TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Umowa lotnicza UE-Katar parafowana

Komisja Europejska poinformowała o parafowaniu porozumienia o liberalizacji ruchu lotniczego pomiędzy Unią Europejską, a Katarem. Umowa ma zastąpić 27 dwustronnych umów pomiędzy krajami członkowskimi UE, a Katarem.


Umowa ma unowocześnić zasady i normy dotyczące lotów między Katarem a UE oraz ustanowić nowy globalny wzorzec odniesienia, zobowiązując się do stosowania silnych, uczciwych mechanizmów konkurencji, a także uwzględni postanowienia zwykle nieobjęte dwustronnymi umowami o transporcie lotniczym, takie jak kwestie społeczne lub środowiskowe.

Katar był pierwszym partnerem, z którym rozpoczęliśmy negocjacje po przyjęciu przez nas strategii lotniczej dla Europy. Jest również pierwszym, z którym udało się zakończyć ten proces. Umowa określa ambitne standardy w zakresie uczciwej konkurencji, przejrzystości lub kwestii społecznych. Zapewni ona równe szanse i podniesie poprzeczkę dla umów o transporcie lotniczym na całym świecie. Jest to istotna zmiana w porównaniu z istniejącymi ramami prawnymi i nasz wspólny wkład w uczynienie lotnictwa bardziej zrównoważonym - mówiła unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc.

Wychodząc daleko poza prawa przewozowe, umowa UE-Katar zapewni jednolity zbiór zasad, wysokie standardy i platformę przyszłej współpracy w wielu dziedzinach lotnictwa, takich jak bezpieczeństwo, ochrona i zarządzanie ruchem lotniczym. Umowa zobowiązuje również obie strony do poprawy polityki społecznej i polityki zatrudnienia.

W szczególności umowa zawiera następujące elementy

  • Stopniowe otwarcie rynku, w okresie pięciu lat dla tych państw członkowskich UE, które nie zliberalizowały jeszcze w pełni bezpośrednich połączeń pasażerskich. Chodzi o Belgię, Niemcy, Francję, Włochy i Holandię.
  • Przepisy dotyczące uczciwej konkurencji, z silnymi mechanizmami egzekwowania prawa w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji i nadużyć mających negatywny wpływ na działalność unijnych linii lotniczych w UE lub w państwach trzecich.
  • Przepisy dotyczące przejrzystości zgodne z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości i rachunkowości w celu zapewnienia pełnego przestrzegania zobowiązań.
  • Przepisy dotyczące spraw społecznych zobowiązujące strony do poprawy polityki społecznej i polityki zatrudnienia.
  • Forum spotkań poświęcone wszystkim kwestiom i potencjalnym różnicom na wczesnym etapie, a także mechanizmy szybkiego rozwiązywania sporów.
  • Przepisy ułatwiające transakcje handlowe, w tym zniesienie istniejących zobowiązań europejskich linii lotniczych do posiadania lokalnego pośrednika.

Zdaniem Komisji Europejskiej, umowa przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom poprzez poprawę łączności dzięki sprawiedliwemu i przejrzystemu otoczeniu konkurencyjnemu oraz stworzy solidne podstawy dla długoterminowych stosunków w dziedzinie lotnictwa.

Według niezależnego badania gospodarczego przeprowadzonego w imieniu Komisji, umowa, wraz z jej solidnymi przepisami dotyczącymi uczciwej konkurencji, mogłaby przynieść korzyści gospodarcze w wysokości prawie 3 mld EUR w latach 2019-2025 i stworzyć około 2000 nowych miejsc pracy do 2025 r.

Komisja Europejska wynegocjowała umowę w imieniu europejskich państw członkowskich w ramach europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa - kluczowej inicjatywy mającej na celu nadanie nowego impulsu europejskiemu lotnictwu i stworzenie możliwości dla przedsiębiorstw. Negocjacje zakończono pomyślnie w dniu 5 lutego 2019 r.

Po parafowaniu obie strony przygotują podpisanie umowy zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami. Umowa wejdzie w życie po jej podpisaniu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
unia europejska katar lotnictwo umowa komisja europejska
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję