, czyli Katanię, Palermo, Bari i saloniki z Krakowa oraz Palermo z Wrocławia.

Ceny na pozostałych kierunkach, których dotychczasowy przebieg generalnie przypominał trend na połączeniach kanaryjskich tym razem prawie nie wzrosły ponownie wzrosły, a zatem zachowały się dość podobnie jak ceny przed rokiem, które zwyżkowały, ale jedynie w małym stopniu. Tak jak już zaznaczaliśmy w przypadku tej grupy kierunków należy brać pod uwagę, że osiągają one już poziom tylko niewiele niższy od cen zeszłorocznych obserwowanych w następnych tygodniach.
W ostatnich dwóch tygodniach w największym stopniu podniosły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach greckich - o średnio 192 złote, w niewiele mniejszym stopniu zdrożały ceny na kierunkach hiszpańskich i portugalskich - odpowiednio o 152 i 137 złotych, a w najmniejszym stopniu na kierunkach włoskich - 48 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach Wizzair

W tym sezonie zimowym w rozkładzie tych linii na kierunkach kanaryjskich przybył jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (teraz są dwa) oraz nowe połączenie na Fuerteventurę (raz w tygodniu też z Katowic), które nie daje jeszcze możliwości porównań cen rok do roku. Ceny na tym kierunku są w przyspieszającym trendzie spadkowym oraz znacznie niższe niż przed rokiem zapewne z powodu dwukrotnie wyższego oferowania (czyli odwrotnie niż w przypadku linii Ryanair) oraz relatywnie mniejszej liczby miejsc rezerwowanych przez organizatorów turystyki. Ostatnio ceny nieco się obniżyły, choć nadal są relatywnie wysokie, co może oznaczać kolejne ich spadki.

Dla pozostałych kierunków w drugiej połowie października wykres pokazuje niewielką obniżkę średnich cen przelotów, ale w skali mniejszej niż w okresach poprzednich. W okresie czterech ostatnich tygodni ceny przelotów wahają się na niższym niż przed rokiem poziomie, przy czym należy też brać pod uwagę, że w kolejnych tygodniach ubiegłego sezonu występował ich dalszy spadek.

W liniach Wizzair w umiarkowanym stopniu podniosły się średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach włoskich - o średnio 48 złotych, a bardzo mocno spadły na kierunkach hiszpańskich - o średnio 583 złote, co jednakże miało związek z nadal Wojakowo dużą roczną ujemną różnicą cen na kierunku kanaryjskim (Teneryfa). Podobnie jak miało to już miejsce w poprzednim sezonie zimowym z zestawienia zniknęły kierunki portugalskie, z których Wizzair zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto zarówno z Warszawy jak również z Katowic).

Przebiegi cen bieżących i ich porównań rok do roku mogą w najbliższych sezonach zimowym i letnim przebiegać nieco inaczej niż dotąd bowiem, tak jak wyprzedzająco informowaliśmy już od wielu miesięcy, bowiem tani przewoźnicy przejściowo z powodu z powodu wzmacniania swojej pozycji na lukratywnych rynkach zachodnioeuropejskich (przestrzeń do rozwoju biznesu po upadkach linii Air Berlin, Monarch i linii lotniczych Thomasa Cooka) relatywnie ograniczają tempo ekspansji w zakresie rejsów na kierunkach turystycznych na naszym rynku i na niektórych z nich liczba rejsów uległa i może nadal ulegać zmniejszaniu. Sytuacja ta może się jednakże nieco zmienić po przywróceniu do ruchu lotniczego uziemionych obecnie maszyn B737 Max, co zwiększy ogólne oferowanie na poziomie europejskim i może przełożyć się także na jego wzrost na rynku polskim.

Widoczne jest również trend skupiania podaży w miesiącach największego ruchu turystycznego widoczny w sezonie letnim. Z kolei najistotniejszą relatywną zmianą w tym sezonie zimowym jest redukcja liczby połączeń rejsowych na Wyspy Kanaryjskie z 8 tygodniowo w sezonie 2018/19 do jedynie 6 w sezonie obecnym, choć skala redukcji jest w tym sezonie mniejsza niż miało to miejsce przed rokiem, gdy liczba rejsów na tym kierunku spadła w większym stopniu, czyli z 12 do 8 tygodniowo.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
wczasy ferie traveldata cena wyjazd turystyka rainbow itaka
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję