TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Coraz bliżej paszportów szczepień?

Komisja Europejska zaproponowała system tzw. zielonych zaświadczeń cyfrowych, który ma ułatwić bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19.


Zaświadczenia cyfrowe będą dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu lub przeszła tę chorobę. Będą one dostępne nieodpłatnie w wersji cyfrowej lub papierowej. Będą zawierały kod QR gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność zaświadczenia. Komisja stworzy portal, tak aby wszystkie tego rodzaju zaświadczenia można było weryfikować w całej UE, a także wesprze państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu systemu zaświadczeń. Decyzja o tym, z których ograniczeń uzasadnionych względami zdrowia publicznego można zwolnić podróżnych, pozostanie w gestii państw członkowskich, jednak zwolnienia te będą musiały być stosowane jednakowo względem wszystkich podróżnych posiadających zielone zaświadczenie cyfrowe.

Zaświadczenia cyfrowe to ogólnounijne rozwiązanie, które zapewni obywatelom Unii zharmonizowane narzędzie cyfrowe wspierające swobodny przepływ w UE. To dobry sygnał, który pomoże wesprzeć odbudowę. Naszym głównym celem jest zapewnienie łatwego w użyciu, niedyskryminacyjnego i bezpiecznego narzędzia, gwarantującego pełne poszanowanie zasad ochrony danych. Nadal pracujemy też nad wypracowaniem z innymi partnerami spójnego podejścia w skali międzynarodowej - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości Vera Jourova.

Zaświadczenie cyfrowe to praktyczny przejaw europejskiego podejścia, które ma zapewnić obywatelom UE i członkom ich rodzin bezpieczne podróże tego lata, przy jak najmniejszych ograniczeniach. Nie będzie ono warunkiem swobodnego przemieszczania się i nie będzie prowadzić do żadnej dyskryminacji. Wspólne unijne podejście pomoże nam nie tylko stopniowo przywracać swobodny przepływ w UE i uniknąć fragmentacji. Jest także szansą na uczestniczenie w kształtowaniu światowych standardów i dawanie przykładu w oparciu o nasze europejskie wartości, takie jak ochrona danych. - powiedział Didier Reynders, komisarz do spraw sprawiedliwości.

Główne elementy rozporządzenia zaproponowanego przez Komisję:

Dostępne i bezpieczne zaświadczenia dla wszystkich obywateli UE:

Zielone zaświadczenie cyfrowe będzie obejmowało trzy rodzaje zaświadczeń: zaświadczenia o odbytym szczepieniu, zaświadczenia o wyniku testu (test NAAT/RT-PCR lub szybki test antygenowy) oraz zaświadczenia dla osób, które wróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19. Będą one wydawane w formie cyfrowej lub papierowej. Obie te formy będą opatrzone kodem QR, który zawiera najważniejsze informacje, a także podpisem cyfrowym potwierdzającym, że zaświadczenie jest autentyczne.

Komisja Europejska stworzy portal i wesprze państwa członkowskie w pracach nad stworzeniem oprogramowania, za pomocą którego odpowiednie władze będą mogły weryfikować podpisy na wszystkich zaświadczeniach w całej UE. Żadne dane osobowe umieszczone na zaświadczeniu posiadacza nie opuszczą portalu ani nie będą zatrzymywane przez państwo członkowskie przeprowadzające weryfikację.

Zaświadczenia będą dostępne bezpłatnie. Będą wydawane w języku urzędowym lub językach urzędowych wydającego państwa członkowskiego oraz w języku angielskim.

Niedyskryminacja:

Jak przekonuje Komisja Europejska, wszystkie osoby - zaszczepione i niezaszczepione - powinny odnieść korzyści z systemu zielonych zaświadczeń cyfrowych podczas podróży po UE. Aby zapobiec dyskryminacji osób, które nie są zaszczepione, Komisja proponuje stworzenie nie tylko interoperacyjnego zaświadczenia o szczepieniu, ale również zaświadczenia o wyniku testu w kierunku zakażenia COVID-19 i zaświadczenia dla osób, które wróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19.

Takie samo prawo dla podróżnych posiadających zielone zaświadczenie cyfrowe - jeżeli państwa członkowskie uznają dowód szczepienia jako uzasadnienie odstąpienia od stosowania ograniczeń motywowanych względami zdrowia publicznego, takich jak poddanie się testowi lub odbycie kwarantanny, będą one zobowiązane do uznawania, na tych samych warunkach, zaświadczeń o szczepieniu wydawanych w ramach systemu zielonych zaświadczeń cyfrowych. Obowiązek ten ograniczałby się do szczepionek, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej UE, ale państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o dodatkowym dopuszczeniu innych szczepionek.

Jeżeli państwo członkowskie nadal wymaga od posiadaczy zielonego zaświadczenia cyfrowego poddania się kwarantannie lub testowi, musi powiadomić o tym Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie oraz uzasadnić stosowanie takiego środka.

Wyłącznie istotne informacje i bezpieczne dane osobowe

Zaświadczenia będą zawierały ograniczony zestaw informacji, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki/wyniku testu/powrotu do zdrowia oraz niepowtarzalny identyfikator zaświadczenia. Dane te można sprawdzić jedynie w celu potwierdzenia i zweryfikowania autentyczności i ważności zaświadczeń.

Zielone zaświadczenia cyfrowe będą ważne we wszystkich państwach członkowskich UE, a Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria będą miały możliwość ich wprowadzenia. Zielone zaświadczenie cyfrowe powinno być wydawane obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Powinno ono być również wydawane obywatelom państw trzecich, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

System zielonych zaświadczeń cyfrowych jest środkiem tymczasowym. Zostanie on zawieszony, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosi koniec międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia w związku z COVID-19.

Aby proponowane przepisy mogły wejść w życie przed nadejściem lata, muszą zostać szybko przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE.

Jednocześnie państwa członkowskie muszą wdrożyć ramy zaufania oraz normy techniczne, uzgodnione w ramach sieci e-zdrowie, aby zapewnić terminowe wdrożenie zielonych zaświadczeń cyfrowych, ich interoperacyjność i pełną zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych. Celem jest ukończenie prac technicznych oraz prac legislacyjnych nad wnioskiem w najbliższych miesiącach.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
komisja europejska paszport szczepień zielone zaświadczenie cyfrowe unia europejska
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję