TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Wakacyjne wyjazdy droższe niż przed rokiem

Ceny przelotów LCC na kierunkach turystycznych, wyraźnie wyższe niż przed rokiem. A jak wygląda sytuacja w biurach podróży? Na te pytania stara się odpowiedzieć analiza cen, przygotowana przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata.


Zestawienie obejmuje piąte w tym roku turystycznym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 zebranych 5 grudnia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 28 listopada 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 6 grudnia 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena wzrosła o 14 złotych (poprzednio wzrosła o 25, 26, 6 i o 4 złote). Największa zwyżka cen wystąpiła w Maroku - o średnio 75 złotych (poprzednio ceny na tym kierunku istotnie spadły), a w nieco mniejszej skali na Majorce i w Portugalii (poprzednio kierunek ten był liderem spadków) - o 64 i 47 złotych. Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu odnotowano w Marsa Alam - o 42 złote, a niewiele mniejsze w Hurghadzie i na Lanzarote (poprzednio notowano tam znaczący wzrost cen) - o średnio 38 i 31 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem spadały o odpowiednio 20 i 12 złotych.

Ostatni tydzień przyniósł ograniczone wzrosty cen wycieczek dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020. Tym razem najistotniejsze były zwyżki cen wycieczek do Turcji i Grecji - o 27 i 21 złotych, nieco mniej zdrożały wyjazdy do Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie - o 14 i 6 złotych, a jedynym z wiodących kierunków ze spadkiem cen był Egipt, gdzie spadły one o średnio 23 złote.

Nieco inaczej wygląda kwestia zmian cen jeśli porównamy je z poprzednim zestawieniem, czyli z cenami sprzed dwóch tygodni. Obniżyły się one w tym okresie o 13 złotych, przy czym największe spadki spośród wiodących kierunków notowano na kierunkach greckich i egipskich - o 28 i 20 złotych, kosmetyczne zniżki w Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich, a jedyny wzrost cen (o 14 złotych) zanotowano w Turcji. Może to oznaczać nieco mniejszą presję na wzrost cen wycieczek, choć nie tak odczuwalną jak w obecnym sezonie zimowym.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 207 złotych (poprzednio ceny były wyższe od cen sprzed roku o 224, 198 złotych i dwa razy z rzędu również o 207 złotych). Największy wzrost cen wycieczek kolejny raz odnotowano na wyspie Kos - o 364 złote, a bardzo istotne zwyżki rocznych cen miały też miejsce na Lanzarote i Malcie - o średnio 340 i 322 złotych. Jedynym kierunkiem na jakim odnotowano spadek średnich cen wycieczek była wyspa Korfu i wyniósł on symboliczne 2 złote.

W adekwatnym okresie poprzedniego sezonu miał miejsce średni wzrost cen w ujęciu rocznym o 46 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku nie była już korzystna dla organizatorów, choć w jeszcze stosunkowo niedużej skali.

Cena paliwa lotniczego stała się nieco wyższa niż przed rokiem i w ubiegłym tygodniu wyniosła 2,64 zł/litr wobec 2,59 zł/litr przed rokiem, a zatem była wyższa o 1,9 procent (w poprzednich zestawieniach była niższa o 7,1 i 11,8 procent). W relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty stał się w porównaniu rocznym w słabszy średnio o około 0,7 procent (w poprzednich zestawieniach był słabszy o 0,5 procent i silniejszy również o 0,5 procent). W rezultacie wspólny wpływ obu tych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu plus 15/plus 25 złotych, co oznaczało mniej korzystną sytuację niż w kilku zestawieniach poprzednich, gdy wyniósł on minus 5/minus 15 złotych, -55/-65, -50/-60 oraz -30/-40 złotych i +10 zł/+20 zł, ale korzystniejszą dla organizatorów niż w pierwszej połowie września, gdy wyniósł +70/+80 złotych.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Wśród wiodących kierunków, podobnie jak w minionym roku turystycznym dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia 2019, znaczne zwyżki średnich cen wycieczek nadal występują na zyskujących na popularności już od trzech sezonów kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 193 i 143 złote. Widoczne jest jednak, że w okresie ostatnich sześciu tygodni skala rocznych zwyżek na tym ostatnim kierunku wyraźnie osłabła. Podobnie jak w drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z wymienionymi kierunkami (ostatnio głównie już tylko z Egiptem) mocno konkuruje Grecja, gdzie tym razem roczne zwyżki były nawet nieco wyższe niż na dwóch wymienionych kierunkach i i wyniosły średnio 202 złote.
Nadal bardzo duży roczny wzrost cen - w stosunku do rocznych zmian cen obserwowanych w poprzednim sezonie - notują w ostatnich tygodniach Wyspy Kanaryjskie, które były droższe w relacji z tym samym okresem ubiegłego roku o 277 złotych, co stanowi obecnie wyraźnie najwyższy wzrost wśród 5 wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Na obecną skalę wzrostu cen istotny wpływ ma jednak stosunkowo niska baza porównawcza sprzed roku, gdyż o tej samej porze przed rokiem ceny notowały tam spadek cen o średnio 123 złote.

Najmniejszą skalę rocznego wzrostu cen nadal prezentuje Bułgaria (o 109 złotych), w której wiele bardzo atrakcyjnych cen oferuje biuro TUI Poland (podobnie było tej porze również przed rokiem).

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym miały miejsce na Malcie i w Maroku gdzie wyniosły średnio 322 i 319 złotych, nieco mniejsze wystąpiły na Cyprze i Majorce - o 284 i 258 złotych, jeszcze mniejsze w Portugalii i Tunezji - o średnio 161 i 148 złotych, a najbardziej miarkowany wzrost rocznych cen odnotowano w Albanii - o tylko 90 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i Turcji - o 483 i 342 złote. W nieco mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Grecji i Tunezji - o średnio 254 i 250 złotych. Na skutek tegorocznego dużego wzrostu cen znacząco w relacji z poprzednimi miesiącami zwiększył się skumulowany dwuletni skok cen na Wyspach Kanaryjskich, który tym razem wyniósł średnio 145 złotych, a już tylko niewiele mniej na najsłabiej drożejącej w tym ujęciu od połowy października Bułgarii gdzie ceny wzrosły o 137 złotych, co w dużej mierze wynika z licznych niskich cen oferowanych tam przez biuro TUI Poland.

W porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny te spadły jedynie w biurze Prima Holiday - o około 40 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 100 i 110 złotych (biura Ecco Travel i Rainbow) do około 350 złotych.
W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 47 ofert (poprzednio 39 ofert, przed rokiem 44, a przed dwoma laty 30 ofert). Organizator ten wyprzedził 2 biura ponownie - co jest bardzo rzadkim przypadkiem - plasujące się ex aequo - Itaka z liczbą 22 ofert (poprzednio 24 oferty, przed rokiem 33, a przed dwoma laty 34 oferty) oraz Exim Tours z liczbą też 22 ofert (poprzednio 24, przed rokiem 20, a przed dwoma laty 17 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i TUI Poland - po 5 ofert, na kierunkach greckich tym razem przodowały biuro Itaka - 10 ofert oraz TUI Poland i Grecos - po 9 i 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 10 ofert oraz Itaka - 6 ofert, a na tureckich biura TUI Poland - 5 ofert oraz Itaka i Coral Travel. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 5 ofert oraz TUI Poland i Coral Travel - 3 i 2 oferty, natomiast w Bułgarii biuro TUI Poland - 3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Turcji i Tunezji, biuro Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Itaka w Turcji, zaś Coral Travel w Grecji i Tunezji kontynentalnej.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Na czele piątego w tym sezonie letnim zestawienia widnieje ten sam duet liderów, czyli biura TUI Poland, Grecos, przy czym przewaga tego pierwszego biura nad pozostałymi w zakresie średniego odchylenia od średniej referencyjnej uległa zwiększeniu z powodu dość istotnej obniżki cen. W podobnej skali obniżyła się średnia cena w biurze Best Reisen, co spowodowało jego przesunięcie z pozycji ósmej (poza obrębem poprzedniego zestawienia) na czwartą obecnie. Zwyżka cen, ale mniejsza od przeciętnej, pozwoliła też na poprawę pozycji biura Prima Holiday z pozycji szóstej (też poza obrębem poprzedniego zestawienia) na trzecią. Z kolei z powodu zwyżki cen przekraczającej przeciętną zmianę cen oraz ich zmiany u sąsiadów z tabeli z pozycji trzeciej poza jej obręb przesunęło się biuro Coral Travel.

LCC - ceny lata w Ryanair i w Wizzair przeważnie stabilne i istotnie wyższe niż przed rokiem

Na wykresach grubsza linia generalnie oznacza średnie ceny przelotów w wysokim sezonie letnim w obecnym roku turystycznym (czyli 2019/20). Gruba linia dotyczy cen ex post, czyli cen oferowanych we wcześniejszych datach dla sezonu 2019/20), ale cienka linia przedstawia też dodatkowo przebieg cen z w kolejnych tygodniach i miesiącach poprzedniego sezonu. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (44 połączenia w Ryanair i 21 w Wizzair), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.

Dla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) widoczny jest od październiku stopniowy, nieduży wzrost cen, które początkowo również w niewielkim stopniu (o średnio 30 złotych) przewyższały poziom ubiegłoroczny, co uwidacznia bardzo wąskie czerwone pole. W listopadzie ceny nadal rosły w bardzo umiarkowanym stopniu, ale skala ich przewagi wobec cen sprzed roku uległa wyraźnemu zwiększeniu, co obrazuje znaczący wzrost wielkości czerwonego pola.

Na pozostałych kierunkach tegoroczne październikowe i listopadowe ceny były również niemal stabilne. Podobnie jak w przypadku kierunków kanaryjskich październikowe ceny zeszłoroczne były podobne do cen z sezonu obecnego, ale w listopadzie 2018 weszły już w trend spadkowy, co spowodowało powiększenie różnicy do około 200 złotych, co obrazuje znaczących rozmiarów czerwone pole różnice cen.

W relacji z poprzednim sezonem zdecydowanie najbardziej wzrosły ceny przelotów do Portugalii i Bułgarii - o średnio 378 i 370 złotych. Mniejsze wzrosty wystąpiły na kierunkach hiszpańskich i greckich - o średnio 252 i 183 złote, a najmniejsze na kierunkach włoskich - o średnio 103 złote.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresy.

Kierunki kanaryjskie reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę - dwa z Katowic i dwa z Warszawy (od 2 czerwca) oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic. W tych dwóch ostatnich przypadkach nie ma jeszcze możliwości porównania cen rok do roku.

Ceny przelotów na tym kierunku nadal utrzymują rozsądny poziom, choć przed rokiem ceny o tej porze były już na bardzo wysokim poziomie (duże zielone pole), co mogło być spowodowane rezerwacją relatywnie znacznych bloków miejsc w samolotach przez touroperatorów.

Na pozostałych kierunkach turystycznych wzrost średnich cen uległ zapewne przejściowemu zahamowaniu, a ich przewaga nad systematycznie rosnącymi cenami ubiegłorocznymi nieco spadła. Dość prawdopodobny jest jednak dalszy wzrost cen przelotów według trajektorii zbliżonej do obserwowanej przed rokiem, co oznaczałoby powtórzenie bardzo wyraźnego trendu ich zmian obserwowanego w poprzednim sezonie 2018/19.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej podniosły się ceny przelotów do Portugalii i Bułgarii - o średnio 238 i 218 złotych. Niewiele mniejszy wzrost cen wystąpił we Włoszech i w Grecji - średnio o 184 i 190 złotych, natomiast dość istotny spadek cen zanotowano przy przelotach na kierunkach hiszpańskich - o średnio 346 złotych, co w dużej mierze ma związek z bardzo silnym spadkiem cen rejsów na Teneryfę z Katowic.

Obecnie widoczna jest dość wyraźna stabilizacja cen przelotów u tanich przewoźników oraz w biurach podróży. W okresach przyszłych możliwy jest jednak szybszy wzrost cen w tanich liniach, na co dodatkowo mogą wskazywać niższe niż przed rokiem ceny pokoi w hotelach na istotnych kierunkach turystycznych.. Może on być jednak częściowo hamowany przez ekspansję tych ostatnich spowodowaną zamiarami zajęcia przestrzeni biznesowej pozostawionej przez upadłe linie lotnicze, zwłaszcza Air Berlin, Monarch, a ostatnio przewoźnicy lotniczy z grupy Thomasa Cooka.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
cena wyjazd touroperator lcc przewoźnik traveldata
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję