TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Wyjazdy do Egiptu droższe niż przed rokiem

Ceny wyjazdów do Egiptu wzrosły, w porównaniu do roku wcześniejszego. A jak na tym tle prezentują się zmiany cen w innych, popularnych destynacjach turystycznych?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje po raz dwudziesty pierwszy w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 16 kwietnia 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 9 kwietnia 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020 spadła o 4 złote. W zestawieniu poprzednim jej spadek wyniósł 11 złotych, a w zestawieniach wcześniejszych średnia cena wzrastała o 29 i 22 złote.

Podobnie jak przed tygodniem największe zniżki cen wycieczek w minionym tygodniu wystąpiły na Malcie, na której spadły średnio o 131 złotych. Ponownie przeceniona została Majorka - o średnio 39 złotych (poprzednio o 36 złotych), a po raz trzeci z rzędu Teneryfa - o średnio 35 złotych (wcześniejsze zniżki wyniosły 96 i 48 złotych).

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 37 i spadły o 5 złotych.

Trzeci tydzień kwietnia był kolejnym, który przyniósł na najważniejszych kierunkach dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 jedynie niewielkie zmiany średnich cen wycieczek. Tym razem jedyny ich spadek wystąpił na kierunkach kanaryjskich - o średnio 6 złotych, zaś na pozostałych kierunkach ceny wzrastały. Największe zwyżki były udziałem kierunków egipskich - o średni 19 złotych, a nieznaczne wystąpiły w Bułgarii, Grecji i w Turcji - o odpowiednio 5, 3 i 2 złote.

Obserwowany spadek cen może mieć częściowy związek z korzystną sytuacją spowodowana przez mocno taniejące paliwo lotnicze przy względnej stabilizacji w zakresie cen głównych walut obcych..

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była niższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 30 złotych. Był to pierwszy roczny spadek cen w tym sezonie. Jak dotychczas najmniejszy roczny wzrost cen w tym sezonie odnotowano przed tygodniem (9 złotych), a największy przed 18 tygodniami (224 złote).
W minionym tygodniu największe średnie roczne wzrosty cen odnotowano na kierunkach egipskich, w tym na Synaju - o 225 złotych oraz w Hurghadzie i Marsa Alam - o 170 i 155 złotych. Kierunkiem, na którym odnotowano największe spadki cen wycieczek była już po raz trzynasty z rzędu Malta, gdzie spadły one w ujęciu rocznym o średnio 307 złotych, a mniejsze zniżki cen odnotowano po raz piąty z rzędu na Rodos oraz po raz trzeci na Cyprze - o odpowiednio 287 i 285 złote.

W adekwatnym okresie sezonu przed rokiem i dwoma laty ceny wycieczek w ujęciu rocznym były odpowiednio wyższe o 145 oraz niższe o 62 złote.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja była po raz drugi z rzędu wyraźnie korzystniejsza niż miało to miejsce przed rokiem.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu zaledwie 1,45 zł/litr wobec 2,72 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o 46,7 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 46,5 procent, a przed dwoma o 41,4 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty w ostatnim tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych nadal pozostawał zdecydowanie słabszy, a mianowicie o około 6,7 procent, zaś w poprzednich dwóch zestawieniach był słabszy o około 6,5 i 7,9 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek stał się po jednotygodniowej przerwie ponownie korzystny dla organizatorów i zawarł się w przybliżeniu w przedziale -35/-45 złotych, a zatem był podobny jak przed tygodniem (-40/-50 złotych), zaś zdecydowanie lepszy niż przed dwoma tygodniami (+15/+25 złotych).

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Wśród dwóch z wiodących kierunków, na których dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia 2019 przez wiele miesięcy utrzymywały się w tym i w poprzednim sezonie wysokie zwyżki średnich cen wycieczek, a zatem w Egipcie i Turcji, sytuacja zmieniła się o tyle, że ceny na obu tych kierunkach nadal wzrastały najbardziej lecz różnica pomiędzy skalami wzrostu była na nich bardzo znacząca. W minionym tygodniu średni roczny wzrost cen w Egipcie wyniósł 183 złote, zaś w Turcji wzrost był jak na ten kierunek relatywnie niewielki i wyniósł 25 złotych.

W minionym tygodniu najmniejszy roczny spadek cen odnotowała Bułgaria z niewielką średnią zniżką cen o 5 złotych (poprzednio wzrosły one o 6 złotych). Nadal bardzo atrakcyjne ceny oferują tam biura TUI Poland i Exim Tours. Jest to podobna sytuacja do tej sprzed roku i jest ona dodatkowo wzmacniana nadal bardzo słabym popytem na wypoczynkowe wyjazdy do tego kraju ze strony turystów niemieckich.

Nieco większy spadek cen wycieczek wobec poprzedniego sezonu był udziałem Wysp Kanaryjskich, na których wyniósł on 21 złotych (poprzednio roczny wzrost cen osiągnął tam 41 złotych). Kierunek ten wykazywał we wcześniejszym okresie przez 13 tygodni z rzędu najwyższe zwyżki cen wśród 5 wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej, ale przed 10 tygodniami oddał tę pozycję Egiptowi i taka sytuacja ma miejsce do dzisiaj. Przed rokiem ceny wycieczek na tym kierunku notowały spadek, który wyniósł 30 złotych.

Od drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z Egiptem i Turcją przez wiele miesięcy konkurowała Grecja. Obecnie jednak ze średnim spadkiem cen wycieczek o 149 złotych była ona już po raz szósty z rzędu najbardziej taniejącym wśród najważniejszych kierunków dla polskich turystów.

Na mniej popularnych kierunkach największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym miały miejsce w Maroku, Portugalii i Tunezji, w których ceny wzrosły o odpowiednio 82, 61 i 60 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny były niższe niż przed rokiem. W umiarkowanej skali zniżkowały ceny na Majorce - o średnio 54 złote, w większym stopniu w Albanii - o 170 złotych, zaś na Cyprze i Malcie były one odpowiednio niższe o 285 i 307 złotych od średnich cen sprzed roku.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 503 złote. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Turcji i Tunezji - o średnio 279 i 182 złote, a w jeszcze mniejszej wyjazdy do Bułgarii i Grecji - o 91 i 46 złotych.

Na ostatniej pozycji znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat obniżyły się o średnio 51 złotych do czego przyczynił się ubiegłoroczny ich spadek, który wyniósł średnio 30 złotych.

Wśród mniej masowych kierunków w ujęciu dwuletnim kierunkami wzrostu ceny były Maroko i Portugalia, w których były one wyższe o średnio 238 i 179 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny spadły, w tym stosunkowo niewiele na Majorce - o 6 złotych, a w Albanii, na Cyprze i na Malcie - o odpowiednio 109, 132 i 232 złote.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach Exim Tours, TUI Poland oraz Itaka - o około 225, 215 i 200 złotych. W tym ostatnim biurze tak znaczna zmiana różnicy wobec ostatniego tygodnia wynika z wzrostu bazy odniesienia, gdyż przed rokiem ceny wzrosły tam przejściowo o około 210 złotych. Bez tego skoku cenowego ceny wycieczek w Itace byłyby - podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym tygodniu - niewiele wyższe niż przed rokiem. Niższe niż w sezonie ubiegłym ceny oferowały też biura Grecos i Prima Holiday, w których roczne spadki wyniosły około 95 i 20 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż przed rokiem w granicach od około 40 złotych (biuro Coral Travel) do prawie 500 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 45 ofert (poprzednio 44 oferty, przed rokiem 32, a przed dwoma laty 18 ofert). Organizator ten wyprzedzał biura Exim Tours z liczbą 26 ofert (poprzednio 23 oferty, przed rokiem 13, a przed dwoma laty 21 ofert) oraz Itaka z liczbą 21 ofert (poprzednio też 21 ofert, przed rokiem 14, a przed dwoma laty 32 oferty).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland - 7 ofert oraz Coral Travel - 4 oferty, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka - 10 ofert oraz Coral Travel i TUI Poland - po 8 ofert oraz Grecos - 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Itaka i Rainbow - 5 i 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel - 5 ofert oraz Itaka i TUI Poland - po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours - 5 ofert oraz Coral Travel i TUI Poland - po 3 oferty, natomiast w Bułgarii niezmiennie przodowało biura TUI Poland - 3 oferty. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją ofertową pozycję w Egipcie, Grecji, Tunezji i Bułgarii, biuro Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, biuro Coral Travel w Grecji i Turcji, a biuro Exim Tours w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji, Turcji i w Bułgarii.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.
W dwudziestym pierwszym zestawieniu dla sezonu letniego 2020, w pierwszej piątce, a nawet w całej tabeli biur nastąpiła tylko jedna, ale za to dość spektakularna zmiana, którą była po raz pierwszy w tym sezonie zmiana lidera zestawienia. Zostało nim biuro Exim Tours, które przesunęło na drugą pozycję dotychczasowego "etatowego" przodownika, którym przez 20 zestawień było biuro TUI Poland. Zmiana ta wynikała z kolejnej już znaczącej obniżki cen oferowanych przez Exim Tours wycieczek, przy jednoczesnej stabilizacji cen u konkurenta.

Z powodów niewielkich zmian średnich cen ofertowych w innych biurach, ich kolejność w tabeli pozostała taka sama, a skale odchyleń od średniej ceny referencyjnej nie uległy większym zmianom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
traveldata analiza cen turystyka itaka exim tui
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję