TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Kto odpowiada za zakłócanie pracy tachografu?

Inspekcja Transportu Drogowego złapała jednego z kierowców na jeździe z urządzeniem zakłócającym pracę tachografu. Kierowca został ukarany zgodnie z kodeksem wykroczeń, a inspektorzy nałożyli karę finansową także na przewoźnika.


Przewoźnik odwoływał się w dwóch instancjach, aż sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Przewoźnik wskazywał, iż kierowca został prawidłowo przygotowany do pełnienia swoich obowiązków i kwestionował nałożenie na niego kary administracyjnej, za przewinienie, którego dopuścił się kierowca. Firma przewozowa tłumaczyła, że organ nie powinien nakładać na nią kary administracyjnej, ponieważ, jak przekonywała, przyłożenie magnesu do impulsatora skrzyni biegów było inicjatywą kierowcy, o której szefostwo firmy nie wiedziało.

Sąd zauważył, że konsekwencje prawne z tego wykroczenia może ponosić zarówno kierowca w postaci sankcji karnej w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia jak i wykonujący przewóz przedsiębiorca w drodze kary administracyjnej za niewłaściwy nadzór nad zatrudnionym przez niego kierowcą.

W omawianej sprawie zdaniem Sądu, przedsiębiorca nie może uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego twierdząc, że nie wiedział, że kierowca założył magnes zakłócający pracę tachografu czy też, że nie miał wpływu na takie zachowanie kierowcy. W przeciwnym razie każdy przewoźnik, który ma zamiar naruszyć ustawowe przepisy tłumaczyłby się, że jego pracownik zrobił coś bez jego zgody czy w ogóle bez jego wiedzy i tym samym uwalniał by się od odpowiedzialności na podstawie art. 92 c ust. 1 ustawy.

Przyjąć zatem należy, że z uwagi na obiektywną odpowiedzialność przewoźnika za naruszenie sankcjonowanych karą pieniężną przepisów u.t.d., jak również jego odpowiedzialność za naruszenia przepisów, których dopuszcza się kierowca, niemożność przewidzenia zdarzeń lub okoliczności, dla uwolnienia się od odpowiedzialności na podstawie przepisu art. 92c ust. 1 pkt 1 lub 2 u.t.d. powinna być wykazana przez przewoźnika przy uwzględnieniu kryterium należytej staranności. Przedsiębiorca ma bowiem wpływ na to, czy zatrudniani przez niego kierowcy dopuszczają się naruszeń, nawet jeśli są one przez nich umyślnie zawinione. Wpływ ten polega, między innymi, na prowadzeniu odpowiednich szkoleń, dokonywaniu kontroli lub doborze kadry, w taki sposób, aby do naruszeń nie dochodziło. Podkreślenia wymaga, że przedsiębiorca ma możliwość reagowania na działania osób, którymi posługuje się przy wykonywania transportu drogowego, między innymi poprzez bieżącą kontrolę dokumentacji obrazującej czas pracy kierowcy i stosowanie środków dyscyplinujących.
- można przeczytać w uzasadnieniu wyroku. Z jego pełną treścią można się zapoznać na stronie orzeczenia.nsa.gov.pl

Sąd uznał, iż skarga przedsiębiorcy nie była zasadna. Orzeczenie nie jest prawomocne
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
przewoźnik autokar tachograf kierowca prawo transport

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję