TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Biura podróży pod paragrafem

Urzędnicy z UOKiK`u znów wzięli pod lupę biura podróży. W wyniku intensywnych kontroli, w rejestrze klauzul niedozwolonych, w dziale turystyka, pojawiły się nowe wpisy. Kto znalazł się na liście?


Czesława Orłowska - "Raytan Tour Biuro Podróży Czesława Orłowska" w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone z jego winy i osób niepełnoletnich, pozostających pod jego prawną opieką i ma obowiązek zapłacić za dokonane szkody w miejscu ich powstania z własnych środków".

Anna Kalwajtys - "Pol-Travel" Bydgoszcz
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Pol-Travel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy, nie stosuje się do zasad współżycia społecznego, bądź narusza dobra osobiste innych uczestników imprezy lub uniemożliwia im normalne korzystanie ze świadczeń. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Klient. W przypadku naruszenia reguł obozu/kolonii, uczestnik imprezy zostanie wydalony z obozu, a rodzice lub opiekunowie prawni zostaną obciążeni wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy i z powrotem dziecka m.in. kosztami transportu, opieki w czasie podróży. Pol-Travel ma prawo wezwać rodzica lub prawnego opiekuna do zabrania z imprezy takiego uczestnika w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia o zaistnieniu takiej konieczności".

Anna Kalwajtys - "Pol-Travel" Bydgoszcz
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Pol-Travel zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Klienta-Uczestnika do celów marketingowych (katalogi, foldery, strony www i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania imprezy przez Pol-Travel. Klient-Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na powyższe najpóźniej w momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia lub poprzez pisemne oświadczenie dostarczone za potwierdzeniem Pol-Travel w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia imprezy".

Jan Zgajewski - "JAN" Agencja Turystyczna Jan Zgajewski z/s w Chorzowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta".

Jan Zgajewski - "JAN" Agencja Turystyczna Jan Zgajewski z/s w Chorzowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Koszty ponoszone przez Klienta w razie jego rezygnacji z imprezy:
- 50 zł od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed imprezą,
- 20 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 29-21 dniem przed imprezą,
- 50 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 20 - 5 dniem przed imprezą,
- 100 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 4 dni przed imprezą.
W uzasadnionych przypadkach Agencja może odstąpić od potrącenia kosztów rezygnacji."
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
biura podróży klauzule niedozwolone turystyka UOKiK Czesława Orłowska Raytan Tour niedozwolony wpis umowa niedozwolone Anna Kalwajtys Pol-Travel Jan Zagajewski Agencja Turystyczna Jan Zagajewski Jan usługi turyści klienci biur podróży


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję