TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny w biurach niższe niż przed tygodniem

Średnie ceny w biurach, w porównaniu do zeszłego tygodnia delikatnie spadły. A jak wyglądają w porównaniu do ubiegłego roku?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, zestawienie obejmuje po raz jedenasty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 6 lutego 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 30 stycznia 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 7 lutego 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena spadła o 11 złotych. Był to już czwarty spadek bieżących cen w tym sezonie. Poprzednie wyniosły 15 złotych (przed tygodniem) oraz po jednym złotym (przed dwoma i siedmioma tygodniami). Największa zniżka cen w minionym tygodniu wystąpiła na Krecie - o średnio 106 złotych, a w tylko nieznacznie mniejszej skali na Korfu i Teneryfie (ostatnio średnia cena znacząco tam wzrosła) - o średnio 102 i 101 złotych. Stosunkowo duży wzrost cen odnotowano w ostatnim tygodniu na Fuerteventurze - o 121 złotych, a mniejsze tygodniowe zwyżki średnich cen miały miejsce na w Portugalii i na Cyprze - o 58 i 55 złotych.
W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem dość zdecydowanie wzrastały o odpowiednio 68 i 45 złotych.

Ostatni tydzień przyniósł na najważniejszych kierunkach dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 przewagę umiarkowanych lub niedużych wzrostów cen wycieczek. Spadki ponownie zagościły na kierunkach greckich, zaś ich skala była dość istotna - o średnio 64 złote (przed tygodniem 39 złotych). Na pozostałych kluczowych kierunkach miały miejsce zwyżki cen wycieczek. W nieznacznej skali miały one miejsce na kierunkach egipskich i tureckich - o średnio 4 i 7 złotych, zaś w umiarkowanej na kierunkach kanaryjskich i w Bułgarii - o 22 i 31 złotych.

Pomimo, że w poprzednich sezonach niemal regułą był dość istotny wzrost cen w pierwszym tygodniu lutego - za wyjątkiem bardzo początkowo niekorzystnego sezonu 2016, gdy ceny spadły w tym okresie o średnio 5 złotych - tym razem odnotowano ich spadek. Wpisuje się on w bardziej generalną tendencję do stopniowego osłabiania się dynamiki cen wycieczek obserwowaną już od mniej więcej miesiąca.

Jest ona widoczna zwłaszcza w Turcji i w Egipcie, w którym niższe niż obecnie średnie ceny notowano już stosunkowo dawno, czyli w trzeciej dekadzie października. Dla odmiany średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii w obu wypadkach odnotowały najwyższe w tym sezonie poziomy.

W Egipcie nadal utrzymuje się bardzo silny trend umacniania tamtejszej waluty oraz relatywnie wysoka wewnętrzna inflacja, które powinny wywierać presję na wzrost cen wycieczek do tego kraju. W okresie ostatniego roku z powodu wpływu dwóch tych czynników średnie ceny w Egipcie w przeliczeniu na euro wzrosły o prawie 24 procent, a na polskiego złotego o około 23 procent. Oznacza to znaczne osłabianie rentowności tamtejszej branży turystycznej i jak na razie ograniczoną skuteczność apeli tamtejszej branży hotelarskiej do touroperatorów o podniesienie cen wycieczek do tego kraju.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że obecna średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 123 złote. Był to zdecydowanie najmniejszy roczny wzrost cen w tym sezonie, zaś największy miał miejsce przed 8 tygodniami i wyniósł 224 złote. W minionym tygodniu już piąty raz z rzędu najznaczniejszy roczny wzrost cen wycieczek odnotowano na Lanzarote - o 447 złotych, a również duże zwyżki cen miały miejsce na Chalkidiki i w Tunezji Kontynentalnej - o średnio 291 i 240 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym odnotowano zniżki cen wycieczek była Malta, gdzie spadły one w ujęciu rocznym o średnio aż 576 złotych.

W analogicznym okresie sezonu przed rokiem i dwoma laty ceny wycieczek w ujęciu rocznym były odpowiednio niższe o 13 złotych i wyższe o 42 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to sytuacja z punktu widzenia organizatorów w porównaniu z okresem sprzed roku nie uległa zmianie.

Cena paliwa lotniczego spadła już do poziomu o 7 groszy niższego niż na początku lutego 2019 i wyniosła w ubiegłym tygodniu 2,46 zł/litr, a zatem była o 2,8 procent poniżej ceny sprzed roku, podczas gdy przed tygodniem była wyższa o 1,2 procent. Jednak jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty był w minionym tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych słabszy o prawie 0,4 procent (w poprzednich dwóch zestawieniach był słabszy o odpowiednio 0,9 i 1 procent).

Wymienione czynniki przyniosły łączny rezultat mniej więcej neutralny dla organizatorów, a ich wpływ na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawarł się w przybliżeniu w przedziale - 5/+5 złotych, czyli był istotnie korzystniejszy niż w okresie ostatnich dwóch tygodni, gdy wyniósł +20/+30 złotych lecz nadal jeszcze nieco mniej korzystny wobec średniego wpływu tych czynników w tym sezonie, który był pozytywny i wyniósł około -5/-15 złotych.

Okres znacznie wyższych tegorocznych cen paliwa lotniczego, wobec cen przed rokiem nie trwał zbyt długo, a perspektywy w tym względzie są korzystne do czego przyczynia się nadal słaba koniunktura gospodarcza w strefie euro oraz negatywny wpływ epidemii tzw. koronawirusa w Chinach. Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Wśród wiodących kierunków, podobnie jak w minionym roku turystycznym dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia 2019, nadal jeszcze utrzymują się zwyżki średnich cen wycieczek na już od trzech sezonów zyskujących na popularności kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli w Egipcie i Turcji, ale ich skala dość systematycznie maleje zwłaszcza na tym drugim kierunku. W minionym tygodniu roczne wzrosty cen wyniosły w nich odpowiednio 136 oraz 39 złotych. Od drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z wymienionymi kierunkami stale konkuruje Grecja. Tym razem roczny wzrost cen w tym kraju ukształtował się powyżej odnotowanego na obu tych kierunkach i wyniósł 143 złote. Tegoroczne zwyżki nadal jednak technicznie wspomaga ujemna baza wzrostu cen z poprzedniego sezonu, gdyż przed rokiem ceny spadały na tym kierunku o średnio 77 złotych.

Kolejny raz duży roczny i największy w tym zestawieniu wzrost cen wycieczek wobec poprzedniego sezonu nadal notują Wyspy Kanaryjskie, gdzie wyniósł on 199 złotych (poprzednio było to 261 złotych). Kierunek ten wykazywał w ostatnich 12 tygodniach najwyższe zwyżki cen wśród 5 wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Na jego obecną skalę niezmiennie istotny wpływ ma jednak bardzo niska baza porównawcza sprzed roku, gdyż ceny wycieczek notowały wówczas spadek o nawet większą kwotę od obecnej średniej zwyżki, gdyż wyniosła ona 234 złote.

Zdecydowanie najmniejszą skalę rocznego wzrostu cen nadal prezentuje Bułgaria (o 79 złotych), w której nadal wiele bardzo atrakcyjnych cen oferuje biuro TUI Poland, a od pewnego czasu również Exim Tours (bardzo podobnie było o tej porze również przed rokiem).

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym nadal miały miejsce w Maroku, na Majorce i w Tunezji, gdzie wyniosły średnio 209, 166 i 164 złote. Mniej intensywnie rosły ceny na Cyprze i w Portugalii - o 112 i 110 złotych, jeszcze słabiej w Albanii - o średnio 44 złote, natomiast spadki średnich cen w ujęciu rocznym miały miejsce na Malcie - o 576 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 423 złote. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji i Turcji - o średnio 313 i 207 złotych, przy czym Tunezja coraz bardziej wyprzedza pod tym względem Turcję. W stosunkowo niedużej skali drożeją obecnie w tym ujęciu wyjazdy do Grecji i Bułgarii - o 66 i 65 złotych. Na ceny tej ostatniej nadal znaczną presję wywierają niskie ceny oferowane tam przez biuro TUI Poland. Na ostatniej pozycji w tym ujęciu znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie pomimo tegorocznej dużej ich zwyżki (o 199 złotych), średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat uległy nawet obniżeniu, gdyż przed rokiem ich spadek wyniósł aż 234 złote.

Spośród mniej masowych kierunków tym razem najistotniej w ujęciu dwuletnim wzrosły ceny w Portugalii - o średnio 268 złotych, a nieco mniejszy wzrost zanotowano w Maroku - o 171 złotych. Wyraźnie słabiej rosły w tym ujęciu średnie ceny na Majorce - o 45 złotych, natomiast dwuletnie spadki notowano na pozostałych kierunkach. Dość duże miały miejsce w Albanii i na Cyprze - o 148 i 202 złote, a najbardziej znaczące na Malcie, gdzie średnie ceny w tym ujęciu spadły o 406 złotych.

Dotychczasowy przebieg cen wycieczek w sezonie letnim, jak również zimowym był zdecydowanie korzystny dla organizatorów. Odnosi się to również do cen wyjazdów last minute (na razie dotyczą sezonu zimowego), które były znacznie wyższe niż w tym samych okresach ubiegłego sezonu. Miniony tydzień przyniósł jednakże nowe potwierdzenie osłabiania się dynamiki cen na najbardziej popularnych kierunkach (Egipt, Turcja), co może oznaczać kolejne wczesne sygnały wystąpienia na nich możliwości ograniczonej nadpodaży wycieczek.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów najbardziej stabilną sytuację w zakresie średnich cen ofertowych odnotowano w biurach Prima Holiday, Rainbow i Best Reisen. U tych organizatorów ceny wzrosły w najmniejszym stopniu, czyli odpowiednio o około 5, 30 i 35 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie ubiegłego roku w granicach od około 45 złotych (biuro Grecos) do ponad 240 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 43 ofert (poprzednio 47 ofert, przed rokiem 37, a przed dwoma laty 21 ofert). Organizator ten wyprzedzał biura Itaka z liczbą 21 ofert (poprzednio też 21 ofert, przed rokiem 26, a przed dwoma laty 30 ofert) oraz Rainbow z liczbą również 21 ofert (poprzednio jedynie 14 ofert, przed rokiem 17, a przed dwoma laty 10 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i TUI Poland - po 6 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Rainbow, Itaka i TUI Poland - odpowiednio 10, 9 i 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 10 ofert oraz Itaka - 8 ofert, a na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland - po 4 oferty oraz Itaka - 3 oferty. W Tunezji zdecydowanie najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii niezmiennie biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją ofertową pozycję w Egipcie i Turcji, biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich.

W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Pomimo, że weszliśmy w kolejny miesiąc, to w odróżnieniu od poprzednich sezonów zmiany w ofertach poszczególnych organizatorów nadal pozostały stosunkowo niewielkie. Z tego powodu skład ich pierwszej siódemki w jedenastym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 pozostał bez większych zmian. Na czele tabeli, podobnie jak poprzednio, widnieje ta sama trójka liderów liderów, czyli biura TUI Poland, Grecos i Coral Travel. Jedyna korekta składu to powrót do siódemki biuro Prima Holiday (nieduża obniżka cen), które przesunęło się z pozycji 8 (poza obrębem zestawienia) na 6 obecnie i jednoczesne przesunięcie się biura Itaka z pozycji 5 na 8 (poza obrębem zestawiania) spowodowane niewielką zwyżką cen. Największą zmianą wewnątrz tabeli było przesunięcie się o dwie pozycje w górę biura Exim Tours z pozycji 6 na 4, czyli dokładnie odwrotnie niż przed tygodniem, a przyczyną była dość istotna obniżka cen na niektórych kierunkach.

Powyższa sytuacja nadal świadczy o znacznej stabilizacji cen, pomimo rozpoczęcia nowego miesiąca, co w przeszłości często implikowało dość istotne zmiany cen imprez turystycznych.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
biuro podróży touroperator ceny urlop wakacje

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję