TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Komisja Europejska zatwierdziła polski program zaliczek zwrotnych dla firm

Komisja Europejska zatwierdziła polski program w formie zaliczek zwrotnych, którego łączny budżet wynosi 16,6 mld euro (około 75 mld złotych) i który przeznaczony jest na wsparcie polskiej gospodarki w kontekście pandemii koronawirusa.


Program zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych 3 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony program dysponujący łącznym budżetem w wysokości 16,6 mld euro pozwoli Polsce na udzielenie mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia przeznaczonego na zaspokajanie ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, a także zmniejszenie obciążeń finansowych spowodowanych pandemią koronawirusa. Zgodnie z oczekiwaniami, środek ten posłuży jako pomoc dla 376 tys. przedsiębiorstw w zminimalizowaniu strat gospodarczych i utrzymaniu działalności w okresie po zakończeniu pandemii. Ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, ponieważ zależy nam na tym, aby krajowe środki wsparcia były wprowadzane w skoordynowany i skuteczny sposób, zgodnie z przepisami UE - powiedziała, odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa Polska zgłosiła Komisji środek o łącznym budżecie 16,6 mld euro (ok. 75 mld złotych), który ma służyć wsparciu przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Wsparcie ze środków publicznych udzielane w ramach programu będzie miało formę zaliczek zwrotnych.

Program będzie skierowany do mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek) oraz do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które borykają się z trudnościami gospodarczymi i brakiem płynności w następstwie pandemii koronawirusa. Oczekuje się, że ze środka skorzysta ok. 350 tys. mikroprzedsiębiorstw i 26 tys. MŚP, które zgłosiły spadek dochodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po dniu 1 lutego 2020 r. w porównaniu z miesiącem poprzedzającym lub takim samym miesiącem w roku minionym.

Program ma zapewnić przedsiębiorstwom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii dostateczną płynność, która pozwoli im zaspokoić pilne potrzeby kapitałowe i inwestycyjne. Umożliwi im to kontynuowanie działalności, dokonywanie inwestycji, a także utrzymanie zatrudnienia - w okresie pandemii i po jej zakończeniu.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności:

  • wsparcie, udzielane w formie zaliczek zwrotnych, nie przekroczy kwoty nominalnej 100 tys. euro w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, 120 tys. euro w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 800 tys. euro w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w jakimkolwiek innym sektorze;
  • wsparcie nie będzie przyznawane przedsiębiorstwom, które znajdowały się już w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.

Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
komisja europejska pomoc mikrofirma zaliczka zwrotna
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję