Interferie zmieniają prognozy przyszłych zysków

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółka Interferie przedstawiła dzisiaj korektę zaplanowanego na 2007 rok budżetu. Weryfikacja była konieczna w związku z nagłym wycofaniem się jednego z istotniejszych kontrahentów z Niemiec. Równocześnie spółka zawarła nowy kontrakt, który pozwoli zwiększyć przychody i zysk spółki w latach kolejnych. Spółka szacuje, iż w wyniku realizacji zawartej umowy roczne przychody ze sprzedaży usług dla nowego partnera wyniosą ok. 4 mln złotych.


Przyjęty przez Radę Nadzorczą w marcu tego roku budżet zakładał osiągnięcie w 2007 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 39 595,7 tys. złotych oraz osiągnięcie zysku netto w kwocie 1 605,7 tys. złotych. Po przeprowadzeniu prac analitycznych spółka przedstawiła dzisiaj korektę, z której wynika, że przychód wyniesie 35 965,9 tys. złotych, natomiast najważniejsza zmiana dotyczy drugiego wskaźnika - w obecnej analizie (po korekcie) zysk netto kształtuje się na poziomie 1 020 tys. zł. Zmiana związana jest z nagłym wycofaniem się (z zakontraktowanych wcześniej pobytów) jednego z istotniejszych niemieckich kontrahentów - jako powód podał on trwający w ośrodku Cechsztyn remont dachu.

- Zarząd spółki musiał podjąć decyzję o natychmiastowej realizacji prac remontowych, które winny być wykonane w latach poprzednich - mówi Tadeusz Kania, wiceprezes Interferii ds. inwestycji - Naszym priorytetem jest zapewnienie gościom komfortowych i bezpiecznych warunków wypoczynku. Zakres prac remontowych ze względu na bezpieczeństwo i jakość całej inwestycji musiał zostać rozszerzony. Same prace wykonywane były niezwykle starannie. Niemniej jednak ich uciążliwość - zdaniem kontrahenta - była powodem odstąpienia od kontynuowania umowy. Właśnie dzisiaj dokonywany jest odbiór techniczny prac kończący tę inwestycję.

Równocześnie Interferie zawarły nową umowę z firmą współpracującą z dużymi kooperantami z Niemiec. Jej przedmiotem jest obsługa klientów w ośrodkach wypoczynkowych spółki: Chalkozynu w Kołobrzegu, Barbarki w Świnoujściu i Malachitu w Świeradowie Zdroju. Zawarcie tego kontraktu pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować zyski spółki i akcjonariuszy.

- Cieszymy się z tej współpracy nie tylko dlatego, że przychody z niej stanowić będą znaczą część naszych przyszłych obrotów, ale również dlatego, że podpisaliśmy umowę na czas nieokreślony z intencją współpracy w minimalnym okresie trzech lat, co w zakładanym czasie daje kwotę ok. 12 mln złotych. - podkreśla Adam Milanowski, wiceprezes spółki i jej dyrektor finansowy - Zawieranie umów wieloletnich daje nam większy komfort w planowaniu oraz tworzeniu strategii na przyszłe lata.

Spółka nie prezentowała wyższego wyniku finansowego niż założony w prognozie ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia remontu ośrodka Barbarka w Świnoujściu i wynikającą z tego zmianę daty jego ponownego oddania do eksploatacji. Barbarka od wrześniowego otwarcia pracuje i przyjmuje gości.

Ponadto spółka podjęła decyzję o przyspieszeniu realizacji prac modernizacyjnych zaplanowanych w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie. Wiązać się to będzie z czasowym wyłączeniem z eksploatacji części pokoi hotelowych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję