TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Komisja Europejska proponuje uproszczenie i lepszą koordynację ograniczeń podróżowania

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący aktualizacji zalecenia Rady w sprawie innych niż niezbędne podróży spoza UE w celu uproszczenia ram prawnych i uwzględnienia aktualnego rozwoju sytuacji.


KE chce aby podróżujące osoby zaszczepione będą traktowane priorytetowo. Państwa członkowskie powinny systematycznie zacząć otwierać swoje granice dla osób zaszczepionych szczepionkami, które uzyskały nadzwyczajne pozwolenie na stosowanie WHO, oprócz zezwalania na wjazd osobom zaszczepionym szczepionkami zatwierdzonymi przez UE, jak ma to miejsce obecnie.

Zgodnie z propozycją testy PCR byłyby wymagane od podróżnych, którzy zostali zaszczepieni szczepionką zatwierdzoną przez WHO, ale niezatwierdzoną przez Europejską Agencję Leków, oraz od ozdrowieńców. We wniosku zaproponowano również termin 9 miesięcy na uznawanie zaświadczeń o szczepieniu po serii szczepień podstawowych. Propozycja ta uwzględnia wytyczne ECDC dotyczące podawania dawek przypominających po 6 miesiącach od zakończenia serii szczepień podstawowych i przewiduje dodatkowy okres trzech miesięcy na dostosowanie krajowych kampanii szczepień i zapewnienie dostępu do dawek przypominających.

Wniosek przewiduje również uznawanie zaświadczeń o szczepieniu wydanych po dodatkowej dawce (tzw. dawce przypominającej). Ponadto, biorąc pod uwagę wzrost wskaźnika wyszczepienia na świecie, Komisja proponuje, aby z dniem 1 marca przyszłego roku zlikwidować wykaz państw, z których pozwala się na wjazd wszystkim podróżnym, niezależnie od statusu zaszczepienia. Wniosek ten zostanie teraz rozpatrzony przez Radę UE.

Dalsze otwieranie granic UE dla podróżujących osób zaszczepionych i ozdrowieńców, z zastrzeżeniem silnych środków bezpieczeństwa

Państwa członkowskie powinny nadal przyjmować podróżnych zaszczepionych szczepionkami zatwierdzonymi przez UE. Od 10 stycznia 2022 r. powinny one także ponownie otworzyć swoje granice dla wszystkich osób zaszczepionych szczepionkami, w odniesieniu do których WHO wydało nadzwyczajne pozwolenie na stosowanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami państwa członkowskie mogą same decydować, czy akceptować takie szczepionki). Aktualizacja ta sprawi, że przepisy w UE będą prostsze i spójniejsze, co ułatwi zaszczepionym podróżującym planowanie podróży.

Osoby, które powróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19 w ciągu 180 dni przed podróżą i które posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub certyfikat uznawany za równoważny, powinny również mieć możliwość przekroczenia granicy UE od 10 stycznia 2022 r.

Aktualizacja ta powiązana jest z silnymi środkami bezpieczeństwa: podróżni, którzy zostali zaszczepieni szczepionką zatwierdzoną przez WHO, ale niezatwierdzoną przez Europejską Agencję Leków, i podróżni, którzy powrócili do zdrowia po przebyciu COVID-19, powinni okazywać dowód negatywnego wyniku testu PCR przeprowadzonego przed wyjazdem. Zapewni to bezpieczne ponowne otwarcie granic, biorąc pod uwagę, że wirus może czasami przełamywać barierę odporności.

Ponadto wszyscy zaszczepieni podróżni powinni albo otrzymać serię szczepień podstawowych nie później niż 9 miesięcy przed podróżą, albo otrzymać dodatkową dawkę przypominającą. Zasada ta również miałaby zastosowanie od 10 stycznia 2022 r. Dziewięciomiesięczny okres uznawania uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dotyczące podawania dawek przypominających po 6 miesiącach i przewiduje dodatkowy okres trzech miesięcy na dostosowanie krajowych kampanii szczepień i umożliwienie dostępu do dawek przypominających.

Państwa członkowskie powinny akceptować zaświadczenia o szczepieniu i powrocie do zdrowia spoza UE, uznawane za równoważne z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID. W odniesieniu do państw, których zaświadczenia nie są uznawane za równoważne, państwa członkowskie mogą nadal akceptować, na podstawie prawa krajowego, dowody przeprowadzenia testów i szczepień wydane przez państwa nienależące do UE, uwzględniając konieczność weryfikacji ich autentyczności, ważności i integralności.

Ponadto zmienione przepisy doprecyzowują, że dzieci w wieku 6-17 lat powinny mieć możliwość wjazdu do UE, o ile posiadają negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego przed wyjazdem, nawet jeżeli nie są zaszczepione. Państwa członkowskie mogą wymagać przeprowadzenia po przybyciu dodatkowych testów albo poddawania się kwarantannie lub samoizolacji. Testy i szczepienia nie są wymagane w odniesieniu do dzieci poniżej szóstego roku życia.

Zaktualizowane progi znoszenia ograniczeń

Podróże inne niż niezbędne, niezależnie od statusu szczepienia podróżującego, są obecnie dopuszczane tylko z nieco ponad 20 państw o dobrej sytuacji epidemiologicznej. O wykazie takich państw decyduje Rada na podstawie kryteriów epidemiologicznych zawartych w obowiązującym obecnie zaleceniu. Komisja proponuje zmianę niektórych obecnych progów dotyczących włączania państw do wykazu od dnia 10 stycznia 2022 r., w oczekiwaniu na wdrożenie nowych i uproszczonych ram:

  • nieznaczne podniesienie progu 14-dniowego wskaźnika łącznych zgłoszonych przypadków COVID-19 (tj. łącznej liczby nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców) z 75 do 100. Oznacza to, że więcej państw może zakwalifikować się do umieszczenia w wykazie. Ten zmieniony próg pozostawałby znacznie poniżej obecnej średniej UE, która wynosi ponad 470;
  • zwiększenie tygodniowego wskaźnika przeprowadzonych testów (tj. liczby testów w kierunku zakażenia COVID-19 na 100 tys. mieszkańców) z 300 do 600. Odzwierciedla to ogólny wzrost zdolności w zakresie przeprowadzania testów i przyczyni się do podniesienia wiarygodności danych. Ten zmieniony próg również pozostawałby znacznie poniżej obecnej średniej UE, która wynosi ponad 5 000.


Uproszczone podejście od 1 marca 2022 r.

W świetle oczekiwanych postępów w kampaniach szczepień na świecie Komisja proponuje uproszczone podejście od 1 marca 2022 r., w pełni uzależnione od statusu podróżnego, a nie od państwa wyjazdu: państwa członkowskie powinny zezwalać na wjazd wyłącznie osobom zaszczepionym, ozdrowieńcom lub osobom odbywającym podróż niezbędną. Należy zrezygnować z wykazu państw znajdujących się w wystarczająco dobrej sytuacji epidemiologicznej, z których wszystkie podróże są dozwolone.

Częste aktualizacje wykazu utrudniały podróżującym planowanie. Nowe przepisy będą bardziej przejrzyste i zrozumiałe oraz sprawią, że system będzie bardziej funkcjonalny. Biorąc pod uwagę rosnący wskaźnik wyszczepienia na świecie uzasadnione jest również zniesienie ograniczeń w podróżowaniu na podstawie statusu danej osoby, a nie kraju, z którego pochodzi. Zmiana ta nastąpiłaby dopiero od 1 marca 2022 r., aby dać państwom spoza UE czas na podniesienie poziomu zaszczepienia. Byłaby ona również uzależniona od wcześniejszej oceny sytuacji w zakresie szczepień poza UE.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
komisja europejska ograniczenia podróżowania szczepienie


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję