TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter




Niezadowolona turystka na własną rękę zmieniła hotel - sprawa trafiła do sądu

Turyści wykupili u touroperatora wczasy. Po dotarciu na miejsce, okazało się, że nie wszystko było tak, jak było to uzgodnione w umowie. Turyści odmówili zakwaterowania w hotelu i na własną rękę załatwili sobie inny, domagając się od touroperatora zwrotu kosztów. Sprawa trafiła do Sądu.


Turystka składała reklamację, domagając się zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, jak i odszkodowania za wydatki poniesione w związku z zakwaterowaniem w innym hotelu. Kiedy została ona odrzucona, sprawa została skierowana do sądu.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe przyznał rację turystom. Zdaniem Sądu Rejonowego, w tej sprawie organizator imprezy turystycznej ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy łączącej strony w zakresie kosztów jakie poniosła powódka w związku z pobytem w okresie obowiązywania umowy. Niewątpliwym jest, niedotrzymanie przez pozwanego warunków umowy łączącej go z powódką o czym świadczy nieotrzymanie przez powódkę zagwarantowanych w umowie świadczeń polegających na zakwaterowaniu powódki wraz z jej rodziną w hotelu o umówionym standardzie 4 * co spowodowało zamieszkanie w innym ośrodku niż pierwotnie przez nią wybrany, było wprowadzenie powódki w błąd przed zawarciem umowy co do przedmiotu umowy to jest wyglądu miejsca zakwaterowania i nienależyte zachowanie przedstawiciela pozwanego który nie dopełnił należycie swych obowiązków polegających na rozpatrzeniu reklamacji zgłoszonej przez powódkę i zajęcie stanowczego stanowiska w tym przedmiocie. - uznał Sąd Rejonowy.

Touroperator składał apelację, zarzucając sądowi pierwszej instancji błędne wyciąganie wniosków, z naruszeniem m.in., ówcześnie obowiązującej ustawy o usługach turystycznych. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał, że apelacja w znacznej części jest zasadna.

Zdaniem Sądu Okręgowego brakowało podstaw dla zasądzenia od pozwanego odszkodowania w wysokości 13742,64zł odpowiadającej cenie pobytu powódki i jej rodziny w drugim hotelu. Sąd Okręgowy przyznał rację touroperatorowi, że samodzielne przeniesienie się powódki do hotelu, a następnie opłacenie pobytu w nim (notabene za cenę wyższą od zawartej z pozwanym umowy) nie pozostawało w adekwatnym związku przyczynowym z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez pozwanego.

W ocenie Sądu Okręgowego pozwany w sposób nienależyty wykonał łączącą ją z powódką umowę o świadczenie usług turystycznych oferując świadczenia o niższym standardzie, niż wynikającym z umowy. Powódka zakupiła u pozwanego pobyt w hotelu czterogwiazdkowym (...) Zaoferowane powódce pokoje, a w szczególności wygląd balkonu, który posiadał wyposażenie w postaci brudnych i zardzewiałych stolików, zardzewiałych elementów balustrady o krawędziach stanowiących niebezpieczeństwo dla przebywających gości, obok balkonu znajdował się zardzewiały klimatyzator, brak należytego widoku na morze, stanowiło podstawę dla domagania się odszkodowania. Powódka miała prawo oczekiwać, iż w hotelu czterogwiazdkowym wyposażenie pokojów i balkonów będzie na odpowiednio wysokim poziomie. Pokryty rdzą stolik, balkon usytuowany obok przerdzewiałego klimatyzatora, widok na "ścianę" zamiast na morze nie spełniały kryteriów hotelu czterogwiazdkowego - uznał Sąd w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze akt IV Ca 363/17. Z całym uzasadnieniem można zapoznać się na stronie www.orzeczenia.ms.gov.pl

Zdaniem Sądu, załączone do akt zdjęcia nie dawały podstaw do ustalenia wielkości pokoju, wielkości łazienki czy też łóżka. Ocena czy meble w pokoju są przestarzałe czy też nie może zostać dokonana wyłącznie na podstawie zdjęć tym bardziej, iż na zdjęciu z k 25 meble prezentują, przeciętny poziom, trudno zatem określić czy są przestarzałe czy też nie. Odnosząc się zaś do telewizora, Sąd zauważył, iż jest on takiego samego typu jak na zdjęciu poglądowym w hotelu znajdującym się na stronie internetowej pozwanego. Przedstawiona na zdjęciach z łazienka stwarzała wrażenie czystej i schludnej. Według Sądu zabrakło podstaw dla uznania, iż nie spełnia ona standardów łazienki w pokoju czterogwiazdkowym. Biorąc to pod uwagę, Sąd uznał, że touroperator wykonał umowę w sposób nienależyty, ale nie w takim stopniu, jak dowodziła tego turystka.

Zdaniem Sądu Okręgowego po przeanalizowaniu wszystkich dowodów zgromadzonych w toku postępowania powódce należy się zwrot 30 % ceny całej imprezy turystycznej. Ustalając wysokość szkody Sąd Okręgowy posiłkował wytycznymi przedstawionymi w tabeli frankfurckiej. Tak ustalona wysokość szkody była zdaniem Sądu Okręgowego adekwatna w stosunku do poniesionego przez powódka uszczerbku z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Brakowało podstaw do określenia szkody na wyższym poziomie, albowiem powódka de facto nie zakwestionowała jakości pozostałych świadczeń zaoferowanych przez pozwanego w ramach łączącej strony umowy jak chociażby jakości jedzenia, jakości infrastruktury czy też transportu.

Działania powódki polegające na samodzielnej relokacji do innego hotelu i uiszczenie pełnej ceny za pobyt przewyższającej cenę całej wycieczki zakupionej u pozwanego nie pozostawało w bezpośrednim i adekwatnym związku przyczynowym z nienależytym wykonaniem umowy przez pozwanego. Powódce rzeczywiście zaoferowano pokoje o niższym standardzie ale powyższe stanowiło podstawę do żądania zwrotu części świadczenia tytułem szkody za obniżony standard usługi. Pokoje zaoferowane przez pozwanego znajdowały się w hotelu czterogwiazdkowym nadawały się do zamieszkania, posiadały wszystkie niezbędne sprzęty, wyposażone były w łazienkę, wc. Na zaoferowanych przez powódkę zdjęciach widać że były schludne i czyste. Innymi słowy wyprowadzka powódki do innego hotelu, podjęta samodzielnie i na własną rękę za cenę znacznie przekraczającą cenę całej usługi (łącznie z przelotem) wykupionej u pozwanego była działaniem emocjonalnym i nie pozostającym w adekwatnym związku przyczynowym z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez pozwanego. - uznał Sąd Okręgowy. Zdaniem Sądu Okręgowego nie można uznać, iż normalnym, standardowym zachowaniem osoby otrzymującej pokój z brzydkim, nieestetycznym balkonem oraz brakiem odpowiedniego widoku na morze jest wyprowadzka do zupełnie innego obiektu i uiszczenie całej ceny za pobyt w nim.




Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
sąd wyrok turystka touroperator biuro podróży wyjazd reklamacja


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję