Wzrastają przychody z turystyki przyjazdowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że przychody z turystyki przyjazdowej w Polsce od 2005 do 2007 roku wzrosły z 6,2 mld USD do 10,6 mld USD.


Z opracowania resortu wynika, że łączne przychody z turystyki przyjazdowej w badanym okresie systematycznie rosły - w 2006 r. wzrosły o 16% - do 7,2 mld USD z 6,2 mld USD w 2005 r. Natomiast w 2007 r. podsumowano je na 10,6 mld USD - co stanowiło wzrost o 47% w stosunku do poprzedniego roku. - Ogromna dynamika wzrostu przychodów z turystyki w 2007 r. może wynikać z umacniającej się wartości złotówki, a co za tym idzie - spadku wartości euro i dolara w stosunku do złotego - napisano w komunikacie. W 2007 r. o 53% w stosunku do 2006 r. wzrosły średnie wydatki turystów zagranicznych w naszym kraju - ze 167 USD w 2006 r. do 253 USD w roku kolejnym. W zeszłym roku przeciętny turysta wydał u nas 65 USD dziennie, czyli aż o 42 USD więcej niż rok wcześniej. W 2007 r. turyści zagraniczni wydali łącznie w Polsce 23,3 mld zł - co stanowiło wzrost w porównaniu z rokiem 2006 o 1,9 mld zł, w stosunku do 2005 r. natomiast o 4 mld zł.

Eksperci resortu szacują, że sektor ten będzie nadal rozwijał się w bardzo szybkim tempie.

- Rola turystyki jest bardzo duża - wystarczy tylko przypomnieć prawie 4% PKB światowego, które w ogóle nie zaistniałoby, gdyby nie przemysł turystyczny, prawie 3% światowego zatrudnienia generowanego przez sam tylko przemysł turystyczny, 10% udział gospodarki turystycznej w światowym PKB i ponad 8% udział gospodarki turystycznej w światowym zatrudnieniu - poinformowano.

Przemysł turystyczny definiowany jest jako "turystyka w wąskim znaczeniu". Pod uwagę bierze się tylko wydatki poniesione przez turystów i podróżnych na dobra i usługi związane bezpośrednio z turystyką, np. opłaty na hotele i restauracje czy biura podróży. Pojęcie "gospodarka turystyczna" zawiera z kolei wydatki nie tylko związane bezpośrednio z turystyką, ale również wydatki pośrednie takie jak transport, żywność, paliwo czy ubezpieczenie. Specjaliści ministerstwa podkreślili również, że w polskiej gospodarce turystyka zaczyna być odbierana jako znaczący i dynamicznie rozwijający się sektor.

Według szacunków Instytutu Turystyki (IT), udział gospodarki turystycznej w PKB w ubiegłym roku wyniósł 6% i był o 0,1 pkt. proc. niższy niż w 2006 r. a o 0,3 pkt. proc. wyższy niż w 2005 r. IT ocenił, że w zeszłym roku wpływy z gospodarki turystycznej w Polsce były równe 70,2 mld zł.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję