TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Intensywny miesiąc TUgether

Ponad miesiąc temu powstał #TUgether - sztab ludzi, którypracował na rzecz branży MICE (eventy, konferencje, wyjazdy B2B) i komunikacji marketingowej oraz zainicjował powstanie Sztabu Kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju (MR) dla branż organizatorów turystyki, agentów turystycznych, hoteli, targów, rozrywki (koncerty, festiwale, widowiska), obiektów wielofunkcyjnych, pilotów i przewodników turystycznych, przewozów autokarowych i turystyki szkolnej. Teraz podsumowuje on ten intensywny miesiąc swojej działalności.


#TUgether powstało 4 marca, na spotkaniu zainicjowanym przez Klub Agencji Eventowych SAR i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Do idei wystosowania pisma wspierającego branżę eventową w czasie kryzysu dołączyły: Stowarzyszenie Branży Eventowej - SBE, MPI Poland Chapter, SITE Poland, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT oraz Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT). Teraz podsumowuje miesiąc swojej działalności

Wybrany został także koordynator reprezentujący Stowarzyszenia. Został nim Bartosz Bieszyński związany z branżą eventową od wielu lat, początkowo w korporacjach, później po stronie agencji

Tuż po ogłoszeniu pierwszej petycji dołączyły do #TUgether również Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) i Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce.

W składzie założycielskim wystąpili 5 marca na posiedzeniu połączonych senackich komisji ustawodawczej i zdrowia oraz rządu, przedstawiając oficjalne stanowisko branży MICE. Rozpoczęli komunikację ze stroną rządową, przygotowaliśmy wspólne pisma Sztabu Kryzysowego Turystyki i Branży Spotkań i 9 marca wzięli udział w spotkaniu branżowym w Ministerstwie Rozwoju. Podczas spotkania przedstawiono wspólne stanowisko sztabu i jako spełnienie jednego z 4 głównych postulatów, został poproszony o zorganizowanie Sztabu Kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju. Zainicjowaliśmy powstanie grupy podmiotów z szeroko rozumianej branży turystycznej, w skład której weszły m.in. takie organizacje jak:

 • Polska Izba Turystyki
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
 • Polski Związek Organizatorów Turystyki (PZOT);
 • Izba Gospodarcza Hoteli Polskich (IGHP)
 • Harmony Polish Hotels;
 • Krakowska Izba Turystyki (KIT);
 • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych (PSPA)

Organizacje wspólnie weszły we współpracę z Ministerstwem Rozwoju, tworząc tym samym Sztab Kryzysowy przy Ministerstwie Rozwoju. Od samego początku nasze postulaty były nakierowane na zwolnienie z danin państwowych, utrzymanie płynności oraz dofinansowanie działalności, tak aby przede wszystkim chronić miejsca pracy. W rezultacie tych działań, udało się m.in.:
 • wywindować wysoko w agendzie rządowej szeroko rozumianą branżę turystyki i eventów, jak i też przestrzeni medialnej / społecznej;
 • wpłynąć na rząd w ramach presji przedsiębiorców dotyczącej wprowadzenia w ogóle abolicji ZUS do pakietu tzw. tarczy antykryzysowej (w pierwszej wersji nie było takich świadczeń);
 • wprowadzić rozwiązania korzystne dla turystyki, przy wsparciu PIT, które m.in. pozwalają na zwrot klientom środków za np.: zakupione wycieczki, czy bilety na koncert w ciągu 180 dni lub wymianę na voucher o ważności 365 dni.
 • dodać poprawkę do Art. 15zzr. 1. ustawy antykryzysowej, a mianowicie włączenie umów cywilno-prawnych do zawieszenia biegu zaległości na czas epidemii.
 • zaopiniować wspólnie z Polską Izbą Turystyki przepisy Rozporządzenia o zmniejszeniu minimalnej kwoty gwarancji turystycznej;
 • stworzyć i propagować akcję Gmina Przyjazna Turystyce - dla gmin wspierających przedsiębiorców turystycznych działających na ich terenie;
 • nawiązać roboczą, ścisłą współpracę m.in. z takimi organizacjami jak Konfederacja Lewiatan, czy też Pracodawcy RP.

W rezultacie opracowano spójne stanowisko i postulaty branży touroperatorów, agentów turystycznych, MICE, hoteli i przewoźników autokarowych. \

Odbyliśmy setki godzin rozmów z resortem, wewnątrz sztabowych, z przedsiębiorcami, samorządami, a także z partnerami oraz z przedstawicielami Związku Banków Polskich, BGK i największych banków w Polsce.

W międzyczasie dołączały kolejne organizacje:
 • Polska Izba Techniki Estradowej
 • Polski Holding Hotelowy
 • Izba Turystyki RP
 • Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych
 • Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wycieczek Zagranicznych
 • Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczej
 • Polska Izba Artykułów Promocyjnych
 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie reklamy
 • Warszawska Organizacja Turystyczna
 • Łódzka Organizacja Turystyczna

Sukcesem #TUgether jest to, że po raz pierwszy tyle branż i związanych z nimi organizacji na co dzień konkurencyjnych, dalekich od siebie - weszło w rzeczowy dialog, po to by wspólnie walczyć o siebie i rynek.

Zbudowano europejski sztab kryzysowy w branży eventowej, składający się z 9 krajów oraz rozpoczęliśmy współpracę z BEIC i LiveComAlliance. Nawiązanorelację z Kryzysowym Sztabem przy Parlamencie Europejskim. Przygotowano listy do europarlamentarzystów, prowadzilino ankiety dotyczące rynkowych strat w przemyśle spotkań na rynku europejskim.

Sztab #TUgether z Ministerstwem prowadzilił rzeczowe rozmowy i odbywały się one w atmosferze zrozumienia sytuacji z obu stron. Podczas wideokonferencji z przedstawicielami MR w dniu 19 marca zostało wyraźnie przekazane, że szczebel MR poza kwestią zwrotów / voucherów w zakresie rozwiązań systemowych (ZUS, dopłaty do miejsc pracy itd.) nie jest umocowany do podejmowania kluczowych decyzji i że głównym ośrodkiem w tym zakresie jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiciele #TUgether dementują informacje o rzekomym konflikcie pomiędzy sztabem a Ministerstwem. Uznano że każda ze stron ma prawo do zachowania odrębnego zdania i podejmowania własnych działań.

W konsekwencji tego podjęto decyzję o szerokich działaniach mających na celu zwrócenie uwagi, szczególnie premiera, na wyzwania trapiące branżę eventową, głównie dot. kredytów obrotowych, abolicji ZUS i dopłat do wynagrodzeń. W związku z tym, że punktowały one rozwiązania przyjęte w tzw. tarczy antykryzysowej", nie spotkały się one z sympatią ze strony rządzących. Presja ze strony branży spotkań miała wpływ na umieszczenie postulatów w projekcie ustawy. Zresztą byłoby to dziwne, gdyby na podstawie wystąpień medialnych, zarówno strony rządowej jak i sztabowej, ktoś pod wpływem emocji podejmował, merytoryczne i strategiczne dla poszczególnych sektorów, decyzje. Dla obu stron komunikacja w mediach to przede wszystkim narzędzie do przekazywania swojego kluczowego przekazu szerszemu gronu interesariuszy i budowanie świadomości dla swoich kluczowych propozycji.

Sztab kryzysowy przy Ministerstwie Rozwoju w sensie formalnym, jako zespół działający przy MR zakończył swoją działalność w zeszłym tygodniu. W związku z przyjęciem ustawy MR podjęło decyzję o bardziej szczegółowych rozmowach sektorowych, co przedstawiciele sztabu przyjęli ze zrozumieniem i pochwalają taką drogę bezpośredniej komunikacji z naszym rynkiem.

Nie mniej jednak, podjęto decyzję, że grupa Sztab kryzysowy" dalej będzie funkcjonować tak, aby cały czas wymieniać się wiedzą oraz przekazywać kluczowe postulaty / propozycje do Ministerstwa Rozwoju. #TUgether będzie też brać aktywny udział w konsultacjach sektorowych oraz także stworzy zespoły robocze odpowiadające danym zagadnieniom. Poza rozszerzeniem w trybie pilnym rozwiązań ogólnosystemowych (abolicja ZUS, dopłaty do wynagrodzeń itd.), kluczowe jest jak najszybsze podjęcie przez rząd prac dotyczących wsparcia dla przemysłu spotkań, szczególnie mocno dotkniętego przez COVID 19 oraz strategii ponownego uruchomienia sektorów naszych branż, o co będziemy bardzo intensywnie wspólnie z naszymi partnerami zabiegać. Ponowny jak najszybszy restart naszych działalności jest przedsiębiorców, w tym momencie priorytetowy, inaczej nie będą oni w stanie, w perspektywie długoterminowej utrzymać miejsc pracy.

Pełny skład formalnego Sztabu Kryzysowego:
 1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR - Paweł Tyszkiewicz
 2. Klub Agencji Eventowych SAR - Mariusz Nowak, Michał Atlas
 3. IAA Polska - Jerzy Minorczyk
 4. Stowarzyszenie Branży Eventowej - Marta Chmielewska, Renata Razmuk
 5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel - Olga Krzemińska - Zasadzka, Łukasz Adamowicz
 6. Meeting Professionals International Poland Chapter - Monika Dymacz Kaczmarczyk
 7. SITE Polska - Society for Incentive Travel Excellence - Chapter Poland - Grażyna Grot - Duziak
 8. Polska Izba Przemysłu Targowego - Przemysław Trawa, Beata Kozyra
 9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce - Katarzyna Cioch
 10. Polska Izba Turystyki - Paweł Niewiadomski, Andrzej Kindler, Dariusz Wojtal
 11. Polski Związek Organizatorów Turystyki - Sławomir Szulc, Piotr Henicz
 12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych - Marcin Wujec, Marcin Chiliński
 13. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - Ireneusz Węgłowski Marcin Mączyński
 14. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce - JJ Singh
 15. Warszawska Organizacja Turystyczna - Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
 16. Łódzka Organizacja Turystyczna - Tomasz Koralewski
 17. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych - Rafał Jańczuk
 18. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych - Mikołaj Ziółkowski
 19. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej - Krzysztof Maziński
 20. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczej - Jerzy Kapłon
 21. Izba Turystyki RP - Marek Ciechanowski
 22. Polska Izba Hotelarstwa - Marek Łuczyński
 23. Krakowska Izba Turystyki - Piotr Laskowski
 24. Konsorcjum Polskich Biur Podróży - Artur Matiaszczyk
 25. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
 26. Turystyka incoming - Andrzej Hulewicz
 27. Harmony Polish Hotels - Elżbieta Lendo
 28. Polska Izba Techniki Estradowej - Grzegorz Łapczyński
 29. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji - Marcin Herra
 30. Polska Izba Artykułów Promocyjnych - Edyta Lisowska
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
#tugether sztab kryzysowy branża eventowa turystyka


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję