TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Trwają pracę nad zmianami w zasadach szkolenia kierowców

7 lutego 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zakłada on szereg zmian mających na celu ułatwienia w procesie szkolenia i uzyskiwania kwalifikacji wstępnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Celem projektu jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Podczas kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych program zostanie uzupełniony o dodatkowe zagadnienia w zakresie m.in. urządzeń elektronicznych i mechanicznych, takich jak: elektroniczny program stabilizacji (ESP), zaawansowane systemy hamowania awaryjnego (AEBS), układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), systemy kontroli trakcji (TCS) i systemy monitoringu w pojeździe (IVMS) oraz inne zatwierdzone do użytku urządzenia wspomagania kierowcy lub układy automatyki.

Szczególny nacisk podczas kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych będzie kładziony na znaczenie takich elementów jak: przewidywanie zachowania uczestników w ruchu drogowym, zachowanie odpowiedniej odległości od innych pojazdów i wykorzystanie dynamiki pojazdu, stała prędkość, płynna jazda i odpowiednie ciśnienie w oponach.

Szkolenia obejmą także znajomość inteligentnych systemów transportu, które poprawiają efektywność prowadzenia pojazdu oraz umożliwiają lepsze planowanie trasy, umiejętności przewidywania i oceny zagrożeń w ruchu drogowym oraz dostosowania się do nich.

W celu dostosowania programu szkoleń okresowych do potrzeb kierowców oraz firm ich zatrudniających będzie możliwe uzgodnienie pomiędzy ośrodkiem szkolenia i osobą szkoloną przeprowadzenia takich modułów zajęć, które będą jej najbardziej potrzebne podczas wykonywania zawodu.

Podczas szkolenia będzie przykładana większa waga do kwestii związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Każde szkolenie okresowe będzie obowiązkowo obejmować zajęcia z brd.

Nowelizacja wprowadza możliwość prowadzenia szkoleń w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Ośrodek szkolenia będzie mógł prowadzić część szkoleń w tej formie, po spełnieniu określonych wymagań i za zgodą wojewody.

Nowe przepisy wprowadzą możliwość wydawania karty kwalifikacji kierowcy jako nowego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego dla osoby, której nie można wydać prawa jazdy z kodem 95.

Propozycja zmian zakłada umożliwienie osobie posiadającej prawo jazdy kategorii B kierowanie pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dmc wynika z zastosowania paliw alternatywnych.

Projekt przewiduje także zmiany w przepisach ustawy o transporcie drogowym w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy. Mają one na celu podniesienie efektywności szkoleń, uproszczenie i zwiększenie transparentności zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców.

Planowane jest wprowadzenie profilu kandydata na kierowcę dla osoby zamierzającej przystąpić do kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego, ustandaryzowanie dokumentów stosowanych na szkoleniach, przeniesienie miejsca przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (obecnie test jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez wojewodę w ośrodku szkolenia), zwolnienie z konieczności posiadania badań lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy przez takich kierowców, który są zwolnieni spod stosowania dyrektywy 2003/59/WE, ale muszą posiadać takie badania np. przy przewozie osób lub rzeczy samochodem ciężarowym wykorzystywanym do użytku osobistego.

Dodatkowo projekt ma na celu podniesienie skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia, tj. podmiotami prowadzącymi szkolenia dla osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy oraz dostosowanie obiegu dokumentów i danych do potrzeb wynikających z projektowanych zmian.

Oświadczenia o przeprowadzonych szkoleniach będą składane przez kierownika ośrodka szkolenia pod groźbą odpowiedzialności karnej. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia będą przekazywali wojewodom dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzonych kursów kwalifikacyjnych.

Opracowana w Ministerstwie Infrastruktury nowelizacja przepisów obejmuje ponadto doprecyzowanie i rozszerzenie zakresu wyjątków spod stosowania dyrektywy 2003/59/WE.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 23 maja 2020 r., ale niektóre przepisy zaczną obowiązywać później:

  • przepisy dotyczące testów kwalifikacyjnych - 1 września 2020 r.,
  • przepisy dotyczące części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów - 1 stycznia 2021 r.,
  • przepisy dotyczące przystępowania do kwalifikacji i szkolenia oraz umożliwiające kierowania pojazdami o dmc ponad 3,5 z kategorią B prawa jazdy, jeśli pojazd jest zasilany paliwami alternatywnymi - 23 maja 2021 r.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ministerstwo infrastruktury szkolenie kierowców prawo jazdy bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję