TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Które kierunki najmocniej drożeją?

W ostatnim tygodniu można było zaobserwować umiarkowane zmiany średnich cen letnich wyjazdów. Na których kierunkach najmocniej było to widać?


Przygotowana przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 16 stycznia 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 9 stycznia 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 17 stycznia 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena wzrosła o 27 złotych. Największe zwyżki cen wystąpiły na greckich wyspach Korfu (ponownie) i Kos - o średnio 156 i 151 złotych, a w niewiele mniejszej skali na Teneryfie (również ponownie) - o 131 złotych. Dość istotną zniżkę cen w ostatnim tygodniu odnotowano na Rodos - o 68 złotych, a mniejsze na Cyprze i w Albanii - o średnio 39 i 15 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem rosły odpowiednio o 14 i 27 złotych.

Ostatni tydzień przyniósł na najważniejszych kierunkach dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 przeważnie umiarkowane zmiany średnich cen wycieczek. Tym razem najistotniejszą z nich był ich wzrost na kierunkach greckich - o 57 złotych. Mniejsze zwyżki wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich, w Egipcie i w Bułgarii - o odpowiednio 31, 26 i 24 złote, a tym razem najmniejsze na kierunkach tureckich - o średnio 15 złotych.
W porównaniu z sytuacją sprzed dwóch tygodni, czyli de facto z samym początkiem roku (2 stycznia) najbardziej wzrosły ceny wyjazdów do Bułgarii - o średnio 52 złotych, w mniejszym stopniu do Grecji - o 35 złotych, zaś zdecydowanie łagodniejsze były na razie wzrosty średnich cen wycieczek do Turcji, na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu - o 17, 15 i 9 złotych.

Przyspieszenie ogólnego wzrostu cen do Bułgarii ma związek z ich podnoszeniem przez lidera niskich cen na tym kierunku, czyli przez biuro TUI Poland.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 184 złote. Największy roczny wzrost cen wycieczek ponownie odnotowano na Lanzarote - o 452 złote, a istotne zwyżki cen miały też miejsce na greckich destynacjach Kos i Chalkidiki - o średnio 302 i 298 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym odnotowano zniżkę średniej ceny wycieczek w ujęciu rocznym była Albania, gdzie spadły ona o średnio 27 złotych. W analogicznym okresie poprzedniego sezonu miał miejsce spadki cen wycieczek - przed rokiem nieznaczny o zaledwie 3 złote, a przed dwoma laty nieco większy - o 34 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku nadal była niekorzystna dla organizatorów, ale już w zdecydowanie mniejszej skali.

Cena paliwa lotniczego była jeszcze wyraźnie wyższa niż przed rokiem (ceny były wówczas przejściowo wyjątkowo niskie) i wyniosła w ubiegłym tygodniu 2,69 zł/litr wobec 2,51 zł/litr przed rokiem, a zatem była wyższa już jedynie o 7,2 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty stał się w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych silniejszy o prawie 1 procent (w poprzednich zestawieniach był silniejszy o 0,5 i 0,6 procent). Te dwie równoległe pozytywne tendencje dla organizatorów nie wystarczyły jednak jeszcze do całkowitego skompensowania poprzedniej niekorzystnej sytuacji. W łącznym rezultacie wpływ obu tych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal był negatywny i wyniósł w przybliżeniu +5/+15 złotych. Oznaczało to jednak zdecydowaną poprawę sytuacji wobec poprzedniego zestawienia, gdy wyniósł on +40/+50 złotych.

Okres znacznie wyższych tegorocznych cen paliwa lotniczego, wobec cen przed rokiem nie będzie trwał zbyt długo, bowiem po Nowym Roku 2019 ceny te systematycznie wzrastały i już w połowie lutego przekroczyły poziom 2,60 zł/litr. Na razie sytuację relatywnie wysokich cen paliwa w dużej mierze neutralizuje silniejszy złoty, choć należy mieć na uwadze, że według wielu prognoz (które jednak mają to do siebie, że się często nie sprawdzają) złoty ma być przeważnie dość istotnie słabszy (4,35-4,40) niż przed rokiem.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Wśród wiodących kierunków, podobnie jak w minionym roku turystycznym dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia 2019, nadal utrzymują się znaczne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od trzech sezonów kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli w Egipcie i Turcji, na których wzrosły one w skali rocznej o 205 i 153 złote. Już od drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z wymienionymi kierunkami stale konkuruje Grecja. Tym razem uplasowała się pomiędzy obu wymienionymi kierunkami ze średnim wzrostem w wielkości 173 złotych. Na tym kierunku tegorocznym zwyżkom technicznie pomaga jednak niska baza wzrostu cen z poprzedniego sezonu, która wyniosła zaledwie 5 złotych.

Nadal bardzo duży roczny i największy w tym zestawieniu wzrost cen wobec rocznych zmian cen obserwowanych w poprzednim sezonie notują w ostatnich tygodniach Wyspy Kanaryjskie, które były droższe w relacji z tym samym okresem ubiegłego roku o 259 złotych (w poprzednim zestawieniu 318 złotych). Stanowiło to w ostatnich 10 tygodniach wyraźnie najwyższy wzrost wśród 5 wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Na obecną skalę wzrostu cen niezmiennie istotny wpływ ma jednak bardzo niska baza porównawcza sprzed roku, gdyż ceny notowały wówczas spadek aż o średnio 188 złote.

Zdecydowanie najmniejszą skalę rocznego wzrostu cen nadal prezentuje Bułgaria (o 110 złotych), w której nadal wiele bardzo atrakcyjnych cen oferuje biuro TUI Poland (bardzo podobnie było o tej porze również przed rokiem).

Na mniej masowych kierunkach największa zwyżka cen w ujęciu rocznym nadal miała miejsce w Maroku gdzie wyniosła średnio 292 złote (poprzednio 280 złotych), nieco mniejsze wzrosty wystąpiły w Tunezji i na Majorce - o średnio 199 i 190 złotych, jeszcze mniejsze na Cyprze, w Portugalii i na Malcie - o 163, 146 i 108 złotych, zaś jedyny spadek średnich cen w ujęciu rocznym miał miejsce w Albanii - o średnio 27 złotych.
Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i Turcji - o 488 i 321 złotych. W nieco mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji - o średnio 294 złotych, a w jeszcze mniejszej do Grecji - o 178 złotych. Na przedostatniej pozycji pod względem rocznej skali wzrostów cen wycieczek (110 złotych) znalazła się Bułgaria, na które znaczną presję (choć ostatnio nieco malejącą) wywierają niskie ceny oferowane tam przez biuro TUI Poland. Na ostatniej pozycji w tym ujęciu znalazły się tym razem Wyspy Kanaryjskie, gdzie dwuletnia skala wzrostu cen pomimo tegorocznej dużej ich zwyżki (o 259 złotych) wyniosła jedynie 71 złote jako skutek znacznych ich spadków w sezonie wcześniejszym (o 188 złotych).
Spośród mniej masowych kierunków najistotniej w ujęciu dwuletnim wzrosły ceny w Maroku i w Portugalii - o średnio 186 i 161 złotych. Na pozostałych ceny spadły - najmniej na Majorce, czyli o 28 złotych, a nieco więcej na Cyprze, w Albanii i na Malcie - o odpowiednio 73, 85 i 87 złotych.

Dotychczasowy przebieg cen wycieczek w sezonie letnim, jak również zimowym był zdecydowanie korzystny dla organizatorów. Również ceny wyjazdów last minute (na razie dotyczą sezonu zimowego) były znacznie wyższe niż w tym samych okresach ubiegłego sezonu. Miniony tydzień nie zmienił tej sytuacji, co oznacza, że powoli, ale systematycznie rosną szanse uzyskania kolejnego rekordowego wyniku branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

W porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów jedyny roczny spadek cen odnotowano w biurze ETI - o około 40 złotych, ale należy też pamiętać, że przed rokiem były one u tego organizatora relatywnie wysokie. W najmniejszym stopniu ceny podniosły się w biurach Prima Holiday i Grecos - o zaledwie niecałe 20 i 95 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie ubiegłego roku w granicach od około 100 złotych (biuro Best Reisen) do prawie 250 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 50 ofert (poprzednio też 50 ofert, przed rokiem 42, a przed dwoma laty 27 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Itaka z liczbą 21 ofert (poprzednio 23 oferty, przed rokiem też 19, a przed dwoma laty 23 oferty) oraz Exim Tours z liczbą 19 ofert (poprzednio 23, przed rokiem 20, a przed dwoma laty 13 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 6 ofert i TUI Poland - 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura TUI Poland 10 ofert oraz Itaka i Grecos - 9 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 11 ofert oraz Itaka - 6 ofert, a na tureckich biura TUI Poland - 6 ofert oraz Coral Travel i Itaka - 3 i 2 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours i TUI Poland - 5 i 3 oferty, natomiast w Bułgarii niezmiennie biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, Turcji i Tunezji (Dżerba), a biuro Itaka w Grecji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Na czele ósmego zestawienia w tym sezonie letnim, podobnie jak w siedmiu wcześniejszych, widnieje ten sam duet liderów, czyli biura TUI Poland i Grecos. Jedynie w pierwszym datowanym na 10 października pomiędzy obu wymienionymi organizatorami znalazło się biuro Best Reisen z bardzo niewielką przewagą w średnim odchyleniu wobec ceny referencyjnej nad biurem Grecos.

W tym zestawieniu z powodu nadal niezbyt dużych zmian w ofertach organizatorów skład pierwszej siódemki pozostał niemal bez zmian. Jedyną był awans do siódemki biura Best Reisen z pozycji 9 (poza obrębem zestawienia) na pozycję 5 obecnie. Powodem była znacząca i największa wśród monitorowanych organizatorów obniżka oferowanych cen. Efektem tej zmiany było opuszczenie siódemki przez biuro Sun & Fun. Największą zmianą wewnątrz tabeli był spadek o trzy pozycje biura Exim Tours (z pozycji 3 na 6) jako skutek relatywnie dużego podniesienia cen na niektórych kierunkach.

Ogólna sytuacja świadczy o pewnej stabilizacji cen, która jednak może się zmienić po analizach stanu przedsprzedaży na koniec stycznia, co implikowało istotniejsze zmiany cen w kilku sezonach poprzednich.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
wyjazd lato iuro podróży tiuroperator traveldata tui itaka rainbow
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję