TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


IGHP: luty nie był dobry

Wyniki hoteli w lutym były na lepszym poziomie niż w styczniu, ale jednak słabszym od uzyskanych w lutym 2023 roku - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Badanie pokazuje, że ferie zimowe okazały się lepsze od prognoz branży.


Z odpowiedzi ankietowanych przez IGHP hoteli wynika, że w lutym obiektów z frekwencją poniżej 30 proc. było 18 proc. (14 pp. mniej niż w styczniu), a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 47 proc. (17 pp. więcej niż w styczniu), w tym 14 proc. obiektów powyżej 70 proc. (6 pp. więcej niż miesiąc temu).

Dzięki kontynuacji ferii w lutym, hotele wypoczynkowe mogły się cieszyć względnie dobrymi wynikami i lepszymi niż w styczniu: blisko połowa hoteli (48 proc.) przekroczyła frekwencję 50 proc., w tym 16 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowała z kolei 1/5 hoteli.

Hotele biznesowe poprawiły obłożenie o kilkanaście pp. - 42 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 22 proc. powyżej 70 proc. To wyniki zdecydowanie lepsze niż w styczniu, o 17-18 pp. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 18 proc. hoteli.

Dla ponad połowy hoteli (52 proc.) frekwencja pogorszyła się w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie o mniej niż 10 pp. 35 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do lutego ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. Dla 47 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 36 proc. hoteli poprawiło obłożenie, w tym 29 proc. stanowiła grupa z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla 64 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 44 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. 1/3 obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 24 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. W lutym goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 27 proc. W hotelach biznesowych wskaźnik ten wyniósł 29 proc. a w wypoczynkowych 20 proc.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w lutym średnie ceny rosły rok do roku, ale tempo tych wzrostów wyhamowało i wyniki są bardzo zbliżone do danych ze stycznia. Odpowiedzi wskazują, że 59 proc. hoteli podniosło ceny w stosunku do lutego 2023 r., w tym prawie połowa (48 proc.) odnotowała wzrost do 10 proc. 41 proc. hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na marzec wskazują na ożywienie w hotelach biznesowych przy jednoczesnym spadku w obiektach wypoczynkowych. Jest to spowodowane kalendarzem, tj. końcem ferii zimowych i początkiem powrotu klientów biznesowych do hoteli. Dla całej grupy ankietowanych blisko połowa (48 proc. - o 8 pp. mniej niż w styczniu) hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 14 proc. Zwiększyła się grupa hoteli "środka", tj. z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. i wyniosła 38 proc. W hotelach biznesowych 47 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., ale powyżej 50 proc. wskazuje tylko 4 proc. Tu wyraźnie dominuje grupa hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. i wynosi 48 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to ponad połowa (52 proc.) z frekwencją poniżej 30 proc. i już tylko 8 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Luty był okresem obejmującym prawie cały miesiąc kalendarzowy ferii szkolnych (zakończone 25 lutego) w podziale na kolejne województwa. Z danych ankietowych wynika, że faktyczne rezultaty okazały się lepsze od prognoz sprzed miesiąca, jak i od wyników uzyskanych w okresie pierwszych dwóch tygodni ferii w styczniu. Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie, 17 proc. uzyskało obłożenie w okresie ferii poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej - 39 proc. obiektów. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie było 24 proc. Podobnie jak w styczniu, a także w prognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły w okresie ferii zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. 64 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. odnotowało 18 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 8 proc. nie sprzedawało oferty, a 1/5 uzyskała obłożenie poniżej 30 proc. 52 proc. obiektów zapełniło się w ponad połowie.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach od 5 do 11 marca wzięło udział 115 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 74 proc. położonych jest w miastach. 30 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 62 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 89 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to również 39 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (96 proc.).

»»»» Starsze informacje 2024-03-18 ««««


Styczeń upłynął hotelarzom pod znakiem słabszych wyników. Choć w trzech województwach rozpoczęły się już ferie zimowe, to w hotelach było mniej gości niż miesiąc wcześniej, jak i mniej niż w styczniu 2023 roku - wynika z najnowszej ankiety zrealizowanej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Organizacja zbadała również poziom wynagrodzenia brutto na podstawowych stanowiskach operacyjnych w hotelu. Średnia wartość wyniosła 4 861 zł.

Wyniki stycznia w ankietowanych przez IGHP hotelach były na niskim poziomie. Z powodu rozpoczynających się ferii w drugiej połowie stycznia tylko obiekty wypoczynkowe mogły się cieszyć względnie lepszymi wynikami. Łącznie, hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było 32 proc. (15 pp. więcej niż w grudniu), a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 30 proc. (16 pp. mniej niż w grudniu), w tym tylko 8 proc. obiektów powyżej 70 proc. (10 pp. mniej niż miesiąc temu).

Wśród hoteli biznesowych 1/4 uzyskała obłożenie powyżej 50 proc., w tym 4 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o 11 pp. słabsze niż w grudniu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 37 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było lepsze niż miesiąc temu: 2/5 przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 24 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowała z kolei 1/5 hoteli.

Wskaźniki obłożenia niższe od uzyskanych rok temuDla blisko połowy hoteli (48 proc.) frekwencja pogorszyła się w stosunku do stycznia ubiegłego roku, w tym 29 proc. obiektów zanotowało obniżenie do 10 pp. 2/5 obiektów poprawiło obłożenie w relacji do stycznia ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 32 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 12 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych drugich. Dla 55 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do stycznia ubiegłego roku, w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 29 proc. hoteli poprawiło obłożenie, w tym 1/4 stanowiła grupa z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla 2/5 wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do stycznia ubiegłego roku, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale ponad połowa (52 proc) obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 36 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

W styczniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 24 proc. Hotele biznesowe i wypoczynkowe zanotowały taki sam wskaźnik.

Ceny w hotelach rosną wolniejPodobnie jak w poprzednich miesiącach, w styczniu średnie ceny rosły rok do roku, ale tempo tych wzrostów wyraźnie wyhamowało. Ankietowani wskazują, że już tylko 57 proc. (o 22 pp. mniej niż miesiąc temu) hoteli podniosła je w stosunku do analogicznego miesiąca rok wcześniej. 2/5 odnotowało wzrost do 10 proc., a 12 proc. w przedziale 11-20 proc., natomiast 43 proc. hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.

Stan rezerwacji na najbliższe tygodnie nie zadowalaDane dotyczące przyjętych rezerwacji na luty są na niższym poziomie niż miesiąc temu dla stycznia, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i  tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Dla branży oznacza to prognozę kolejnego słabego wynikowo miesiąca w rozpoczynającym się roku. Jedynie hotele wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w związku z kontynuacją ferii szkolnych w trakcie całego miesiąca, choć aktualne prognozy dla tych obiektów nie są nadzwyczajne. Dla całej grupy ankietowanych 56 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 14 proc. W hotelach biznesowych 71 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje tylko 8 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 2/5 z frekwencją poniżej 30 proc. i 24 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Początek ferii nie wróży dobrze hotelarzomDruga połowa stycznia była okresem obejmującym początek ferii szkolnych. Z danych ankietowych wynika, że faktyczne rezultaty, choć lepsze od prognoz sprzed miesiąca, pozostawiły wiele do życzenia.

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie, 15 proc. uzyskało obłożenie w okresie ferii poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej w tych dniach - 43 proc. obiektów. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie było zaledwie 23 proc. Podobnie jak w prognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły w okresie ferii zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. 63 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. odnotowało 16 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 12 proc. nie sprzedawało oferty i 8 proc. uzyskało obłożenie poniżej 30 proc. Jednak tylko 36 proc. obiektów zapełniło się w ponad połowie. Sporą grupę, tj. 44 proc. stanowiły hotele, które uzyskały obłożenie w granicach 30-50 proc.

Cały luty to kontynuacja ferii szkolnych w podziale na kolejne województwa. Prognozy na ten okres są jednak słabe. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 22 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać liczną grupę 46 proc. obiektów, które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest zaledwie 10 proc. Podobnie jak w okresie ferii w drugiej połowie stycznia, hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. 63 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 22 proc. obiektów. Jednak w hotelach wypoczynkowych prognozy również są dalekie od oczekiwań: 16 proc. nie sprzedaje oferty a 1/5 posiada obłożenie poniżej 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad połowie jest na razie tylko 28 proc.

Jak kształtują się wynagrodzenia w hotelachIGHP zapytała hotelarzy o aktualne średnie wynagrodzenia brutto na podstawowych stanowiskach operacyjnych w hotelu w związku z kolejną istotną podwyżką płacy minimalnej w 2024 r. Poniższa tabela prezentuje dane w podziale na stanowiska. Oprócz wynagrodzenia średniego, zestawienie prezentuje także wynagrodzenia minimalne i maksymalne z całej grupy ankietowanych oraz medianę, czyli kwotę, która dzieli wszystkie wynagrodzenia dokładnie na dwie połowy.


Starsze informacje 2024-02-16


Pierwszy charytatywny bal organizowany przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego odbył się 9 lutego 2024 roku w hotelu Sofitel w Warszawie. Beneficjentem wydarzenia była Fundacja Po drugie, która wspiera młodzież w kryzysie bezdomności. Jeden z najmocniejszych głosów na polskiej scenie muzycznej - Daria Zawiałow dała niezwykle energetyczny koncert.

W pierwszym w historii IGHP balu charytatywnym wzięli udział członkowie IGHP: hotelarze, przedstawiciele firm członkowskich, a także goście specjalni, m.in. prezeska Fundacji Po drugie Agnieszka Sikora, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fijoł.

Po uroczystym powitaniu gości przez prezesa IGHP Ireneusza Węgłowskiego i sekretarza generalnego Marcina Mączyńskiego miała miejsce uroczysta kolacja. Po niej nadszedł czas na muzyczną ucztę. Uczestników swoim głosem i mocnym brzmieniem gitar oczarowała Daria Zawiałow wraz z zespołem. Nie zabrakło znanych hitów artystki oraz najnowszych piosenek z albumu Dziewczyna Pop. Po koncercie zabawa na parkiecie trwała do białego rana.

Bal IGHP miał szczególny charakter. Część środków ze sprzedaży biletów została przekazana Fundacji Po Drugie, która wspiera młodzież i młodych dorosłych w wieku 18-25 lat, zagrożonych i dotkniętych bezdomnością. Fundacja pomaga również młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że środowisko hotelarzy zdecydowało się podjąć i wesprzeć trudny temat, jakim jest bezdomność młodzieży i młodych dorosłych w Polsce. Mamy nadzieję, że nasza współpraca owocować będzie w nowych, pięknych historiach młodych ludzi, którzy nie tylko zdołają pokonać bezdomność, ale nabiorą sił i umiejętności, które pozwolą również im otworzyć się na świat i podróże, które dotychczas były dla nich niedostępne - mówi Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po drugie.

Pierwszy Bal Charytatywny IGHP spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem hotelarzy. Nasza branża ponownie pokazała, że ma wielkie serce! Jesteśmy dumni, że hotelarze tak chętnie zaangażowali się w pomoc podopiecznym Fundacji Po drugie. Pragnę też serdecznie podziękować sponsorom naszego wydarzenia. Ich wsparcie jest nieocenione. Makro Polska, Polcard from Fiserv, Travelist.pl, Duni, Sensor Online to firmy wrażliwe społecznie i bardzo się cieszymy, że znajdują się w gronie naszych partnerów - dodaje Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
3 izba gospodarcza hotelarstwa polskiego hotel hotelarz Ireneusz Wegłowski Marcin Mączyński
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję