TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Wyjazdy turystyczne z tygodnia na tydzień coraz tańsze

Średnie ceny wyjazdów od kilku tygodni wykazują tendencję spadkową. Wiadomość ta ucieszy turystów, ale niekoniecznie touroperatorów.


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 20 lutego 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 13 lutego 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 21 lutego 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena spadła o 10 złotych. Był to już szósty spadek bieżących cen w tym sezonie. Poprzednie wyniosły 23, 11 i 15 złotych oraz po jednym złotym (przed czterema i dziewięcioma tygodniami). Oznacza to, że od ponad miesiąca średnie ceny wycieczek na sezon letni 2020 znajdują się w średnioterminowym trendzie spadkowym. Największa zniżka cen w minionym tygodniu wystąpiła na Majorce - o średnio 67 złotych, a w niewiele mniejszej skali na Gran Canaria i w Portugalii - o średnio 62 i 60 złotych. na pierwszym i ostatnim kierunku były to duże spadki cen drugi raz z rzędu. Umiarkowanie duże wzrosty cen odnotowano w ostatnim tygodniu na Malcie - o 60 złotych oraz na greckich wyspach Korfu i Rodos - o 53 i 50 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o odpowiednio 34 złote i 6 złotych.
ie.
Ostatni tydzień przyniósł na najważniejszych kierunkach dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 przeważnie niezbyt duże spadki cen wycieczek. Tym razem największe z nich miały miejsce w Bułgarii i na kierunkach egipskich - o 25 i 22 złotych. W mniejszym stopniu spadły ceny na kierunkach Kanaryjskich - o 9 złotych. Na pozostałych kluczowych kierunkach miały miejsce nieznaczne zwyżki cen wycieczek. W Turcji wzrosły one o średnio 2 złote, a w Grecji po trzech kolejnych spadkach cen o w sumie o 136 złotych, średnie ceny w minionym tygodniu wykazały wzrost o 12 złotych.

Pomimo, że w poprzednich sezonach luty był przeważnie miesiącem wyraźnych wzrostów cen wycieczek, tym razem wystąpił już czwarty kolejny ich spadek - w sumie o 59 złotych. Wpisuje się on przedłużającą się bardziej generalną tendencję do stopniowego słabnięcia dynamiki cen wycieczek obserwowaną już od ponad miesiąca.

Jest ona widoczna zwłaszcza w Grecji i w Egipcie. Na tych kierunkach niższe niż obecnie średnie ceny notowano już stosunkowo dawno, czyli w trzeciej dekadzie października, w tym w Grecji sytuacja taka wystąpiła pomimo ich wzrostu w ostatnim tygodniu.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że obecna średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 44 złote. Był to kolejny zdecydowanie najsłabszy roczny wzrost cen w tym od początku sprzedaży lata. Poprzedni dotychczasowo najmniejszy o 84 złote miał miejsce przed tygodniem, zaś największy przed 10 tygodniami i wyniósł 224 złote. W minionym tygodniu już siódmy raz z rzędu najbardziej istotny roczny wzrost cen wycieczek odnotowano na Lanzarote - o 277 złotych, a duże zwyżki cen miały też miejsce na Chalkidiki i w Tunezji Kontynentalnej (na obu tych kierunkach trzeci raz z rzędu) - o średnio 264 i 195 złote. Kierunkiem, na którym odnotowano największe zniżki cen wycieczek była (piąty raz z rzędu) Malta, gdzie spadły one w ujęciu rocznym o średnio aż 726 złotych. Zdecydowanie mniejsze średnie zniżki cen ponownie odnotowano na Korfu i Gran Canarii - o 142 i o 111 złotych.
%OBRAZEK2%
W adekwatnym okresie sezonu przed rokiem i dwoma laty ceny wycieczek w ujęciu rocznym były odpowiednio wyższe o 65 i niższe o 1 złoty.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to sytuacja z punktu widzenia organizatorów w porównaniu z okresem sprzed roku ponownie była znacznie korzystniejsza niż przed rokiem.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu 2,40 zł/litr wobec 2,62 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o 8,4 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 6,7 procent, a przed dwoma o 2,8 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty był w minionym tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych słabszy o prawie 0,2 procent (w poprzednich dwóch zestawieniach był odpowiednio silniejszy o 0,6 i słabszy o 0,4 procent).

Wymienione czynniki działające razem przyniosły znaczący pozytywny łączny rezultat dla organizatorów, a ich wpływ na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawarł się w przybliżeniu w przedziale -25/-35 złotych, czyli był w podobnym stopniu korzystniejszy jak przed tygodniem (-30/-40 złotych) oraz znacznie korzystniejszy niż przed dwoma tygodniami, gdy pozostawał w przybliżeniu neutralny (-5/+5) złotych.

Okres znacznie wyższych tegorocznych cen paliwa lotniczego, wobec cen przed rokiem nie trwał zbyt długo, a perspektywy w tym względzie nadal są relatywnie korzystne do czego przyczynia się negatywny wpływ epidemii tzw. koronawirusa w Chinach na globalna gospodarkę i nadal kulejąca koniunktura gospodarcza w strefie euro.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.

Wśród dwóch wiodących kierunków, na których dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia 2019 utrzymywały się w tym i w poprzednim sezonie wysokie zwyżki średnich cen wycieczek, czyli w Egipcie i Turcji, w czołówce pozostał już tylko ten pierwszy. W minionym tygodniu średni roczny wzrost cen wyniósł tam 118 złotych, podczas gdy kilkunastomiesięczne wzrosty na kierunkach tureckich zastąpił pierwszy spadek w nieznacznej na razie wysokości 3 złotych. Od drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z wymienionymi kierunkami stale konkurowała Grecja, która często plasowała się w tym względzie pomiędzy odnotowanymi na obu tych kierunkach. Tak było i tym razem, gdyż średni wzrost na kierunkach greckich wyniósł 55 złotych. Warto przy tym zaznaczyć, że skala rocznej zwyżki cen na tym kierunku w ostatnich czterech tygodniach znacznie zmalała - z 179 do wymienionych 55 złotych.

Kolejny drugi najbardziej znaczący (większy był tylko w Egipcie) wzrost cen wycieczek wobec poprzedniego sezonu notują Wyspy Kanaryjskie, na których wyniósł on 75 złotych (poprzednio było to 113 złotych). Kierunek ten wykazywał w okresie wcześniejszych 12 tygodni najwyższe zwyżki cen wśród 5 wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej, ale przed dwoma tygodniami został wyprzedzony przez Egipt. Na jego obecną skalę niezmiennie istotny wpływ ma jednak niska baza odniesienia sprzed roku, gdyż ceny wycieczek notowały wówczas spadek niewiele mniejszy od obecnej średniej zwyżki, który wyniósł 63 złote.

Oprócz Turcji najmniejszą skalę rocznego wzrostu cen prezentuje Bułgaria (o 39 złotych), w której nadal wiele bardzo atrakcyjnych cen oferuje biuro TUI Poland, a od pewnego czasu również biuro Exim Tours. Jest to bardzo podobna sytuacja do tej w tym samym okresie przed rokiem.
Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym miały miejsce na Majorce i w Tunezji, gdzie wyniosły średnio 134 i 125 złote. Mniej znacząco wrosły ceny na Cyprze - o 64 złote, a zupełnie nieznacznie w Portugalii - o 2 złote. Na pozostałych kierunkach miały miejsce duże spadki średnich cen w ujęciu rocznym, mniejsze w Maroku i Albanii - o 14 i 60 złotych, a bardzo duże na Malcie - o średnio 726 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 458 złotych. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji i Turcji - o średnio 297 i 192 złote, przy czym warto zauważyć, że Tunezja pod tym względem już znacznie wyprzedziła Turcję.

W stosunkowo niedużej skali drożeją obecnie w tym ujęciu wyjazdy do Bułgarii i Grecji - o 66 i 65 złotych. Na ceny tej pierwszej nadal znaczną presję wywierają liczne i nisko wycenione oferty biura TUI Poland. Na ostatniej pozycji w tym ujęciu znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie pomimo tegorocznej dość istotnej zwyżki (o 75 złotych), średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat uległy podwyższeniu o jedynie średnio 12 złotych, jako że przed rokiem odnotowały one spadek, który wyniósł 63 złote.

Spośród mniej masowych kierunków tym razem najistotniej w ujęciu dwuletnim wzrosły ceny w Maroku i w Portugalii - o średnio 180 i 101 złotych, a nieco mniejszy wzrost zanotowano na Cyprze i Majorce - o 57 i 11 złotych. Dwuletnie znaczne średnie spadki cen w tym ujęciu zanotowano w Albanii i na Malcie, gdzie wyniosły one odpowiednio 236 i 859 złotych.

Ceny wycieczek coraz mniej korzystne dla organizatorów

Do końca grudnia przebieg cen wycieczek sezonu letniego, jak również zimowego był zdecydowanie korzystny dla organizatorów. Podobnie było z cenami wyjazdów last minute (na razie dotyczą sezonu zimowego), które były znacznie wyższe niż w tym samych okresach ubiegłego sezonu. Styczeń przyniósł jeszcze niewielkie osłabienie dynamiki cen wycieczek, ale w lutym zniżki cen stały się już całkiem wyraźnie.
Poniżej przedstawiono wykresy rocznych zmian cen wycieczek w tym sezonie (czerwona linia przerywana) i w sezonie poprzednim (cienka linia niebieska), przy czym dla sezonu ubiegłego obejmuje ona jeszcze w celach poglądowych kilka następnych tygodni.

Pokazuje on bardzo korzystną sytuację w zakresie cen wycieczek wobec poprzedniego sezonu w okresie do końca stycznia, a zwłaszcza do końca 2019 roku. Taka sytuacja powodowała, że ceny, marże i w sekwencji realizowane zyski były dla organizatorów relatywnie bardzo dobre, a ich wzrost w relacji z tym samym okresem sezonu poprzedniego można było szacować na około 75 mln złotych.

Silny spadek bieżącej i rocznej dynamiki cen w lutym może być sygnałem, że w kolejnych miesiącach sytuacja może nie kształtować się aż tak korzystnie. W takim wypadku skala realizowanych zysków może nie być tak znaczna jak zapowiadały to pierwsze miesiące sprzedaży, choć trzeba pamiętać, że obecne ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut wspierają rentowność działalności touroperatorskiej, a w poprzednim sezonie było odwrotnie

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów jedynymi, w których ceny nieco spadły były biura Grecos, TUI Poland i Best Reisen. Spadek ten nie był duży i w tych wszystkich trzech przypadkach wyniósł około 15 złotych. Stabilną sytuację w zakresie średnich cen ofertowych odnotowano w biurze Prima Holiday, w którym ceny pozostały na tym samym co przed rokiem poziomie. Inni organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie ubiegłego roku w granicach od około 30 złotych (biuro Exim Tours) do ponad 280 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 45 ofert (poprzednio 46 ofert, przed rokiem 31, a przed dwoma laty 22 oferty). Organizator ten wyprzedzał biura Itaka z liczbą 20 ofert (poprzednio 21 ofert, przed rokiem 27, a przed dwoma laty też 27 ofert) i Rainbow z liczbą też 20 ofert (poprzednio 18 ofert, przed rokiem też 18, a przed dwoma laty 14 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Coral Travel - po 6 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Rainbow, Itaka TUI Poland i Grecos - odpowiednio 9, 8, 7 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 11 ofert oraz Itaka i Rainbow - 6 i 5 ofert, a na tureckich biura TUI Poland - 4 oferty oraz Itaka i Coral Travel - po 3 oferty. W Tunezji zdecydowanie najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii niezmiennie biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją ofertową pozycję w Egipcie, w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji oraz w Tunezji (Dżerba), a biuro Rainbow w Grecji i w Turcji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W lutym w odróżnieniu od sytuacji w poprzednich sezonach zmiany w ofertach poszczególnych organizatorów nadal pozostały stosunkowo niewielkie. Z tego powodu skład pierwszej ich piątki w trzynastym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 pozostał bez większych zmian. Na czele tabeli, podobnie jak poprzednio, widnieje ta sama trójka liderów, czyli biura TUI Poland, Grecos i Coral Travel. I to w identycznej kolejności jak przed tygodniem. Ci sami co poprzednio pozostali również organizatorzy na pozycjach czwartej i piątej. Powyższa sytuacja świadczy o nadal znaczącej stabilizacji cen w lutym, który w przeszłości często implikował dość istotne zmiany cen imprez turystycznych.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
wyjazd ceny rainbow tui coral travel
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję