TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Dane GUS potwierdzają fatalną sytuację hotelarzy

Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, jak fatalne dla hotelarzy były marzec i kwiecień.


W marcu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 881,4 tys. turystów, którym udzielono 2,5 mln noclegów. W porównaniu z marcem 2019 r. było to mniej odpowiednio o 63,3% i o 56,7%. Spadek liczby turystów odnotowano również w kwietniu br. Według szacunków liczba osób korzystających z noclegów w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego była niższa o ok. 97,5%.

Ostateczne wyniki badania wykazały, że w marcu br. w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych zatrzymało się 881,4 tys. turystów i było to o prawie 1,5 mln osób mniej niż w marcu 2019 r. (szacunki wskazywały na 65% spadek). Liczba turystów krajowych korzystających z noclegów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyła się o 61,7% (z 1,9 mln do 722,1 tys.), natomiast turystów zagranicznych o 69,1% (z 515,9 tys. do 159,2 tys.). Spadek liczby osób korzystających z noclegów wynika z wprowadzonych 14 marca ograniczeń w przemieszczaniu się osób oraz funkcjonowaniu turystycznych obiektów noclegowych, miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, jak również działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.

Spadek liczby turystów korzystających z noclegów w marcu br. odnotowano we wszystkich województwach. Największy wystąpił w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województw łódzkiego (o 69,8%), lubelskiego (o 67,6%) i podkarpackiego (o 66,0%), zaś najmniejszy w obiektach położonych w województwie śląskim (o 59,6%) oraz zachodniopomorskim (o 59,9%). Najwięcej turystów korzystało z noclegów w obiektach położonych w województwach mazowieckim (149,2 tys.) oraz małopolskim (132,6 tys.), jednak w porównaniu z marcem 2019 r. było ich mniej po ok. 65%.

W odniesieniu do marca ub. roku najbardziej, bo o ponad 70%, zmniejszyła się liczba turystów przebywających w schroniskach, zaś w najmniejszym stopniu - liczba przebywających w zakładach uzdrowiskowych i pokojach gościnnych; odpowiednio o 46,0% i o 55,9%. Liczba turystów korzystających z noclegów w hotelach spadła o 64,0% (z 1,7 mln osób do 629,3 tys.).

W turystycznych obiektach noclegowych w marcu 2020 r. udzielono 2,5 mln noclegów (o 56,7% mniej niż w marcu 2019 r.), w tym turystom zagranicznym - 473,4 tys. (o 63,8% mniej). Największy spadek liczby udzielonych noclegów odnotowano na terenie województw łódzkiego (o 62,8%), małopolskiego (o 60,2%) i warmińsko-mazurskiego (o 59,0%). Noclegi udzielone w marcu 2020 r. turystom zagranicznym we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych stanowiły 19,3% ogółu, natomiast w marcu 2019 r. ich udział w strukturze wynosił 23,1%. Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych w marcu 2020 r. wyniósł 18,4% i w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego był niższy o 15,4 p.proc.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 1 kwietnia została ograniczona działalność związana z prowadzeniem usług hotelarskich. Z turystycznych obiektów noclegowych w ww. miesiącu mogły korzystać jedynie osoby kończące swój pobyt w obiekcie rozpoczęty w marcu lub wykonujące obowiązki zawodowe, w tym przebywające w delegacji.

Według szacunkowych danych w kwietniu 2020 r. z noclegów skorzystało prawie 61 tys. turystów, w tym 10,3 tys. turystów zagranicznych i 50,4 tys. krajowych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba turystów ogółem była niższa o 97,5%, przy czym liczba turystów zagranicznych zmniejszyła się o 98,2%, natomiast krajowych o 97,3%.

Spadek liczby turystów w obiektach noclegowych przekraczający średnią dla kraju odnotowano w 6 województwach, w tym największy w małopolskim (o 99,5%), warmińsko-mazurskim (o 98,3%) i mazowieckim (o 98,1%). Najmniejszy spadek wystąpił w województwie opolskim (o 94,9%).

W turystycznych obiektach noclegowych w kwietniu br. udzielono ok. 240 tys. noclegów (o 96,0% mniej niż w kwietniu 2019 r.), w tym turystom krajowym - 173,6 tys. (o 96,2% mniej) oraz zagranicznym - 66,5 tys. (o 95,3% mniej).
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
główny urząd statystyczny hotel obiekt noclegowy nocleg
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję