TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rainbow założy spółkę zależną w Turcji

Rainbow zamierza powołać spółkę córkę w Turcji - poinformował touroperator w komunikacie.


W dniu 26 lutego 2020 roku zarząd touroperatora podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zawiązania i powołania na terytorium Republiki Turcji spółki akcyjnej prawa tureckiego.

owołanie przedmiotowej spółki zależnej ma na celu rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej w zakresie działalności organizatorów turystyki, a także usprawnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours oraz przyczynienie się do uzyskania oszczędności kosztów operacyjnych i podniesienia efektywności działania Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i tym samym wpisuje się w strategię integracji pionowej Emitenta, w ramach której Rainbow Tours Spółka Akcyjna, rezygnując z usług dostawców zewnętrznych, planuje istotnie zoptymalizować koszty realizacji imprez turystycznych, a także podwyższyć rentowność usług dodatkowych sprzedawanych do klientów Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (imprezy objazdowe i wycieczki fakultatywne), przy czym w kolejnym etapie przedmiotowa spółka zależna będzie gotowa oferować produkty turystyczne także do innych podmiotów rynkowych (touroperatorów). - można przeczytać w komunikacie.

Przedmiotowa, nowo zawiązywana spółka zależna będzie miała formę spółki akcyjnej i zostanie zawiązana w oparciu o właściwe przepisy tureckiego prawa. Kapitał zakładowy przedmiotowej spółki zależnej wyniesie 500.000 lir tureckich i zostanie utworzony w drodze wydania 500.000 akcji, obejmowanych w całości przez Rainbow Tours Spółkę Akcyjną, jako jedynego akcjonariusza.

Opłacenie przez Spółkę akcji obejmowanych w nowo zawiązywanej spółce zależnej, a także wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowego procesu zawiązania i powołania przedmiotowej spółki zależnej, w tym ewentualne koszty wymaganych opłat publicznoprawnych, zostaną pokryte ze środków własnych Spółki.

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotowego procesu zawiązania i powołania przedmiotowej spółki zależnej Zarząd Spółki, działając przy uwzględnieniu postanowień § 22 lit. j) Statutu Spółki, wystąpi do Rady Nadzorczej o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawiązanie przez Spółkę przedmiotowej spółki zależnej prawa Republiki Turcji.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
rainbow biuro podróży turcja spółka zależna
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję