TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Prezydent podpisał tzw. Tarczę dla turystyki

22 września prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.


Niejednokrotnie krytykowana przez przedsiębiorców turystycznych regulacja wprowadza tzw. Tarczę dla turystyki. Ustawa, nowelizując ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą covidową", wprowadza w szczególności:

  1. wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g i art. 15gg ustawy covidowej;
  2. uprawnienie organizatora turystyki do ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych przez tego podróżnego na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej - w przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej lub rozwiązania tej umowy pozostającego w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Ustawa zawiera także przepisy regulujące zasady i tryb składania wniosków przez organizatora turystyki, treść wniosku podróżnego, na rzecz którego ma zostać dokonana wypłata oraz zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  3. stworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego mają być realizowane, do wyczerpania zgromadzonych na nim środków, wypłaty na rzecz podróżnych, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 2 ustawy covidowej. Środki Funduszu pochodzić będą z: wpłat z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw turystyki, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu Zwrotów zdeponowanych w bankach, oraz odsetek od środków przekazanych w depozyt, wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwrotów wypłat oraz wpłat z innych tytułów;
  4. stworzenie w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Turystycznego Funduszu Pomocowego, z którego mają być realizowane wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wpłat należności za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568). Środki tego Funduszu pochodzić będą z: wpłat i opłat organizatorów turystyki, odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym, z przychodów z lokat środków Funduszu Pomocowego, ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu Pomocowego, ze składek organizatorów turystyki (w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej), ze zwrotów wypłat oraz z innych wpływów.
  5. dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w dodawanym art. 15zs1 ust. 1 ustawy covidowej.


Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
  1. art. 1 pkt 1, pkt 3 w zakresie dodawanych przepisów art. 15kc ust. 1-4 oraz ust. 13, 20 i 21 i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  2. art. 1 pkt 3 w zakresie dodawanych przepisów art. 15kc ust. 5-12, ust. 14-19 i ust. 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  3. art. 1 pkt 4-7 i pkt 10-13, które wchodzą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

O kontrowersjach związanych z nowymi regulacjami, na których skorzysta jedynie część branży pisaliśmy m.in. w artykułach Nieco dziurawa tarcza dla turystyki trafi do Senatu, Czy Senat coś zmieni?, Tarcza antykryzysowa dla turystyki wciąż w Senacie, czy Tarcza dla wybranych z turystyki
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
prezydent andrzej duda podpis ustawa tarcza dla turystyki
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję