PKP Intercity - szybkie pociągi i prywatyzacja?

PKP Intercity zamierza najpierw rozstrzygnąć zamówienie na szybkie pociągi, a następnie już w przyszłym roku wejść na giełdę. Jednak, aby kupić pociągi, musi pozyskać 200 mln euro z rynku.


Andrzej Wach, prezes PKP SA, właściciela Intercity przyznał - Na razie nie wiadomo jeszcze, ile akcji trafi do inwestorów indywidualnych, toczą się też rozmowy o przejęciu pakietu akcji przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Do momentu wejścia na giełdę Intercity chce zwiększyć swoją wartość. Krzysztof Celiński, prezes PKP Intercity postawił teraz na zakup 20 składów zespolonych, czyli szybkich pociągów, które od 2013 roku miałyby jeździć po polskich torach z prędkością 230 kilometrów na godzinę. Zaznacza - Takie pociągi pozwoliłyby obniżyć koszty biletów o blisko 20%. Z Warszawy do Gdańska dojeżdżałyby w dwie i pół godziny.

Celiński przyznaje jednocześnie, ze z wejściem na giełdę muszą się wstrzymać do czasu rozstrzygnięcia przetargu. Wyjaśnia - Trwają rokowania z zainteresowanymi firmami i już moglibyśmy zapraszać je do składania ofert, ale musimy poczekać, aż będziemy mieli zagwarantowane finansowanie.

Około 200 mln euro ma pochodzić z funduszy unijnych, natomiast pozostała część może pochodzić z atrakcyjnie oprocentowanego kredytu od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Marta Gajęcka, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego poinformowała - Trwają prace nad tym kredytem. Na korzyść Intercity przemawiałoby jednak podpisanie z polskim rządem umowy wieloletniej na dofinansowanie usług użyteczności publicznej. Choć oczywiście to nie jest jedyny warunek, a o przyznaniu pożyczki zdecyduje analiza projektu.

W Polsce każdego roku przeznaczanych jest około 240 mln zł na dofinansowanie nierentownych międzywojewódzkich oraz międzynarodowych połączeń kolejowych, które rząd uważa za ważne i które chce, aby nadal funkcjonowały. Każdego roku ustala się wysokość dofinansowania i podpisuje szczegółową umowę. W przypadku PKP Intercity tylko część połączeń jest objęta nową, obowiązująca do 2013 roku umową. Celiński zaznacza - Gdyby umowa była np. 10-letnia, moglibyśmy łatwiej uzyskać kredyt i sfinansować zakup nowych pociągów.

Jednak obecnie w kryzysowych czasach podpisanie takiej długiej umowy nie jest proste. Juliusz Engelhardt, wiceminister infrastruktury ds. kolei tłumaczy - Problemem nie jest sama umowa, ale kwota. Spółki chciałyby jak najdłuższego okresu obowiązywania umowy i jak największego dofinansowania. Tymczasem Polska nie ma przecież budżetu zadaniowego i nie mogę obiecać konkretnych kwot w ciemno w przyszłości. Jednocześnie przyznaje, że w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia forma zawierania umów musi ulec zmianie.

Intercity musi zmierzyć się z jeszcze jednym problemem. Od początku przyszłego roku następuje częściowa liberalizacja przewozów międzynarodowych, co pozwoli zagranicznym przewoźnikom (m.in. kolejom niemieckim, czeskim i austriackim) na obsługę pasażerów na trasach międzynarodowych pomiędzy miastami w danym kraju. W praktyce oznacza to, że np. kolej niemiecka kursująca na trasie Berlin - Warszawa będzie mogła zabierać pasażerów również z Poznania.

Liberalizacja oznacza również, że inni przewoźnicy będą mogli wykonywać usługi zamawiane przez polski rząd. Marta Gajęcka podkreśla - Dlatego podpisanie umowy regulującej dofinansowanie do przewozów międzynarodowych powinno nastąpić przed końcem roku.

Jak na razie Krzysztof Celiński nie obawia się konkurencji. Zaznacza - Konkurencja będzie rosła, ale stopniowo. Na razie duże narodowe koleje nie zamierzają raczej bezpośrednio angażować się na polskim rynku przewozów pasażerskich. Wolą z nami współpracować.

Zmiany mające na celu unowocześnienie przewozów kolejowych może jednak napotkać na utrudnienia związane również z nieprzystosowaniem polskiej infrastruktury kolejowej, która nie jest przygotowana w wystarczający sposób do obsługiwania nowoczesnych i szybkich składów.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję