TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Wyjazdy turystyczne droższe niż przed tygodniem

Średnie ceny wyjazdów turystycznych, drugi raz z rzędu poszły w górę, po wcześniejszych kilkutygodniowych spadkach. Ceny których kierunków poszły w górę, a gdzie zanotowano spadki?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, zestawienie obejmuje po raz dziewiętnasty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 2 kwietnia 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 26 marca 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 4 kwietnia 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena wzrosła o 29 złotych. Poprzednio wzrosła o 22 złote, a wcześniej dwukrotnie spadała o 7 i 14 złotych.

Największe zniżki cen wycieczek w minionym tygodniu wystąpiły na kierunkach hiszpańskich. Najbardziej przeceniona została Teneryfa (która przed tygodniem zdrożała najbardziej) - o średnio 48 złotych, a w mniejszym stopniu spadły ceny na Majorce i Fuerteventurze - o średnio 26 i 23 złote.
W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wrastały znacznie silniej niż na początku kwietnia w obecnym sezonie - o 62 i 75 złotych.

Czwarty tydzień marca przyniósł na najważniejszych kierunkach dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 przeważnie duże wzrosty średnich cen wycieczek. Tym razem ponownie największe z nich miały miejsce w Egipcie gdzie osiągnęły średnio 83 złote. Nieco łagodniejsze były wzrosty w Bułgarii i Turcji w których wyniosły odpowiednio 60 i 45 złotych. W Grecji średni wzrost cen był nieznaczny i wyniósł 3 złote, a jedynym z wiodących kierunków gdzie ceny uległy obniżeniu były Wyspy Kanaryjskie. Spadły one tam o średnio 10 złotych, co mogło być w pewnym stopniu odreagowaniem, gdyż tydzień wcześniej odnotowano tam stosunkowo duży wzrost o 59 złotych.

Tym razem wzrosty cen wycieczek, co do charakteru są standardową zmianą od lat obserwowaną na początku kwietnia i wydają się świadczyć o utrzymaniu typowego zachowania organizatorów w tym zakresie, a zatem również o nadziejach organizatorów na późniejszą normalizację sytuacji i powrocie do turystycznych wyjazdów z biurami podróży.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była wyższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 24 złote. Spadek rocznej zwyżki cen wobec poprzedniego tygodnia (53 złote) wynikał z mniejszego tygodniowego wzrostu cen niż miało to miejsce przed rokiem. Jak dotychczas najmniejszy roczny wzrost cen w tym sezonie odnotowano przed dwoma tygodniami (13 złotych), a największy przed 16 tygodniami (224 złote).

W minionym tygodniu największe średnie roczne wzrosty cen odnotowano w Hurghadzie i na Synaju - o 222 i 207 złotych, a także na Fuerteventurze - o 201 złotych. Kierunkiem, na którym odnotowano największe spadki cen wycieczek była po raz jedenasty z rzędu Malta, gdzie spadły one w ujęciu rocznym o średnio 418 złotych, a mniejsze zniżki cen odnotowano na Cyprze oraz trzeci raz z rzędu na Rodos - o 278 i 178 złotych.

W adekwatnym okresie sezonu przed rokiem i dwoma laty ceny wycieczek w ujęciu rocznym były odpowiednio wyższe o 85 i niższe o 29 złotych.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja stała się nieco mniej korzystna niż miało to miejsce w poprzednim zestawieniu, a sytuacja w tym zakresie waha się od kilku tygodni wokół wartości neutralnej.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu zaledwie 1,56 zł/litr wobec 2,66 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o 41,4 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 40,4 procent, a przed dwoma o 30,8 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty w ostatnim tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych nadal był zdecydowanie słabszy, a mianowicie o aż ponad 7,9 procent, zaś w poprzednich dwóch zestawieniach był odpowiednio słabszy o około 5,7 i 6,5 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek stał się po jednotygodniowej przerwie znów niekorzystny dla organizatorów i zawarł się w przybliżeniu w przedziale +15/+25 złotych, czyli był wyraźnie gorszy niż przed tygodniem (-30/-40 złotych), ale też dokładnie taki sam jak przed dwoma tygodniami (+15/+25 złotych).

Okres znacznie wyższych tegorocznych cen paliwa lotniczego, wobec cen przed rokiem nie trwał zbyt długo, a perspektywy w tym względzie nadal są relatywnie korzystne do czego przede wszystkim przyczynia się negatywny wpływ epidemii tzw. koronawirusa w Chinach na globalną gospodarkę i jej perspektywy. Znaczny wpływ na głębokie spadki cen surowca wywierają też utrzymujące się duże różnice zdań pomiędzy państwami OPEC i Rosją, która nie chce zaakceptować ograniczeń wydobycia proponowanych przez kartel, choć w tej kwestii sytuacja może niebawem ulec zmianie.
Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Wśród dwóch z wiodących kierunków, na których dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia 2019 przez wiele miesięcy utrzymywały się w tym i w poprzednim sezonie wysokie zwyżki średnich cen wycieczek, czyli w Egipcie i Turcji, sytuacja począwszy od początku lutego zmieniła się diametralnie i na czołowej pozycji pozostaje już tylko ten pierwszy. W minionym tygodniu średni roczny wzrost cen wyniósł tam 205 złotych, zaś na kierunkach tureckich wzrost był jak na ten kierunek stosunkowo nieduży i wyniósł 39 złotych.

Drugi po Egipcie najbardziej znaczący wzrost cen wycieczek wobec poprzedniego sezonu kolejny raz zanotowały Wyspy Kanaryjskie, na których wyniósł on 82 złote (poprzednio było to 119 złotych). Kierunek ten wykazywał we wcześniejszym okresie aż przez 13 tygodni z rzędu najwyższe zwyżki cen wśród 5 wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej, ale przed 8 tygodniami oddał tę pozycję Egiptowi. Na obecną skalę rocznych zmian cen na tym kierunku bardzo istotny wpływ miała niska ubiegłoroczna baza odniesienia, gdyż ceny wycieczek notowały wówczas istotny spadek, który wyniósł 69 złotych.

W minionym tygodniu wśród drożejących kierunków ponownie znalazła się też Bułgaria z średnią zwyżką cen o 9 złotych (poprzednio wzrosły one o 10 złotych). Nadal bardzo atrakcyjne ceny oferują tam biura TUI Poland, Exim Tours i ostatnio Coral Travel. Jest to podobna sytuacja do tej sprzed roku i jest ona dodatkowo wzmacniana nadal bardzo słabym popytem na wypoczynkowe wyjazdy do tego kraju ze strony turystów niemieckich.
Od drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z Egiptem i Turcją przez wiele miesięcy konkurowała Grecja. Tym razem jednak ze średnim spadkiem cen wycieczek o 81 złotych już po raz czwarty z rzędu była ona najbardziej taniejącym kierunkiem wśród najważniejszych dla polskich turystów.

Na mniej popularnych kierunkach największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym miały miejsce w Maroku, w Portugalii i w Tunezji, w których ceny wzrosły o 165, 143 i 100 złotych. W dużo mniejszej skali zwyżkowały ceny na Majorce - o średnio 22 złote, a w Albanii, na Cyprze i Malcie były one odpowiednio niższe o 89, 278 i 418 złotych od średnich cen sprzed roku.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 523 złotych. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji i Turcji - o średnio 223 i 214 złotych, a w jeszcze mniejszej wyjazdy do Bułgarii i Grecji - o 101 i 59 złotych.

Na ostatniej pozycji znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie pomimo tegorocznej istotnej zwyżki o 82 złote, średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat wzrosły bardzo niewiele, bo średnio o zaledwie 13 złotych, ale znaczny wpływ na to ma ubiegłoroczny ich spadek, który wyniósł średnio 69 złotych.

Ponownie spośród mniej masowych kierunków w ujęciu dwuletnim jedynym kierunkiem wzrostu ceny było Maroko, gdzie były one wyższe o średnio 180 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny spadły, stosunkowo umiarkowanie w Portugalii, Albanii i na Majorce - o 46, 64 i 75 złotych, a w istotnie większej skali na Cyprze i Malcie, gdzie zniżki wyniosły średnio 165 i 478 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach Exim Tours i TUI Poland - o po około 170 złotych oraz w biurze Grecos, w którym roczny spadek wyniósł około 85 złotych. Inni organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż przed rokiem w granicach od około 25 (biuro Itaka) do ponad 380 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 46 ofert (poprzednio 47 ofert, przed rokiem 27, a przed dwoma laty 12 ofert). Organizator ten wyprzedzał biura Coral Travel z liczbą 24 ofert (poprzednio też 24 oferty, przed rokiem również 24, a przed dwoma laty 15 ofert) oraz Exim Tours z liczbą 24 ofert (poprzednio też 24 oferty, przed rokiem 14, a przed dwoma laty 20 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland - 6 ofert oraz Coral Travel - 4 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka - 10 ofert oraz Coral Travel i TUI Poland - po 8 ofert i Grecos - 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Itaka - 6 ofert, a na tureckich biura Coral Travel - 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland - po 3 oferty. W Tunezji zdecydowanie najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 5 ofert, natomiast w Bułgarii niezmiennie przodowało biuro TUI Poland - 2 oferty. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją ofertową pozycję w Egipcie i Grecji oraz Turcji i Bułgarii, biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich, biuro Coral Travel w Grecji, a biuro Exim Tours w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Bułgarii.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W minionym tygodniu skład pierwszej piątki w dziewiętnastym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 pozostał taki sam. Odnośnie kolejności to nastąpiła jedna nieduża zmiana, gdyż obecnie pozycję drugą/trzecią ex aequo zajmują biura Exim Tours i Coral Travel podczas gdy przed tygodniem Coral Travel nieco wyprzedzał konkurenta. Uwagę można jeszcze zwrócić na powiększenie przewagi biura TUI Poland w zakresie odchylenia od przekrojowej średniej nad kolejną dwójką biur wymienionych wcześniej, co jest konsekwencją niewielkiej zniżki w nim średniej ceny oraz kolejna poprawa w tym samym względzie w biurze Itaka.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
wyjazd turystyka cena touroperator itaka exim grecos
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję