TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Zakwaterowani w innym hotelu turyści domagali się zwrotu całości kosztów imprezy - wyrok sądu

Turyści po przyjeździe do Grecji zostali zakwaterowani nie w tym hotelu, w którym powinni być. Pierwszą noc spędzili w recepcji, domagając się przeniesienia do właściwego hoteli, w którym zostali zakwaterowani trzeciego dnia po przylocie.


Rozpatrując reklamację touroperator zaproponował bony zniżkowe o wartości 50 zł dla każdego z uczestników. Turyści nie zaakceptowali tej propozycji i złożyli pozew do sądu domagając się zapłaty kwoty 27 525 zł 86 gr tytułem odszkodowania zadośćuczynienia za szkody majątkowe i niemajątkowe. Powodowie wskazali , że na żądanie pozwu składa się należność tytułem zwrotu zapłaconej ceny za wykupioną wycieczkę oraz kwoty po 2000 zł dla każdego z siedmiorga turystów, tytułem zadośćuczynienia. Łączny koszt wyjazdu wyniósł 13 525 zł 85 gr.

Touroperator przekonywał, że zakwaterowanie turystów w innym obiekcie było wyłącznie decyzją zarządcy hotelu, na co biuro nie miało wpływu. Organizator zaproponował powodom rekompensaty w wysokości proporcjonalnej do czasu występowania uchybienia, czyli 1 dnia co jednak nie spotkało się z akceptacją. Organizator wskazał ,że już następnego dnia udostępniono powodom samodzielne pokoje w hotelu (...) ,dlatego też przeniesienie się po 2 dniach do innej części hotelu było niezasadne. Touroperator zaprzeczył też ,że hotel w którym w pierwszym dniu zakwaterowano powodów był niezdatny do zamieszkania wskazując, iż powodowie tego nie udowodnili. Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie, zdaniem prawników organizatora, były znacznie zawyżone. Biuro podróży nie zgadzało się ze stanowiskiem, iż w przypadku nienależytego wykonania świadczenia należy obniżyć cenę całej wycieczki, gdyż takie działanie prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia jego kosztem.

Zdaniem Sądu, podstawą sporu pomiędzy stronami stało się niewłaściwe zakwaterowanie powodów już w dniu przylotu. Powodowie jako rodziny z dziećmi winni być wg przedstawionej im ulotki, która precyzowała warunki umowy, zakwaterowani w hotelu (...). Ta właśnie część kompleksu była przeznaczona dla osób z dziećmi i posiadała infrastrukturę i usługi skierowane dla takich turystów( baseny, place zabaw , animacje dla najmłodszych). Tymczasem (jak strona pozwana przyznała) zakwaterowanie nastąpiło do starej , wyłączonej z użytkowania części hotelu - przeznaczonego prawdopodobnie do remontu. Bez względu na powyższe i decyzję powodów o spędzeniu nocy na recepcji należy uznać , iż w tym przypadku pozwany nie wywiązał się z umowy w części dotyczącej właściwego zakwaterowania powodów. Nie można także uznać za wykonanie w tym zakresie umowy poprzez przydzielenie powodom w dniu następnym pokoju dla 10 ( w tym trojga obcych) osób ani później dodatkowych pokojów w części hotelu (...) , który był przeznaczony dla osób dorosłych. Jak zeznawali powodowie , inni goście tego Hotelu mieli pretensje , z powodu obecności w tj. części kompleksu małoletnich dzieci. Do prawidłowego zdaniem Sądu wykonania umowy w zakresie zakwaterowania powodów doszło ostatecznie w poniedziałek w godzinach popołudniowo - wieczornych tj. 3 doby po przylocie. W tej sytuacji za podstawę wyliczenia jakichkolwiek szkód należy przyjąć powyższy czas trwania niedogodności związanych z zakwaterowaniem i p - można przeczytać w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze akt I C 499/19. Z pełnym uzasadnieniem wyroku można zapoznać się na stronie orzeczenia.ms.gov.pl

Sąd nie podzielił argumentacji strony powodowej, iż punktem wyjścia do obliczenia odszkodowania powinna być całkowita cena imprezy turystycznej i w efekcie jej zwrot ponieważ powodowie od chwili zakwaterowania we właściwym hotelu mogli korzystać zapewnionych i oferowanych przez pozwanego atrakcji, udogodnień i warunków bytowych. Dodatkowo z zakresie przelotów , związanych z tym opłat , ubezpieczeń ,transferów i opieki rezydenta , Sąd uznał ,że pozwany z umowy się wywiązał i brak jest podstaw do formułowania w tym zakresie roszczeń o odszkodowanie. Co do opieki rezydenta, Sąd nie podzielił oceny turystów, gdyż rezydent pojawił się na miejscu i próbował, choć bezskutecznie, pomóc, lecz przekraczało to jego możliwości.

Fakt, iż nieprzyjemna sytuacja, która spotkała powodów na początku , pozostała złym wspomnieniem i była na tyle świeża, że mogła psuć im cały wypoczynek może być przedmiotem jedynie rozważania o krzywdzie niematerialnej a nie być podstawą do odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów całej imprezy. W tej opisywanej sytuacji, zdaniem Sądu, tytułem odszkodowania powodom przysługuje kwota 2047,29 będąca sumą kosztów wyżywienia i zakwaterowania przez 3 doby( 1 doba= 682,43 x 3= 2047,29 - k59).

Jeśli chodzi o zadośćuczynienie Sąd uznał, że roszczenie powodów jest częściowo uzasadnione. W tym zakresie wyżej opisywana sytuacja, w której znaleźli się powodowie (niewłaściwe zakwaterowanie) spowodowała dla nich dodatkowe, nieoczekiwane ,zaskakujące i negatywne przeżycia ,które spowodowały, iż urlopu tego nie zapamiętają z dobrej strony. Świadczy o tym zarówno przedmiotowy pozew jak i emocjonalne zeznania, które składali w przedmiotowej sprawie. O tym jak dużą traumę musieli przeżyć, świadczy fakt, iż nie zdecydowali się na pozostanie w pokojach przydzielonych im początkowo w nieużytkowanej części hotelu i demonstracyjnie ,co graniczyło z naruszeniem prawa , nocowali na recepcji hotelu. Te negatywne przeżycia , których doznali w związku z nieprawidłowym zakwaterowaniem zasługują na to by je zrekompensować. W związku z tym , powodowie, którzy liczyli na urlop, na odpoczynek a który związany jest dobrem osobistym jako środkiem odnowy, czynnikiem wpływającym na zdrowie człowieka, winni otrzymać rekompensatę - zadośćuczynienie. W tym przypadku na krzywdę złożyły się wspomniane już zaskoczenie związane z zakwaterowaniem , rozczarowanie, odczucie gorszego traktowania niż innych gości, utrudnienia związane z zamieszkaniem z realizacją swoich praw wynikających z umowy. - uznał Sąd Rejonowy w Sanoku.

Zdaniem Sądu, adekwatną kwotą, choć trudno oczywiście wyrazić to w pieniądzu, wydaje się być kwota 1000 zł dla osób dorosłych i po 500 zł dla małoletnich dzieci. Małoletni bowiem na pewno negatywnie odebrali całą tą sytuacje choć z pewnością nie w taki sam sposób co dorośli. Dzieci nie mogły korzystać z przewidzianych dla nich atrakcji, basenów, animacji ,placów zabaw- niektóre chciały wracać do domu. Powodowie w czasie tych 3 feralnych dni zmuszeni byli do "walki" o swoje prawa , znajdowali się w sytuacji niepewności a więc nie mogli korzystać w pełni z wypoczynku. Dlatego też łącznie z zasądzonym odszkodowaniem, na podstawie art. 448 i cytowanym art. 50 ustawy o imprezach turystycznych Sąd zdecydował się przyznać tytułem zadośćuczynienia kwoty po 1000 zł dla osób dorosłych i po 500 zł dla małoletnich.

Apelacja od tego wyroku była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Krośnie, który zmienił wyrok o tyle, że zasądził dodatkowo kwoty po 500 złotych dla dzieci, oddalając apelację w pozostałej części.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
turyści wyjazd reklamacja wyrok sąd odszkodowanie zadośćuczynienie


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję