TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny w biurach podróży niewiele wyższe niż przed tygodniem

Ceny wyjazdów turystycznych utrzymują się na w miarę stałym poziomie. W ubiegłym tygodniu były one nieznacznie wyższe, niż tydzień wcześniej - przekonuje Instytut Traveldata.


Przygotowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 30 czerwca 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 24 czerwca 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 2 lipca 2020 roku.

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 podniosła się o 25 złotych. W poprzednich zestawieniach ceny wzrosły o 5, 16, 26, 134, 10, 8, 11, 77 i 4 złote, a we wcześniejszych spadły o 13 i 25 złotych.

W minionym tygodniu zdecydowanie największy spadek cen wycieczek wystąpił na Fuerteventurze i wyniósł średnio 188 złotych, a znacznie mniejsze zniżki miały miejsce na tunezyjskiej Dżerbie i na Cyprze - o 56 i 35 złotych.

Największe wzrosty cen wyjazdów odnotowano na wyspie Malcie (przed tygodniem ceny tam najbardziej spadły), gdzie podniosły się o średnio 244 złote, a nieco mniejsze zwyżki miały miejsce w tureckim rejonie Dalaman i w Turcji Egejskiej - o 189 i 153 złote.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek wzrosły o 2 oraz 12 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


W minionym tygodniu na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021 kolejny raz przeważały wzrosty cen wycieczek. Zdecydowanie największą zwyżkę cen odnotowano w Turcji - o średnio 130 złotych, znacznie mniejsze w Egipcie i Bułgarii - o 36 i 28 złotych, a w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich ceny nawet nieznacznie spadły - o 4 i 3 złote. Tak duży wzrost cen wycieczek do Turcji może mieć związek ze wznowieniem przyjazdów turystycznych do tego kraju z Rosji.

Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 164 złote. Był to już trzeci przypadek w tym sezonie wyższych cen niż w ubiegłym sezonie od połowy listopada 2020 i jednocześnie jak dotąd rekordowy. W poprzednich dwóch zestawieniach średnie ceny wzrosły o 107 i 62 złote, a w okresie ostatnich trzech miesięcy, czyli w dwunastu kolejnych zestawieniach, były one konsekwentnie niższe od cen sprzed roku o 62, 74, 10, 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132 i 176 złotych.

Zdecydowanie największe roczne spadki cen ponownie odnotowano na Synaju gdzie w okresie roku obniżyły się one o 716 złotych. W wyraźnie mniejszym, ale i tak bardzo znacznym stopniu spadły we włoskiej Kalabrii i w Marsa Alam - o średnio 410 i 279 złotych. Bardziej znaczące były roczne zwyżki cen wycieczek, z których największe wystąpiły na Sardynii - o 854 złote złotych, a niewiele mniejsze na wyspach Kos i Teneryfie - o 675 i 607 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano spadek cen w ujęciu rocznym o 74 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty piąty z rzędu była mniej korzystna aniżeli w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,68 zł/litr wobec 1,79 zł/litr przed rokiem, co oznacza osiemnasty z rzędu roczny wzrost, tym razem o 49,7 procent, podczas gdy przed tygodniem cena była wyższa o 48,6 procent, a przed dwoma o 48,8 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta ponownie była słabsza podczas gdy w poprzednich tygodniach sytuacja w tym względzie była często odwrotna. W porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych osłabienie to wyniosło blisko 0,2 procent, podczas gdy przed tygodniem złoty był słabszy o 0,4 procent, a przed dwoma tygodniami o około 1,2 procent.

W sytuacji równoczesnego i jednokierunkowego oddziaływania znacznie wyższych cen paliwa oraz nieco wyższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek po raz dwudziesty piąty z rzędu - po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni - nadal nie sprzyjał organizatorom. Tym razem po raz drugi z rzędu zawierał się on w przybliżeniu w przedziale +125/+135 złotych, podczas gdy przed dwoma tygodniami było to rekordowe w tym sezonie +140/+150 złotych..

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne spadki cen wycieczek kolejny raz miały miejsce w Egipcie, w którym średnie ceny były niższe o 383 złote od cen sprzed roku. Nieznaczna była skala rocznej przeceny w Bułgarii, gdzie średnie ceny spadły o 10 złotych, a na pozostałych głównych kierunkach ceny wzrosły - w najmniejszym stopniu w Turcji - o średnio 111 złotych, a w bardzo znacznym w Grecji - o 261 złotych i na Wyspach Kanaryjskich - o średnio aż 397 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne wzrosty cen wycieczek ponownie wystąpiły w Albanii - o średnio 459 złotych, w nieco mniejszym stopniu wzrosły ceny w Portugalii i na Malcie - o 423 i 328 złotych, w jeszcze mniejszym we Włoszech, Hiszpanii kontynentalnej i na Cyprze - o 210, 164 i 139 złotych, a w Tunezji ceny wycieczek w ujęciu rocznym nawet nieco spadły - o 10 złotych, co może mieć związek w wysokim obecnie stopniem zainfekowania tego kraju koronawirusem i bardzo wysokim wskaźnikiem jego ofiar śmiertelnych.

Na najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) obniżki cen wycieczek odnotowano w jedynie Egipcie - o średnio 78 złotych. W Bułgarii w skali dwuletniej ceny zwyżkowały o symboliczne 5 złotych, większe były wzrosty w Turcji i Grecji - o 52 i 100 złotych, a zdecydowanie największa dwuletnia zwyżka cen wycieczek ponownie wystąpiła na Wyspach Kanaryjskich - o 267 złotych, głównie z powodu znacznego ich wzrostu w bieżącym sezonie.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największy wzrost cen wycieczek w tym ujęciu po raz kolejny odnotowano w Portugalii - o średnio 651 złotych, a wyraźnie mniejsze były zwyżki cen w Albanii, a zwłaszcza w Tunezji i na Majorce - o odpowiednio 245, 78 i 75 złotych. Spadki cen wycieczek w ujęciu dwuletnim już dość tradycyjnie w tym sezonie miały miejsce jedynie na Cyprze i Malcie - o 349 i 639 złotych.

W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się one w biurach Sun & Fun, Rainbow oraz Coral Travel - o około 355, 215 i 140 złotych. Mniejsze były roczne zniżki w biurze Best Reisen, które wyniosły około 85 złotych. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 54 (Mouzenidis Travel) do nawet 720 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz z rzędu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 38 ofert (poprzednio 40 ofert, przed rokiem 49, a przed dwoma laty 43 oferty).

Organizator ten wyprzedzał biura Exim Tours z liczbą 26 ofert (poprzednio 19 ofert, przed rokiem 24, a przed dwoma laty 5 ofert) oraz Rainbow z liczbą 24 ofert (poprzednio 26 ofert, przed rokiem 13, a przed dwoma laty 24 oferty).

Przy porównaniach poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Rainbow oraz TUI Poland - po 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Exim Tours i TUI Poland - 7 i 6 ofert, przed biurami Grecos i Rainbow - po 4 oferty. Na kierunkach kanaryjskich wyróżniały się biura TUI Poland - 8 ofert oraz Itaka i Rainbow - 5 i 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel - 9 ofert oraz TUI Poland - 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Coral Travel i Exim Tours - 5 i 4 oferty, a w Bułgarii biura Exim Tours i Best Reisen - po 2 oferty.

Wobec okresu sprzed roku biuro Exim Tours umocniło swoją pozycję konkurencyjną w Grecji, Tunezji i Turcji, a biuro Rainbow w Egipcie, Grecji i Turcji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W trzydziestym czwartym zestawieniu w tym sezonie letnim, skład pierwszej piątki organizatorów nie uległ zmianie, ale zanotował roszadę na pozycjach lidera i wicelidera tabeli. Z powodu podniesienia cen ofertowych w ostatnim tygodniu, zmniejszyło się korzystne odchylenie od średniej ceny referencyjnej w biurze Coral Travel, co przesunęło je z pierwszej pozycji w tabeli na drugą. Odwrotna sytuacja miała miejsce w biurze Exim Tours, które zostało nowym liderem zestawienia. Bez zmian pozostało odchylenie cen ofertowych od ceny referencyjnej w biurze Grecos (pozycja trzecia), zaś wyraźnie na niekorzyść zmieniło się ono w biurze TUI Poland.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
biuro podróży traveldata
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję