TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Nowe zalecenie Rady UE w sprawie podróży

Rada Unii Europejskiej zaktualizowała zalecenie o tymczasowych ograniczeniach dotyczących innych niż niezbędne podróży z państw trzecich do UE.


Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na ewolucję pandemii, rosnący wskaźnik zaszczepienia i podawanie dawek przypominających oraz uznawanie rosnącej liczby zaświadczeń wydawanych przez państwa trzecie za równoważne z unijnym certyfikatem Covid. Nowe zalecenie zacznie obowiązywać 1 marca 2022 r.

Zgodnie z tym zaleceniem ograniczenia związane z Covid-19 powinny być stosowane z uwzględnieniem zarówno sytuacji w państwie trzecim, jak i indywidualnego statusu danej osoby. Państwa członkowskie powinny zezwolić na podróże inne niż niezbędne osobom zaszczepionym szczepionką zatwierdzoną przez UE lub WHO, ozdrowieńcom oraz wszystkim osobom podróżującym z państwa figurującego na liście UE. W przypadku niektórych z tych podróżnych zastosowanie mogłyby mieć dodatkowe środki, takie jak test PCR przed podróżą.

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy

Państwa członkowskie powinny znieść tymczasowe ograniczenie dotyczące innych niż niezbędne podróży do UE wobec osób zaszczepionych szczepionką zatwierdzoną przez UE lub WHO, pod warunkiem że osoby te otrzymały ostatnią dawkę serii szczepień pierwotnych co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni przed przybyciem lub otrzymały dawkę przypominającą.

Państwa członkowskie powinny również znieść tymczasowe ograniczenie dotyczące innych niż niezbędne podróży do UE w odniesieniu do tych osób, które powróciły do zdrowia po przebyciu Covid-19 w ciągu 180 dni przed podróżą do UE.

W przypadku osób zaszczepionych szczepionką zatwierdzoną przez WHO państwa członkowskie mogłyby również wymagać ujemnego wyniku testu PCR przeprowadzonego najwcześniej 72 godziny przed wyjazdem i mogłyby stosować dodatkowe środki, takie jak kwarantanna lub izolacja. Negatywny wynik testu PCR przed wyjazdem może być również wymagany w przypadku osób, które powróciły do zdrowia po Covid-19, a także osób, które zostały zaszczepione szczepionką zatwierdzoną przez UE, ale nie posiadają unijnego certyfikatu ani równoważnego zaświadczenia.

Dzieci

Dzieciom powyżej 6 roku życia i poniżej 18 roku życia, które spełniają warunki określone dla dorosłych, zdaniem Rady UE, należy zezwolić na podróżowanie.

Ponadto wszystkie pozostałe dzieci w wieku powyżej 6 lat i poniżej 18 roku życia powinny mieć możliwość podróżowania z ujemnym wynikiem testu PCR przeprowadzonego najwcześniej 72 godziny przed wyjazdem. Państwa członkowskie mogą wymagać przeprowadzenia dodatkowego testu po przybyciu, a także poddania się kwarantannie lub izolacji.

W odniesieniu do dzieci poniżej 6. roku życia nie należy stosować żadnych testów ani dodatkowych wymogów.

Państwa figurujące na liście UE

W myśl nowych zasad aby można było znieść ograniczenia podróży innych niż niezbędne z danego państwa trzeciego wobec wszystkich podróżujących, liczba przypadków Covid-19 na 100 000 mieszkańców z ostatnich 14 dni musi wynieść nie więcej niż 100 (wcześniej 75). Tygodniowy wskaźnik przeprowadzonych testów w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców również wzrósł z 300 do 600.

Inne bieżące kryteria pozostają w mocy, w tym stabilna lub malejąca liczba nowych przypadków, 4-procentowy wskaźnik pozytywnych wyników, postępy w realizacji szczepień, obecność wariantów budzących niepokój lub zainteresowanie oraz ogólna reakcja danego państwa na Covid-19. Na zasadzie indywidualnej należy także uwzględniać wzajemność.

W zaktualizowanym zaleceniu wskazano jednak również, że należy zacząć rozważać przejście na podejście uwzględniające wyłącznie status danej osoby. Aby dać państwom trzecim czas na zwiększenie wskaźnika zaszczepienia, Komisja powinna dokonać przeglądu zalecenia do 30 kwietnia 2022 r. z myślą o ewentualnym usunięciu listy państw. Komisja powinna złożyć sprawozdanie Radzie, a w stosownym przypadku może przedłożyć jej wniosek o usunięcie listy.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
rada unii europejskiej podróże zalecenie turystyka


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję